สถิติเศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน ช่วงครึ่งแรกของปี 2562

สถิติเศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน ช่วงครึ่งแรกของปี 2562

1. ภาพรวมเศรษฐกิจ

 มูลค่า GDP 1,778,462 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 แบ่งเป็น ภาคเกษตร 116,794 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 ภาคอุตสาหกรรม 681,260 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 และภาคบริการ 980,408 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6

2. ภาคเกษตร

จากนโยบายการปรับโครงสร้างการเพาะปลูกทางการเกษตร ชาวสวนจึงหันมาปลูกพืชผักที่มีศักยภาพทางการตลาดมากขึ้น ส่งผลให้หูหนานมีพื้นที่เพาะปลูกพืชผักเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 หรือมีพื้นที่เพาะปลูก 8.07 ล้านหมู่ (3.36 ล้านไร่) แต่จากผลกระทบด้านอากาศ เช่น อากาศหนาวจัดช่วงต้นปี และถัดมามีฝนตกหนัก รวมถึงต้นทุนการขนส่งและค่าแรงที่สูงขึ้น ทำให้ราคาพืชผักเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 11.1

3. ภาคอุตสาหกรรม

  • จากการปฏิรูปโครงสร้างอุปทานและระบบนิเวศวิทยา อุตสาหกรรมถ่านหินและการผลิตกระดาษที่ล้าสมัยมีแนวโน้มลดลง โดยกำลังการผลิตถ่านหินลดลงร้อยละ 18.4 และกำลังการผลิตกระดาษลดลงร้อยละ 10
  • อุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยอุตสาหกรรมการผลิตทันสมัยหรือระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการบินและอวกาศ การบริการเทคโนโลยีชั้นสูง และเทคโนโลยีการผลิตเวชภัณฑ์ มีการขยายตัวร้อยละ 19.7 17.8 12.9 และ 11.6 ตามลำดับ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมด้านพลังงานใหม่ก็มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เช่น รถยนต์พลังงานใหม่ ใยแก้วนำแสง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน มีอัตราการขยายตัว 6 เท่า 1.7 เท่า ร้อยละ 81.4 และร้อยละ 34 ตามลำดับ

4. ภาคบริการ

  • ด้านการท่องเที่ยว มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 438,027 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.13 และมีจำนวนนักท่องเที่ยว 390 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.43 โดยเป็นชาวฮ่องกง/มาเก๊า/ไต้หวัน 1.07 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.38 และเป็นชาวต่างชาติ 1.17 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1 ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นคนไทย 33,770 คน/ครั้ง ลดลงร้อยละ 41.04 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.89 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางไปหูหนาน
  • ด้าน Big Data อินเตอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้องมีรายได้จากการดำเนินงานเติบโตร้อยละ 28.3 และ บริการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีรายได้จากการดำเนินงานเติบโตร้อยละ 15.2

5. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

มีการขยายตัวร้อยละ 10 โดยการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของภาคอุตสาหกรรม เติบโตร้อยละ 21.6

6. การค้าปลีก

มีมูลค่า 787,773 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 9.9

7. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

เติบโตร้อยละ 2.2 โดยสินค้าที่ดึงให้ CPI สูงขึ้น ได้แก่ อาหาร โดยเฉพาะหมูมีชีวิต พืชผักและผลไม้ รวมถึงอุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ และเครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะ

8. รายได้ประชากร

รายได้เฉลี่ยต่อคนของประชากรในเขตเมือง 18,842 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และชนบท 7,142 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2

9. การค้าระหว่างประเทศ

  • มีมูลค่า 182,297 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.1 แบ่งเป็นการส่งออก 128,101 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.3 และการนำเข้า 54,196 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4
  • คู่ค้า 10 อันดับแรก ได้แก่ ฮ่องกง สหรัฐฯ เกาหลีใต้ เยอรมนี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไต้หวัน มาเลเซีย รัสเซีย และเวียดนาม สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ แร่เหล็ก วงจรรวม รถยนต์และอะไหล่รถยนต์ แร่ทองแดง และผลิตภัณฑ์นม สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เสื้อผ้า วัสดุเหล็ก รองเท้า ผลิตภัณฑ์เซรามิก และของเล่น
  • ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 18 ของมณฑลหูหนาน และเป็นอันดับ 4 ในบรรดาประเทศอาเซียน รองจากมาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ การค้าไทย-หูหนานมีมูลค่า 2,862 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.2 โดยไทยนำเข้าจากหูหนาน 1,786 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 และไทยส่งออกไปหูหนาน 1,076 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 166.6

10. การลงทุน

  • การลงทุนจากต่างมณฑล 351,295 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 ส่วนใหญ่ลงทุนในภาคบริการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.9 การลงทุนส่วนใหญ่มาจากเขต Pan-Pearl River Delta (Pan-PRD) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 และร้อยละ 40 ลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมระดับมณฑลขึ้นไป
  • การลงทุนจากต่างประเทศ 9,574 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 ส่วนใหญ่ลงทุนในภาคบริการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 รองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรม ครองสัดส่วนร้อยละ 43.8 และส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากฮ่องกงถึงร้อยละ 75 รองลงมาได้แก่ ไต้หวัน หมู่เกาะเคย์แมน เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ โดยร้อยละ 54.6 ลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมระดับมณฑลขึ้นไป

แหล่งข้อมูล
http://www.hunan.gov.cn/hnyw/bmdt/201907/t20190717_5393690.html
http://www.hn.xinhuanet.com/2019-07/17/c_1124765285.htm
http://changsha.customs.gov.cn/changsha_customs/508922/508924/508925/2543832/index.html
http://hunan.ifeng.com/a/20190721/7625197_0.shtml
https://www.ysslc.com/caijing/travel/1798698.html
http://whhlyt.hunan.gov.cn/xxgk2019/tjxx/201907/t20190718_5394448.html
http://www.askci.com/news/zsdt/20190722/1146311150120.shtml

Avatar

Kunming_admin

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม