สถิติเศรษฐกิจของมณฑลยูนนาน ช่วงครึ่งแรกของปี 2562

สถิติเศรษฐกิจของมณฑลยูนนาน ช่วงครึ่งแรกของปี 2562

1. ภาพรวมเศรษฐกิจ

มูลค่า GDP 795,743 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 สูงกว่า GDP จีนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 แบ่งเป็น ภาคเกษตร 78,970 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ภาคอุตสาหกรรม 312,912 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 และภาคบริการ 403,861 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9

2. ภาคเกษตร

แม้ในครึ่งปีแรกมณฑลยูนนานจะประสบปัญหาภัยแล้ง แต่ภาคเกษตรยังคงขยายตัวได้ดี โดยมีพื้นที่เกษตรกรรม 638,680 เฮคตาร์ (ประมาณ 4 ล้านไร่) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 มีปริมาณผลผลิต 11,399,200 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9

3. ภาคอุตสาหกรรม

มีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10.9 ขยายตัวสูงเป็นอันดับ 1 ของจีนและสูงกว่ามูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรมจีนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0

4. ภาคบริการ

ธุรกิจการขนส่งพัสดุเร่งด่วนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีปริมาณการขนส่ง 180,909,900 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.83 อัตราการขยายตัวสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

5. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

มีการขยายตัวร้อยละ 9.1 สูงกว่าภาพรวมของประเทศที่ขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.8 และสูงเป็นอันดับ 8 ของประเทศ

6. การค้าปลีก

มีมูลค่า 354,108 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 สูงกว่าภาพรวมของประเทศที่ขยายตัวในอัตราร้อยละ 8.4 และสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

7. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

เติบโตร้อยละ 1.9 ต่ำกว่า CPI เฉลี่ยของประเทศที่ร้อยละ 2.2 โดยอาหารเป็นสินค้าที่ดึงให้ CPI สูงขึ้น ทั้งนี้ อาหารมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 และสินค้าที่ไม่ใช่อาหารมีการขยายตัวร้อยละ 1.4

8. รายได้ประชากร

รายได้เฉลี่ยต่อคนของประชากรในเขตเมือง 18,000 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 และชนบท 5,045 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9

9. การค้าระหว่างประเทศ

  • มีมูลค่า 104,940 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 เป็นครั้งแรกของมณฑลยูนนานที่มูลค่านำเข้าส่งออกครึ่งปีแรกทะลุหลัก 1 แสนล้านหยวน แบ่งเป็นการส่งออก 43,370 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.4 และการนำเข้า 61,570 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1
  • การค้ากับกลุ่มประเทศตามแนว “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มีมูลค่ารวม 75,600 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72 ของการค้าระหว่างประเทศ
  • การค้ากับอาเซียนมีมูลค่า 53,250 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 ละตินอเมริกา 9,270 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.4 ยุโรป 4,100 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ซาอุดีอาระเบีย 10,500 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 สหรัฐอาหรับเอมิเรต 2,710 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.1 ขณะที่การค้ากับไต้หวันมีมูลค่า 1,960 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 17.9 สหรัฐฯ 1,790 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 16.9 เอเชียใต้ 1,650 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 0.7
  • การนำเข้าส่งออกผลไม้เติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยมีปริมาณถึง 590,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 แบ่งเป็นการนำเข้าผลไม้ 306,000 ตัน เพิ่มขึ้น 1.2 เท่า โดยได้นำเข้าผลไม้ไทยผ่านทางด่านบ่อหานรวมปริมาณ 215,000 ตัน เพิ่มขึ้น 1.9 เท่า สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีปริมาณการนำเข้ามังคุด 103,000 ตัน เพิ่มขึ้น 3.2 เท่า ทุเรียน 38,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 76 และลำไย 32,000 ตัน เพิ่มขึ้น 1.9 เท่า ทั้งนี้ ด่านชายแดนต่างๆ
    ในยูนนานได้พัฒนาระบบการบริการเพื่อช่วยให้การผ่านแดนสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การเปิด “ช่องทางสีเขียว”สำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ระบบการตรวจและปล่อยผ่านแดนสำหรับ ASEAN Certificate of Origin และให้บริการทุกวันเพื่อรับรองผลไม้นำเข้า
  • มณฑลยูนนานมีบริษัทนำเข้าส่งออกที่ลงทะเบียนกับศุลกากรแล้ว 6,367 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และมีบริษัทที่ทำธุรกรรมนำเข้าส่งออกในช่วงครึ่งปีแรก 1,968 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5

10. การลงทุน

มูลค่าการลงทุนจากต่างมณฑล 544,767 ล้านหยวน และคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 1.1 ล้านล้านหยวนตลอดปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เกษตรที่ราบสูง การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เมืองและมณฑลที่เข้าไปลงทุนมากที่สุด ได้แก่ กวางตุ้ง ปักกิ่ง เสฉวน เจ้อเจียง และฝูเจี้ยน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.7 ของการลงทุนจากต่างมณฑล โดยส่วนใหญ่เข้าไปลงทุนในนครคุนหมิง ฉวี่จิ้ง ฉู่สง หลินชาง หงเหอ ยวี่ซี และเป่าซาน

แหล่งข้อมูล
http://www.stats.yn.gov.cn/tjsj/jjxx/201907/t20190717_878351.html
http://www.sohu.com/a/327522873_179633
Yunnan Daily News ฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
http://yn.sina.com.cn/news/b/2019-07-19/detail-ihytcerm4700077.shtml?from=
http://yn.yunnan.cn/system/2019/08/02/030344319.shtml

Avatar

Kunming_admin

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม