สถิติเศรษฐกิจของมณฑลกุ้ยโจว ช่วงครึ่งแรกของปี 2562

สถิติเศรษฐกิจของมณฑลกุ้ยโจว ช่วงครึ่งแรกของปี 2562

1. ภาพรวมเศรษฐกิจ

มูลค่า GDP 721,294 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 แบ่งเป็น ภาคเกษตร 88,143 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 ภาคอุตสาหกรรม 288,025 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 และภาคบริการ 345,126 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5

2. ภาคเกษตร

แม้จะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นหลายอย่าง เช่น ภัยหนาวอุณหภูมิต่ำช่วงต้นปี ฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่ ภัยจากลม ลูกเห็บ และดินถล่ม ทำให้มีผู้ประสบภัย 2.2 ล้านคน สร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจ 3,132 ล้านหยวน อย่างไรก็ดี ภาคการเกษตรของกุ้ยโจวยังคงเติบโตด้วยดี โดยการเพาะปลูก เติบโตร้อยละ 7.1 ปศุสัตว์ เติบโตร้อยละ 4.0 และป่าไม้ เติบโตร้อยละ 6.6 ทั้งนี้ ธัญพืชในภาคฤดูร้อนมีปริมาณ 2.34 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4

3. ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวมากสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การผลิตเครื่องจักรไฟฟ้า เติบโตร้อยละ 23.9 การผลิตคอมพิวเตอร์/สื่อสาร/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เติบโตร้อยละ 22.4 การหลอมและแปรรูปโลหะเหล็ก เติบโตร้อยละ 19.3

4. ภาคบริการ

  • ด้านการท่องเที่ยว มีจำนวนนักท่องเที่ยว 572 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.6 รวมรายได้จากการท่องเที่ยว 574,080 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.0
  • ด้าน Big Data ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562 อินเตอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้องมีรายได้จากการดำเนินงานเติบโตร้อยละ 79.9 และ บริการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีรายได้จากการดำเนินงานเติบโตร้อยละ 27.4

5. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

มีการขยายตัวร้อยละ 12.3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง 6.5 จุด ในจำนวนนี้ การลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงมีการขยายตัวถึงร้อยละ 33.2 ทั้งนี้ หากมองในแง่ของภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการแล้ว การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของภาคเกษตร เติบโตร้อยละ 29.1 ภาคอุตสาหกรรม เติบโตร้อยละ 13.5 และภาคบริการ เติบโตร้อยละ 11.5

6. การค้าปลีก

ขยายตัวร้อยละ 4.2 การบริโภคสินค้าที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ได้แก่ สินค้าประเภทมือถือ เครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะ และรถยนต์พลังงานใหม่

7. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

เติบโตร้อยละ 1.8 โดยสินค้าที่ดึงให้ CPI สูงขึ้น ได้แก่ อาหาร และ ผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาและดูแลสุขภาพ

8. จำนวนผู้มีงานทำและรายได้ประชากร

  • จำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น 409,800 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 และจำนวนคนตกงานไม่เกินร้อยละ 3.09
  • รายได้เฉลี่ยต่อคนของประชากรในเขตเมือง 17,299 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 และชนบท 4,574 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3

9. การค้าระหว่างประเทศ

มีมูลค่า 20,284 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 16.0 แบ่งเป็นการส่งออก 14,359 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 12.1 และการนำเข้า 5,925 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 24.0

10. การลงทุน

มูลค่าการลงทุนในโครงการสำคัญ 369,427 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 51.3 ของแผนที่กำหนดไว้ ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านแก้ไขความยากจน โครงสร้างพื้นฐาน (เช่น รถไฟ ทางหลวง ชลประทาน) พลังงาน เกษตร รักษาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมการผลิต และความเป็นอยู่ของประชาชน โดยส่วนใหญ่ลงทุนในนครกุ้ยหยาง เฉียนซีหนาน และหลิวผานสุ่ย

แหล่งข้อมูล
http://stjj.guizhou.gov.cn/tjsj_35719/zxsj_35810/201907/t20190719_3854934.html
https://finance.sina.com.cn/china/gncj/2019-07-03/doc-ihytcerm0972002.shtml
http://guiyang.customs.gov.cn/guiyang_customs/549798/549800/index.html
http://gz.people.com.cn/n2/2019/0716/c194827-33146717.html

Avatar

Kunming_admin

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม