สถิติที่น่าสนใจของนักศึกษาจบใหม่ในมณฑลหูหนาน

ปีการศึกษา 2558 ที่เพิ่งผ่านไปของจีน (หรือจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2558) มณฑลหูหนานมีผู้จบการศึกษาใหม่ 315,925 คน และได้รับการบรรจุเข้าทำงาน 284,077 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของนักศึกษาจบใหม่ โดยมีรายละเอียดของนักศึกษาจบใหม่ที่น่าสนใจ ดังนี้

1. นักศึกษาจบใหม่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มาจากชนบท 195,109 คน มีงานทำ 177,304 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91 และนักศึกษาที่มาจากเขตเมือง 120,816 คน มีงานทำ 106,776 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 นักวิเคราะห์มองว่า ปัจจุบัน การรับคนเข้าทำงานของจีนไม่ได้เน้นที่เบื้องหลังครอบครัว แต่มองที่ความสามารถ ความขยัน และความอดทนของแต่ละบุคคล

2. นักศึกษาจบใหม่ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานส่วนใหญ่ทำงานในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ถึง 257,987 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91 และที่เหลือประกอบกิจการส่วนตัว ทำงานอิสระ หรือทำงานต่างประเทศ

3. นักศึกษาจบใหม่ที่ทำงานในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ส่วนใหญ่ทำงานในมณฑลหูหนาน 144,825 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56 รองลงมาคือทำงานในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล (Pearl River Delta) 59,971 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 และเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง (Yangtze River Delta) 23,184 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 นักวิเคราะห์มองว่า ปัจจุบัน คนจีนนิยมทำงานใกล้บ้าน เนื่องจากการทำงานใกล้บ้านทำให้แรงกดดันในการดำเนินชีวิตลดน้อยลง อีกทั้งมณฑลหูหนานมีบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางรองรับนักศึกษาที่จบใหม่มากขึ้น และหูหนานก็อยู่ห่างจากมณฑลกวางตุ้งและเซี่ยงไฮ้ไม่มากนัก การเดินทางสะดวกสบายเพราะมีรถไฟความเร็วสูงแล่นผ่าน

4. นักศึกษาจบใหม่ที่หางานได้ง่าย ส่วนใหญ่จะจบสาขาวิชาดังต่อไปนี้

     4.1 ระดับอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่จบด้านตำรวจ พลังงานและวัตถุดิบ ชีวเคมีและเภสัชกรรม

     4.2 ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่จบด้านเกษตร วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์

     4.3 ระดับปริญญาโท ส่วนใหญ่จบด้านวิศวกรรม แพทย์ศาสตร์ และเกษตร

แหล่งข้อมูล

เว็บไซต์ข่าว http://www.hn.xinhuanet.com/2015-10/27/c_1116945840.htm วันที่ 27 ต.ค. 2558

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม