- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ ในมณฑลกวางตุ้ง