สถานการณ์การค้าช่วง 3 ไตรมาสแรกระหว่างฝูเจี้ยน อาเซียน และสหภาพยุโรป

28 ต.ค. 56 (http://news.163.com) – รายงานข่าวอ้างอิงข้อมูลจากศุลกากรนครฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน ระบุว่า ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ การค้าระหว่างประเทศของมณฑลฝูเจี้ยนกับอาเซียน และมณฑลฝูเจี้ยนกับสหภาพยุโรปยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนยังครองตำแหน่งคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่ง ด้วยมูลค่าการค้าสูงถึง 18,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สถานการณ์การค้าระหว่างฝูเจี้ยนกับสหภาพยุโรป

ในช่วงเดือน ม.ค. – ก.ย. ปีนี้ มณฑลฝูเจี้ยนและสหภาพยุโรปมียอดการค้าต่างประเทศรวม 17,370 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในที่นี้แบ่งเป็นฝูเจี้ยนส่งออกคิดเป็นมูลค่า 14,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 และฝูเจี้ยนนำเข้ารวมเป็นมูลค่า 3,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.9 สำหรับประเทศคู่ค้าสำคัญในสหภาพยุโรป 3 ประเทศแรกเรียงตามลำดับประกอบด้วย

1) ประเทศเยอรมนี ด้วยมูลค่าการค้าต่างประเทศ 4,060 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8

2) ประเทศอังกฤษ ด้วยมูลค่าการค้าต่างประเทศ 2,530 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6

3) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยมูลค่าการค้าต่างประเทศ 2,180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9

สถานการณ์การค้าระหว่างฝูเจี้ยนกับอาเซียน

ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ มณฑลฝูเจี้ยนและอาเซียนมียอดการค้าต่างประเทศรวม 18,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในที่นี้แบ่งเป็นฝูเจี้ยนส่งออกคิดเป็นมูลค่า 12,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.1 และฝูเจี้ยนนำเข้ารวมเป็นมูลค่า 5,850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.4

รายงานข่าวยังระบุว่า ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากประเทศบรูไนและลาวที่มียอดการค้าลดลงแล้ว ถือได้ว่าทุกประเทศยังคงรักษาระดับการเจริญเติบโตด้านการค้ากับฝูเจี้ยนทั้งสิ้น สำหรับประเทศคู่ค้าสำคัญของฝูเจี้ยนในอาเซียน 3 ประเทศแรกเรียงตามลำดับประกอบด้วย

1) ประเทศมาเลเซีย ด้วยมูลค่าการค้าต่างประเทศ 3,820 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.2

2) ประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยมูลค่าการค้าต่างประเทศ 3,630 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2

3) ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยมูลค่าการค้าต่างประเทศ 3,470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1

มูลค่าการค้าระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนกับอาเซียนข้างต้น สอดคล้องกับการให้ความสำคัญของจีนต่อภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากนายกรัฐมนตรีจีน นายหลี่ เค่อเฉียง ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมผู้นำอาเซียนที่ประเทศบรูไน เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา โดยในที่ประชุม ฝ่ายจีนเสนอให้ขยายความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย 7 ด้าน ซึ่งมีชื่อเรียกว่า กรอบความร่วม 2+7 เป็นนโยบายในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน ซึ่งใน 7 ด้านดังกล่าว ยังเน้นย้ำถึงการยกระดับเขตการค้าเสรีจีน – อาเซียนให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกและอิสระเสรีด้านการค้า ทำให้สองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพยายามทำให้ยอดมูลค่าทางการค้าระหว่างจีนและอาเซียนให้ได้ถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 นอกจากนี้ จีนยังเสนอให้ยกระดับเขตการค้าเสรีพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจรอบด้านภายในภูมิภาค ทำให้เขตการค้าเสรีจีน – อาเซียนกลายเป็นเวทีส่งเสริมความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่าง ๆ ภายในภูมิภาค

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม