ศูนย์ซื้อขายข้อมูล Big Data นครหนานหนิง – ทางลัดสู่ความสำเร็จของธุรกิจไทยที่เล็งเจาะตลาดจีน

ไฮไลท์

  • นครหนานหนิงเพิ่งเปิดตัว “ศูนย์ซื้อขายข้อมูลบิ๊กดาต้าอ่าวเป่ยปู้” (Beibu-Gulf Data Exchange Center) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ข้อมูลระหว่างประเทศแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในภูมิภาค (จีน-อาเซียน) และเป็น 1 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียน (China-ASEAN Information Habour – CAIH) และการดำเนินยุทธศาสตร์ Digital Guangxi
  • ศูนย์แห่งนี้มีห่วงโซ่บริการให้องค์กรธุรกิจ ตั้งแต่การรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การค้นหาผลลัพธ์ การสกัดข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การให้คำปรึกษา และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้กับธุรกิจในหลายสาขา เช่น การเงิน คมนาคม การเกษตร อุตสาหกรรม และการค้า โดยรูปแบบบริการ มีทั้งลักษณะการจ่ายเป็นค่าคอมมิชชัน ค่าสิทธิในการใช้ข้อมูล ค่าธรรมเนียมสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จำเพาะ ค่าธรรมเนียมบริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • “Big Data” ช่วยให้องค์กรธุรกิจเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ โดยทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคขั้นสูง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้องค์กรธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าแล้ว ยังสามารถใช้ Big Data ในการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มของธุรกิจ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  • สำหรับภาคธุรกิจไทยที่สนใจเจาะตลาดจีน “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลบิ๊กดาต้าอ่าวเป่ยปู้” เป็นอีกเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจตลาดผู้บริโภคในจีนได้มากขึ้น ช่วยประหยัดต้นทุนและเวลาในการทำธุรกิจในจีน เป็นตัวช่วยบริหารความเสี่ยงและการตัดสินใจทางธุรกิจ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจได้อย่างมาก

 

หากมองย้อนไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว คำว่า “บิ๊กดาต้า (Big Data) อาจยังไม่คุ้นหูนัก แต่ในปัจจุบัน ธุรกิจถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาล ทำให้ผู้คนหันมาสนใจกับคำว่า Big Data คำนิยามที่อธิบายถึงปริมาณข้อมูลอันมหาศาลที่แฝงอยู่ในทุกกิจกรรมของแต่ละวัน และเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในทศวรรษนี้

ไม่นานมานี้ นครหนานหนิงได้เปิดตัว “ศูนย์ซื้อขายข้อมูลบิ๊กดาต้าอ่าวเป่ยปู้(Beibu-Gulf Data Exchange Center/北部湾大数据交易中心) ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียน China-ASEAN Information Harbor – CAIH)  โดยศูนย์ดังกล่าวได้รับการกำหนดให้เป็นตัวจักรใหม่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

“ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลบิ๊กดาต้าอ่าวเป่ยปู้เป็นองค์กร/แพลตฟอร์มที่ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ข้อมูลระหว่างประเทศแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในภูมิภาค (จีน-อาเซียน) ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลดิบ การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ และการซื้อขายแลกเปลี่ยน และเป็น 1 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาศูนย์ CAIH และการดำเนินยุทธศาสตร์ Digital Guangxi

ด้วยคุณลักษณะสำคัญของ “บิ๊กดาต้า” ซึ่งเป็นข้อมูลดิบที่มีปริมาณมากมายมหาศาล มีความซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลาย (ทั้งในแง่ของรูปแบบข้อมูลและแหล่งที่มา) ดังนั้น การเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากจึงเป็นข้อได้เปรียบขั้นพื้นฐานขององค์กรธุรกิจ แต่การที่องค์กรธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่นั้น หัวใจสำคัญอยู่ที่องค์กรเหล่านั้นสามารถบริหารจัดการกับข้อมูลจำนวนมากที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร

ศูนย์แห่งนี้มีห่วงโซ่บริการให้องค์กรธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำแบบเบ็ดเสร็จ รอบด้าน และครบวงจร ตั้งแต่การรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การค้นหาผลลัพธ์ การสกัดข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การให้คำปรึกษา และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้กับธุรกิจในหลายสาขา เช่น การเงิน คมนาคม การเกษตร อุตสาหกรรม และการค้า โดยรูปแบบบริการมีทั้งลักษณะการจ่ายเป็นค่าคอมมิชชัน ค่าสิทธิในการใช้ข้อมูล ค่าธรรมเนียมสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จำเพาะ ค่าธรรมเนียมการบริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

บีไอซี ขอยกกรณีตัวอย่างความสำเร็จในการใช้ประโยชน์จาก “บิ๊กดาต้า” อย่างกลุ่มบริษัทอาลีบาบา เจ้าของธุรกิจเว็บไซต์ e-Commerce ยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Taobao.com ที่ได้นำเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าไปใช้เพื่อแนะนำสินค้าแบบอัตโนมัติให้ตรงจุดที่ลูกค้าเห็นคุณค่าของสินค้าและช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเต็มใจจ่าย โดยผลลัพธ์ดังกล่าวได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม การเข้าชมเว็บไซต์/แอปพลิเคชันและเลือกซื้อสินค้า ประวัติการซื้อสินค้าในอดีต การค้นหาข้อมูลสินค้าผ่านทาง Search Engine รวมถึงดัชนีข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจเป็นอย่างมาก

“บิ๊กดาต้า” ช่วยให้องค์กรธุรกิจเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ โดยทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคขั้นสูงด้วยโปรแกรมเฉพาะด้าน และผ่านปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งนอกจากองค์กรธุรกิจจะเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าแล้ว ยังสามารถใช้ Big Data ในการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มของธุรกิจ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับภาคธุรกิจไทยที่สนใจเจาะตลาดจีน “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลบิ๊กดาต้าอ่าวเป่ยปู้” เป็นอีกเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจตลาดผู้บริโภคในจีนได้มากขึ้น ช่วยประหยัดต้นทุนและเวลาในการทำธุรกิจในจีน เป็นตัวช่วยบริหารความเสี่ยงและการตัดสินใจทางธุรกิจ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจได้อย่างมาก

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中新社广西) วันที่ 11 สิงหาคม 2563
ภาพประกอบ https://dy.163.com และเว็บไซต์ http://dsjfzj.gxzf.gov.cn/

Avatar

Kritsana Sukantaphong

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม