“ศูนย์กลางการค้าช่องแคบไต้หวัน” เปิดบริการออนไลน์แล้ว..หวังชักจูงลงทุนอีคอมเมิร์ซในมณฑล

หนังสือพิมพ์ซินหัวฝูโจว รายงานเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2559 ศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าระหว่างช่องแคบไต้หวัน เป็นแพล็ตฟอร์ม (platform) ที่ให้บริการด้านการค้าสินค้าออนไลน์  การเงินและห่วงโซ่อุปทาน  คลังสินค้าและโลจิสติกส์แบบครบวงจรแห่งแรกในมณฑลฝูเจี้ยน ได้เปิดให้บริการทางออนไลน์อย่างเป็นทางการแล้ว

นายฉินฝาน รองผู้อำนวยการสำนักงานการคลังแห่งนครฝูโจว กล่าวว่า แพล็ตฟอร์มการค้าออนไลน์นี้ จะเป็นแหล่งรวมธุรกิจ/อุตสาหกรรมดั้งเดิม ช่วยกระตุ้นการลงทุนในสังคม ขยายช่องทางกระจายสินค้า ลดปัญหาด้านเงินทุน และเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการหมุนเวียนของสินค้าได้เป็นอย่างดี

อนึ่ง ศูนย์กลางการค้าฯ ออนไลน์แห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่ต้องการยกระดับ อาทิ ความหลากหลายด้านการค้า ความปลอดภัยด้านการประกันเงินทุน ระบบคลังสินค้าและโลจิสติกส์ เป็นต้น และยังถือเป็นเครือข่ายการค้า การเงิน และโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาการค้าการลงทุนและการเงินแบบหลายมิติด้วย  

ผู้ดูแลศูนย์ดังกล่าว กล่าวว่า ศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าระหว่างช่องแคบไต้หวัน เป็นศูนย์กลางการค้าที่ครบวงจรที่สุดแห่งเดียวในมณฑลฝูเจี้ยน ที่จะสามารถส่งเสริมให้สินค้าของมณฑลฝูเจี้ยนเป็นที่รู้จักในตลาดออนไลน์ เผยแพร่ “แบรนด์ฝูเจี้ยน” สู่ตลาดสากล และก้าวต่อไปจะพัฒนาให้เป็นแพล็ตฟอร์มสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอระดับแนวหน้าของฝูเจี้ยน ศูนย์วิจัยเทคโนโลยี หน่วยงานข้อมูลสารสนเทศ สมาคมอุตสาหกรรม สถาบันตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น เพื่อผลักดันการค้าออนไลน์ของผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งทอต่อไป

สรุป จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันมณฑลฝูเจี้ยนได้มีการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซแบบรอบด้าน ทั้งระบบการค้าออนไลน์ที่ทันสมัย แพล็ตฟอร์มแลกเปลี่ยนการค้าการลงทุน และระบบโลจิสติกส์เพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้าในมณฑล ซึ่งถือเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการไทยที่จะเข้ามาบุกตลาดอีคอมเมิร์ซในมณฑลฝูเจี้ยน เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างเต็มที่ หวังเป็น hub ในฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเพื่อกระจายสินค้าสู่อาเซียนและทวีปอื่นๆ โดยได้เร่งสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ดี ปูพื้นฐานสาธารณูปโภคด้านต่างๆ ให้ทันสมัย นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้กับการทำงาน เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ มณฑลฝูเจี้ยนจึงเป็นอีกมณฑลหนึ่งที่ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทยสามารถพิจารณาลงทุนเปิดตลาดสินค้าไทยได้ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าระหว่างช่องแคบไต้หวัน เป็นบริษัท มหาชน จำกัด ตั้งอยู่ที่นครฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม ปี 2014 และในเดือนกันยายน ปี 2015 ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลฝูเจี้ยนให้เป็นผู้ริเริ่มเครือข่ายการค้าและบริการแบบ One-stop service (一站式) ซึ่งเป็นแห่งแรกๆ ในจีน โดยเน้น 3 ด้าน คือ การค้าสินค้าออนไลน์  การเงินและห่วงโซ่อุปทาน คลังสินค้าและโลจิสติกส์ 

* * * * * * * * * * *

 

 

 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม