ศุลกากรเฉิงตูออกมาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนารถไฟด่วนจีน – ยุโรป

เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กรมศุลกากรเฉิงตูได้ออก 22 มาตรการเพื่อรับมือกับผลกระทบจากโรคระบาดและการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ ศุลกากรเฉิงตูได้ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการพัฒนารถไฟด่วนจีน – ยุโรป โดยมาตรการต่าง ๆ จะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎระเบียบและการให้บริการ สนับสนุนการก่อสร้างสถานีรถไฟจีน – ยุโรป ส่งเสริมการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุน กระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงความร่วมมือระหว่างมณฑลเสฉวนกับมหานครฉงชิ่งเพื่อสนับสนุนการพัฒนารถไฟด่วนจีน – ยุโรปอย่างเต็มที่

สำหรับมาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนารถไฟด่วนจีน – ยุโรป มีดังนี้

(1) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจต่าง ๆ เลือกดำเนินพิธีศุลกากรอย่างอิสระ รวมถึงรูปแบบในการขนส่งผ่านท่าเรืออาลาซานโขว่ ท่าเรือฮั้วเอ่อกั่วซือ และท่าเรือหม่านโจวหลี่

(2) สำหรับวิสาหกิจที่จะนำเข้าเนื้อไม้ ผลไม้ หรือต้นกล้า จะถูกตรวจสอบที่ด่านศุลกากรตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้

(3)  ท่ารถไฟชิงไป๋เจียงของเฉิงตูจะเปิดให้บริการพิเศษ เพื่อส่งเสริมการดำเนินพิธีศุลกากรของรถไฟจีน – ยุโรปตลอด 24 ชั่วโมงและรับรองพิธีศุลกากรของสินค้านำเข้า – ส่งออกที่สะดวก และรวดเร็ว

(4) ผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจที่ใช้บริการพิเศษของท่ารถไฟชิงไป๋เจียงของเฉิงตูไม่ต้องผ่านการตรวจสอบสินค้าและสินค้าจะถูกส่งออกทันทีหลังจากที่มาถึงท่ารถไฟชิงไป๋เจียง อย่างไรก็ตามสำหรับผลิตภัณฑ์แร่อาจมีการตรวจสอบก่อนการส่งออก

(5) ท่ารถไฟชิงไป๋เจียงของเฉิงตูจะเร่งดำเนินการพัฒนาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

(6) สำหรับใบนำส่งสินค้าผ่านรถไฟด่วนจีน – ยุโรป กรมศุลกากรกำหนดให้วิสาหกิจใช้แบบฟอร์มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนและรูปแบบของพิธีศุลกากร

(7) ส่งเสริมการปฏิรูปกลไกการขนส่งสินค้าโดยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าภายในประเทศลดหย่อนภาษีด้านการขนส่งให้กับวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมมาตรการรับประกันด้านภาษีและลดความกดดันทางการเงินของวิสาหกิจต่าง ๆ

(8) ศุลกากรรถไฟจีน – ยุโรป (เฉิงตู) สนับสนุนให้เข้าร่วมโปรแกรมหุ้นส่วนการดำเนินการระหว่างศุลกากร – รถไฟด่วนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางรถไฟของจีนที่สะดวกรวดเร็ว รวมถึงการปรับปรุงการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน

(9) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศุลกากรเฉิงตู – หลัวจือ ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกด้านการค้า การป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านโรคระบาด ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน

(10) สนับสนุนแผนดำเนินโครงการระยะที่ 3 ของโครงการ “เส้นทางการค้าแบบอัจฉริยะและปลอดภัยระหว่างจีน – ยุโรป” พร้อมทั้งขยายเส้นทางระหว่างจีน – ยุโรปมากขึ้น

เรียบเรียงโดย      นางสาวอรพรรณ  พงษ์กิจการุณ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่  ณ นครเฉิงตู

แหล่งที่มา:       เว็บไซต์ https://www.sohu.com/a/382039821_355475

เว็บไซต์ https://mp.weixin.qq.com/s/48tjSWATPmWsCvBqVg-Ls

Avatar

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม