รู้จักกับ “ย่านการเงินจีน-อาเซียน” แหล่งลงทุนใหม่ของนครหนานหนิง (Video)

ไฮไลท์

  • เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง หรือ Wuxiang New District (五象新区)ตั้งอยู่ทางใต้ของนครหนานหนิง เป็นเขตใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวอันรวดเร็วของนครหนานหนิงในปัจจุบันและในอนาคต โดยได้รับการกำหนดให้เป็นที่ตั้งของที่ทำการของหน่วยงานราชการ แหล่งธุรกิจชั้นนำ พื้นที่โลจิสติกส์ และพื้นที่พักผ่อนแห่งใหม่ของเมือง
  • ย่านการเงินจีน-อาเซียน” เป็น key project ในเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลกลางเพื่อส่งเสริมการเป็น “ประตู(การเงิน)สู่อาเซียน” ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เป็นศูนย์รวมสถาบันการเงินและการประกันภัย รวมถึงธุรกิจสนับสนุนภาคการเงินแบบครบวงจร (Financial Services Ecosystem)
  • รัฐบาลกว่างซีได้ดำเนินนโยบายให้สิทธิประโยชน์จำนวนมากเพื่อดึงดูดให้ภาคธุรกิจเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในเขตเมืองใหม่แห่งนี้ โดยเฉพาะธุรกิจ(การเงิน)รายใหม่จากทั้งในและต่างประเทศ(อาเซียน) ทั้งการให้เงินรางวัล/เงินอุดหนุน การให้สิทธิการใช้ที่ดิน การให้ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้บริหารระดับสูงและนักการเงินชั้นนำ

 

“ย่านการเงินจีน-อาเซียน” (China-ASEAN Financial Town/中国-东盟金融城) เป็นย่านใหม่ที่น่าจับตามองสำหรับอาเซียนเป็นอย่างมาก โดยปักหมุดอยู่ที่เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง คาดว่า ในอนาคต ย่านการเงินแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมสถาบันการเงินและธุรกรรมการเงินระหว่างจีนกับอาเซียนแบบครบวงจร

เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง (Wuxiang New District/五象新区) ตั้งอยู่ทางใต้ของนครหนานหนิง มีพื้นที่ 175 ตร.กม. มีประชากรทั้งหมด 1.75 ล้านคน เป็นเขตใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวอันรวดเร็วของนครหนานหนิงในปัจจุบันและในอนาคต โดยได้รับการกำหนดให้เป็นที่ตั้งของที่ทำการของหน่วยงานราชการ แหล่งธุรกิจชั้นนำ พื้นที่โลจิสติกส์ และพื้นที่พักผ่อนแห่งใหม่ของเมือง

 

 

คีย์โปรเจกต์ในเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง คือ “ย่านการเงินจีน-อาเซียน” โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลกลางเพื่อส่งเสริมการเป็น “ประตู(การเงิน)สู่อาเซียน” ของกว่างซี

ปัจจุบัน มีอาคารสำนักงานสูงระฟ้า 88 อาคาร (จากทั้งหมด 117 อาคาร) ทยอยก่อสร้างแล้วเสร็จ พื้นที่สิ่งปลูกสร้างรวม 10 ล้าน ตร.ม. มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน และภาคธุรกิจเริ่มทยอยเข้ายึดหัวหาด โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันการเงิน (43 ราย) บริษัทชั้นนำระดับโลก (28 ราย) และบริษัทชั้นนำของจีน (23 ราย)

ภายในย่านการเงินจีน-อาเซียนได้แบ่งพื้นที่ตามฟังก์ชันการใช้งานเป็น 4 โซน คือ

  • โซนสำนักงานใหญ่สถาบันการเงิน (Financial Headquarters Zone) เป็นพื้นที่ที่ทำการสำนักงาน(ใหญ่)ของสถาบันการเงินและประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ(อาเซียน) เป็นศูนย์กลางการเงินและศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ระดับสากลที่มีฟังก์ชันครบครัน
  • โซนบริการข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน (Financial Information Service Zone) เป็นพื้นที่สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การพัฒนา และบริการข้อมูลสารสนเทศทางการเงินแบบครบวงจร ทั้ง Financial Big Data / Financial Cloud และ Financial Information
  • โซนบริการปฏิบัติการด้านการเงิน (Financial Operation Service Zone) เป็นพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานขั้นกลางและหลังบ้าน (Mid and Back-office) การชำระบัญชีการเงินข้ามแดน และธุรกรรมต่างประเทศ การวิจัยและพัฒนาการเงินข้ามแดน และบริการภาษาอาเซียน
  • โซนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการเงิน (Technological and Financial Industries Zone) เป็นพื้นที่ที่รวมองค์กร/สถาบันเทคโนโลยี การเงิน การลงทุน และโบรกเกอร์ที่จะช่วยสนับสนุนนวัตกรรมทางการเงิน

ทั้งนี้ รัฐบาลกว่างซีได้มีนโยบายให้สิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ จำนวนมากเพื่อดึงดูดให้ภาคธุรกิจเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในเขตเมืองใหม่แห่งนี้ โดยเฉพาะธุรกิจ(การเงิน)รายใหม่จากทั้งในและต่างประเทศ ทั้งการให้เงินรางวัล (เช่น เงินรางวัลในการจัดตั้งสำนักงานใหญ่สูงสุด 8 ล้านหยวน เงินรางวัลสำหรับการดำเนินธุรกรรมการเงินกับธนาคารในอาเซียน) การให้เงินอุดหนุน (เช่น เงินอุดหนุนการเช่า/ซื้ออาคารสำนักงานสูงสุด 6 ล้านหยวน เงินอุดหนุนพิเศษสำหรับนักการเงินและผู้บริหารระดับสูงจากต่างประเทศ) การให้สิทธิการใช้ที่ดิน และการให้ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  CHINA-ASEAN FINANCIAL TOWN  2019-07-16 中国-东盟金融城 (6月13号).pdf  (ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ)

จัดทำโดย นางสาววัชราภรณ์  พรหมพินิจ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.nanning.gov.cn (中国新闻网) ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2562
รูปและวิดีโอประกอบ www.pixabay.com / www.wuxiangxinqu.gov.cn

 

thaibiz_editor

thaibiz_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม