รัฐบาลมณฑลส่านซี ผลักดัน Airport New City ให้เป็น World Apple Trading Center

คณะกรรมการบริหารเมือง Airport New City (เมืองใหม่ค่งก่าง) ร่วมกับสภาหอการค้ามณฑลเจ้อเจียง จัดตั้ง World Apple Trading  Center ณ เมือง Airport New City เพื่อส่งเสริมการส่งออกแอปเปิลและสินค้าเกษตรของมณฑลส่านซีไปสู่ต่างประเทศผ่านระบบการขนส่งทางอากาศครบวงจร

Airport New City เป็นเมืองใหม่ที่ตั้งขึ้นภายใต้การบริหารของเขตใหม่ซีเสียน (เมืองใหม่ที่เกิดจากการรวมตัวของพื้นที่บางส่วนในนครซีอานและเมืองเสียนหยาง) ได้รับการผลักดันจากรัฐบาลมณฑลส่านซีให้เป็นฐานรองรับการขนส่งสินค้าทางอากาศและศูนย์กลางการกระจายสินค้าที่สำคัญของมณฑล โดยได้รับอานิสงส์จากสนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง และการเป็นพื้นที่สาธิตด้านการบินแห่งชาติ (国家航空城实验区: National Aviation City Experimental Area) นอกจากนี้ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา Airport New City ยังได้ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในพื้นที่เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซีอีกด้วย ตอกย้ำถึงความสำคัญของเมืองดังกล่าวที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งสินค้าเกษตรที่มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการขนส่งและต้องการการขนส่งที่มีคุณภาพและเอื้ออำนวยต่อการค้า

ปัจจุบัน จีนถือเป็นประเทศผู้ผลิตแอปเปิลอันดับหนึ่งของโลก และมณฑลส่านซีเป็นมณฑลที่มีพื้นที่เพาะปลูก และปริมาณผลผลิตแอปเปิลมากที่สุดในจีน มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

ปี

ปริมาณผลผลิตแอปเปิล (ล้านตัน)

พื้นที่เพาะปลูกแอปเปิล (ล้านหมู่)

พื้นที่เพาะปลูกผลไม้ทั้งหมด (ล้านหมู่)

สัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกแอปเปิลเมื่อเทียบกับพื้นที่เพาะปลูกผลไม้ทั้งมณฑล (ร้อยละ)

2558

11

10.57 (ราว 4.33 ล้านไร่)

18.92 (ราว 7.75 ล้านไร่)

55.86

2559

11.01

10.50 (ราว 4.31 ล้านไร่)

17.14 (ราว 7.02 ล้านไร่)

61.26

ทั้งนี้ ผลผลิตแอปเปิลข้างต้นจะแบ่งเป็น สัดส่วนการจำหน่ายผลสดต่อการแปรรูปอยู่ที่ราว 60:40 โดยในสัดส่วนของแอปเปิลสดจะถูกส่งออกไปต่างประเทศราว 60,000-70,000 ตัน/ปี ทั้งนี้ ปริมาณแอปเปิลที่มณฑลส่านซีผลิตได้คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 4 ของปริมาณผลผลิตแอปเปิลทั้งประเทศ และคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 7 ของปริมาณผลผลิตแอปเปิลของทั้งโลกอีกด้วย

การก่อตั้ง World Apple Trading Center ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนการส่งออกแอปเปิลผ่านการขนส่งทางอากาศและระบบการจัดการโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานของเมือง Airport New City แล้ว ยังมีการรวมตัวกันของวิสาหกิจขนาดใหญ่ได้แก่ (1) 新光控股集: Neoglory Group (บริษัทลงทุนขนาดใหญ่ในเมืองอี้อู มณฑลเจ้อเจียง) (2) 陕西苹果投资管理有限公: Shaanxi Apple CCI Capital Co., Ltd และ (3) คณะกรรมการพัฒนาและบริหารเขตซีเสียน ซึ่งได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท陕西丝路农品科技有限: Shaanxi Silk Road Agricultural Products Science and Technology Co., Ltd หรือเรียกสั้นๆ ว่า Nong Fu Bao (农富宝) ซึ่งมีเป้าหมาย ดังนี้

          1. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างลูกค้าจากต่างประเทศที่ต้องการนำเข้าแอปเปิลและผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ของมณฑลส่านซี

          2. บริหารและจัดการคลังสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ 

          3. ประชาสัมพันธ์ให้ต่างประเทศรู้จักแอปเปิลของมณฑลส่านซี ส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของมณฑลส่านซีผ่านงานมหกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

          4. สร้างฐานลูกค้าและข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการส่งออกผ่านแนวคิด  Internet+Financial+Agricultural”    

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจแล้วกว่า 250 ล้านหยวน และตั้งเป้าว่าภายในปี 2565 จะทำรายได้จากการส่งออกแอปเปิลและสินค้าทางการเกษตร โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพการขนส่งทางอากาศและระบบข้อมูลสารสนเทศได้มากถึง 100,000 ล้านหยวน

นอกจากนี้ Nong Fu Bao จะผลักดันมาตรฐาน ChinaGAP1 ในพื้นที่เพาะปลูกผลไม้ของมณฑลส่านซีให้ได้รับการยอมรับมากขึ้น โดยล่าสุดพื้นที่ปลูกแอปเปิลของ อ. ฟู่ผิง ได้รับการขนานนามให้เป็น “อำเภอที่ทำการเกษตรสาธิตดีเยี่ยมของประเทศ” (国家良好农业规范示范县) ซึ่งมีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ChinaGAP แล้ว 255,000 หมู่ (ราว 104,508 ไร่) โดยในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ปลูกแอปเปิลถึง 252,000 หมู่ (ราว 103,278 ไร่) ทั้งนี้ Nong Fu Bao จะเร่งผลักดันให้พื้นที่เพาะปลูกผลไม้ของมณฑลส่านซีได้รับการรับรองมาตรฐาน Global GAP2 เพิ่มด้วย ซึ่งจะช่วยยกระดับให้สินค้าเกษตรของมณฑลส่านซีได้รับความเชื่อถือในกลุ่มผู้บริโภคในต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในทวีปยุโรป

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ประเทศจีนมีความพยายามในการกำหนดมาตรฐานรับรองที่คล้ายคลึงกับมาตรฐาน GAP เรียกว่า “ChinaGAP” เริ่มพัฒนาระเบียบเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2546 โดยกระทรวงสาธารณสุขจีนได้ออกประกาศมาตรฐานการรับรองGAP ในการผลิตยาสมุนไพรจีน ต่อมาได้มีการพัฒนาต่อยอด และอ้างอิงมาตรฐาน EuropeGAP จนเกิดเป็นมาตรฐาน ChinaGAP    

2. Global GAP (ระบบโกลบอล จี เอ พี) คือ มาตรฐานการรับรองสินค้าเกษตรของกลุ่มผู้ค้าปลีกในทวีปยุโรป มีที่มาจากมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) ขององค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Food and Agriculture Organization: FAO) ซึ่งเป็นแนวคิดเรื่องการทำเกษตรอย่างยั่งยืนและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน กลุ่มผู้ค้าปลีกในทวีปยุโรปจำนวนมากเข้าเป็นสมาชิก GlobalGAP และได้กำหนดเงื่อนไขว่าผู้ผลิตสินค้าอาหารและผลิตผลทางการเกษตร ทั้งจากในทวีปยุโรปและประเทศที่สามที่จะส่งออกสินค้าประเภทผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหาร จำเป็นต้องผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://www.neoglory.cn/main1.html

2. http://www.shaanxi.gov.cn/szfld/fxz/chongyaoguodong/80620.htm

3.  https://baijiahao.baidu.com/po/feed/share?wfr=spider&for=pc&context=%7B%22sourceFrom%22%3A%22bjh%22%2C%22nid%22%3A%22news_3171432041500421949%22%7D

4. http://www.globalgap.org/uk_en/

 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม