รัฐบาลต๋าโจวผลักดันการผสานเมืองให้เข้ากับการพัฒนาวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 สภาผู้แทนราษฎรเมืองต๋าโจว มณฑลเสฉวน ได้จัดการประชุม ครั้งที่ 5 เพื่อผลักดันการบูรณาการให้เมืองต๋าโจวร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหานครฉงชิ่ง โดยมีนายโกว เซี่ยวเลี่ยง นายกเทศมนตรีเมืองต๋าโจวเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดการประชุม

จากการรายงานของรัฐบาลเมืองต๋าโจวระบุว่า ปี 2562 มูลค่าทางเศรษฐกิจของเมืองต๋าโจวเกิน 200,000 ล้านหยวน นโยบายการปฏิรูปมีความก้าวหน้ามากขึ้น นโยบายขจัดความยากจนได้ประสบความสำเร็จ นอกจากนั้น เมืองต๋าโจวยังประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสำคัญ อาทิ นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมของชนบทครั้งที่ 7 นิทรรศการแลกเปลี่ยนสินค้าครั้งที่ 9 การประชุมนักธุรกิจของเมืองต๋าโจวครั้งที่ 3 การประชุมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครั้งแรก การแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติ ฯลฯ

ขณะเดียวกัน เมืองต๋าโจวมีการผลักดันการสร้างความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกด้าน ร่วมมือกับนครเฉิงตูเพื่อเร่งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของรถไฟความเร็วสูงสายจีน  – ยุโรป บริเวณเขตพื้นที่เมืองต๋าโจว ส่งเสริมการพัฒนาประสานงานกับเมืองโดยรอบ ผลักดันการพัฒนาร่วมกันระหว่างเมืองว่านโจว (ในมหานครฉงชิ่ง) – เมืองต๋าโจว – เมืองไคโจว (ในมหานครฉงชิ่ง) เพื่อผลักดันให้เป็นการพัฒนาในระดับชาติ กระชับความร่วมมือในการขจัดความยากจนร่วมกับเมืองโจวซาน มณฑลเจ้อเจียง เพื่อบรรเทาความยากจนให้แก่คนจน 28,000 คน กระชับมิตรภาพและพัฒนาความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ร่วมกับเมืองฝังเฉิงก่าง ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

นายโกว เซี่ยวเลี่ยง นายกเทศมนตรีเมืองต๋าโจวระบุว่า “หากเมืองต๋าโจวต้องการเป็นผู้นำและประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ จะต้องมีการปฏิรูปและการเปิดออกสู่ภายนอก” ให้ความสำคัญกับมาตรการในการปฏิรูปที่แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ส่งเสริมการพัฒนาเมืองต๋าโจว และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อกระตุ้นการลงทุนภายในเขตเมือง

นอกจากนี้ เมืองต๋าโจวจะรวมเข้ากับกลยุทธ์การพัฒนาของเมืองและมณฑลต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงประเทศใน “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” เขตเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี วงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง และยุทธศาสตร์การพัฒนาอื่น ๆ ของประเทศ สร้างช่องทางและแพลตฟอร์มคุณภาพสูง และพัฒนาความร่วมมือระดับภูมิภาคในวงกว้างยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นแรงผลักดันในการพัฒนาเมือง รัฐบาลเมืองต๋าโจวระบุว่า จะสนับสนุนให้เขตต้าจู๋ เขตซวนฮั่น และเขตไคเจียง รวมทั้งเขตอุตสาหกรรมในเมือง รวมเข้ากับการพัฒนาศูนย์กลางเมืองต๋าโจวไปพร้อมกัน ส่งเสริมการสร้างเขตใหม่ ได้แก่ เขตหม่าถ้าต้ง เขตเหลียนฮวาหู เขตหลิ่วเจียป้า เขตซานหลี่ผิง และเขตฉางเถียนป้า การบูรณาการให้เมืองต๋าโจวร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง โดยเมืองต๋าโจวจะเน้นการพัฒนานวัตกรรมและการเปิดออกสู่ภายนอกเพื่อเชื่อมต่อกับนครเฉิงตูทั้งในด้านการศึกษา การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทำการแลกเปลี่ยนด้านอุตสาหกรรมกับมหานครฉงชิ่งอย่างเต็มที่

การร่วมมือกับนครเฉิงตู เมืองต๋าโจวจะส่งเสริมความร่วมมือกับเขตชิงไป่เจียง สร้างโครงสร้างพื้นฐานของรถไฟความเร็วสูงสายจีน – ยุโรป บริเวณเขตพื้นที่เมืองต๋าโจว และสำหรับการร่วมมือกับมหานครฉงชิ่ง เมืองต๋าโจวจะเน้นการสร้างพื้นที่สาธิตเพื่อการพัฒนาเขตเมืองว่านโจว  – ต๋าโจว – ไคโจว  ดำเนินการด้านกลยุทธ์และสร้างกลไกเพื่อส่งเสริมการประสานงานในระดับมณฑล ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหานครฉงชิ่ง ส่งเสริมการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ เส้นทางการขนส่งทางบกและทางทะเล และการสร้างท่าเรือระหว่างเขตว่านโจวกับภาคตะวันออกของเมืองต๋าโจว นอกจากนั้น ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาในแต่ละเขต ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเขต ส่งเสริมการรวมอุตสาหกรรม และการแบ่งปันและให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร่วมกันวางแผนโครงการและนโยบายระหว่างภูมิภาค

ปี 2563 เมืองต๋าโจวจะผลักดันการสร้างเขตไฮเทคโซนระดับชาติ การตั้งเขตใหม่ การย้ายโรงงานเหล็กของเมืองต๋าโจวไปรวมอยู่ในเขตอุตสาหกรรม การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ลิเธียมและโพแทสเซียม การนำก๊าซธรรมชาติกลับมาใช้ซ้ำ และการสร้างเขตสาธิตระหว่างนครเฉิงตูและมหานครฉงชิ่ง

ในด้านการก่อสร้างเขตอุตสาหกรรม จะส่งเสริมการขยายพื้นที่เขตไฮเทคโซนและสร้างเขตไฮเทคโซนในระดับชาติ ย้ายโรงงานเหล็กทั้งหมดของเมืองไปยังอุตสาหกรรม สร้างเขตสาธิตระหว่างนครเฉิงตูและมหานครฉงชิ่ง การสร้างโรงงานให้ตรงตามมาตรฐาน มีขนาด 600,000 ตารางเมตร การสร้างถนนบริเวณเขตอุตสาหกรรมความยาว  20 กิโลเมตร ดำเนินการตามแผนธุรกิจ “5 เมือง 10 เขต 100 ตำบล และ 1,000 หมู่บ้าน ”  และเพิ่มบริษัทใหม่มากกว่า 80 แห่ง

ในด้านการพัฒนาโลจิสติกส์ที่ทันสมัย เมืองต๋าโจวจะดำเนินการนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เร่งสร้างโครงการต่าง ๆ ได้แก่ เขตโลจิสติกส์ฉินปา เขตศูนย์การขนส่งทางรถไฟชวงหลง ศูนย์โลจิสติกปลอดภาษี ปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งทั้งทางรถไฟและทางเรือในภาคตะวันออกของมณฑลเสฉวน เปิดให้บริการรถไฟสาย “เฉิงตู – ยุโรป  + ต๋าโจว” เริ่มสร้างคลังสินค้าสำหรับการขนส่งทางอากาศ เร่งสร้างเขตปลอดภาษีที่ครอบคลุม และสร้างศูนย์โลจิสติกปลอดภาษี (ประเภท B) ขณะเดียวกันเมืองต๋าโจวจะสร้างเส้นทางการขนส่งที่ครอบคลุมเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางบริเวณทิศตะวันออกและทิศเหนือของมณฑลเสฉวน การวางแผนและการสร้างเครือข่ายขนส่งแบบสามมิติทั้งทางรถไฟ ทางถนน ทางน้ำ และทางอากาศ นอกจากนั้น เมืองต๋าโจวจะมีการดึงดูดการลงทุน โดยผลักดันให้มีการการลงทุนจากบริษัทในฟอร์จูนโกลบอล 500 มากกว่า 10 โครงการ มูลค่าการลุงทุนกว่า 100,000 ล้านหยวน และสนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ บรรลุปริมาณการนำเข้าและส่งออกรวมกว่า 2,000 ล้านหยวน

*********************************

จัดทำโดย   ธางจิ่งเหซีย นักศึกษาฝึกงาน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

เรียบเรียงโดย    เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

แหล่งที่มา   http://sc.sina.com.cn/news/m/2020-04-20/detail-iircuyvh8689617-p3.shtml

ฉบับวันที่  20 เมษายน 2563

Avatar

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม