รัฐบาลจีนฮึม ลงโทษผู้ผลิตรถพลังงานใหม่ให้ข้อมูลเท็จ เร่งปรับแก้นโยบายเงินอุดหนุน

ปีนี้ นับเป็นปีสำคัญของอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ของมณฑลกวางตุ้ง โดยในครึ่งปีแรกยอดจำนวนการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่มีมากถึง 177,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 125 โดยยอดจำหน่าย 170,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 126.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ต้องยอมรับว่ารัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นมีส่วนสำคัญอย่างมากในการผลักดันระบบการผลิตและการซื้อขายรถประเภทดังกล่าว แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ของมณฑลกวางตุ้งเองก็เร่งพัฒนาตัวเอง เพื่อตอบรับกับกระแสรักษ์โลกและความกดดันด้านการใช้พลังงานของจีนจากทั่วโลกเช่นกัน

รัฐบาลจีนได้ดำเนินนโยบายมอบเงินอุดหนุนให้แก่บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่มาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งในช่วงปี 2556-2558 รัฐบาลได้ชำระเงินอุดหนุนไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 28,444 ล้านหยวน โดยระหว่างปี 2556-2557 รัฐบาลจ่ายเงินไปทั้งสิ้น 10,190 หยวน ในปี 2558 เพิ่มเป็น 17,500 ล้านหยวน และในปี 2559 คาดว่าจะสามารถมอบเงินสนับสนุนทั้งสิ้นกว่า 20,000 ล้านหยวน และด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลจึงทำให้ในระหว่างปี 2556-2558 มีการใช้รถบัสสาธารณะพลังงานใหม่ในจีนเพิ่มขึ้นกว่า 246,000 คัน

ปัจจุบันระบบการมอบเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแบ่งออกเป็น 2 ก้อน ได้แก่เงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ยกตัวอย่างรถบัสขนาดความยาวตัวรถ 6-8 เมตร จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง 300,000 หยวนต่อคัน และได้รับเงินจากรัฐบาลท้องถิ่นของเมืองที่มีรายอยู่ในเมืองส่งเสริมรถยนต์พลังงานใหม่[1]อีกจำนวน 1:1 เท่ากับรถประเภทดังกล่าว 1 คัน จะสามารถรับเงินสนับสนุนได้มากถึง 600,000 หยวน

ในช่วงต้นปี 2559 รัฐบาลได้รวบรวมรายงานการดำเนินนโยบายมอบเงินอุดหนุนอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ พบว่ามีบริษัทที่ปรับแต่งข้อมูลเพื่อหลอกรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ได้ประกาศว่าจะมีการตรวจสอบบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ (รวมรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สาธารณะและรถเพื่อการพาณิชย์) และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อรักษามาตรฐาน รักษาประสิทธิภาพและการพัฒนาของระบบอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ของจีน

การตรวจสอบดังกล่าวพบปัญหาหลัก 3 ประการ อันได้แก่

1)    การผลิตรถยนต์ออกสู่ตลาดไม่เป็นไปตามมาตรฐานการที่กำหนด

2)    ใช้ช่องทางที่ผิดกฎหมายขอทะเบียนรถยนต์เพิ่มเติมเพื่อหวังเงินสนับสนุนที่สูงขึ้น

3)    การผลิตไม่เป็นไปตามระเบียบและข้อตกลงด้านคุณภาพของรัฐบาล

การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และเกิดความสิ้นเปลืองแก่รัฐบาล โดยความผิดดังที่กล่าวมานั้นรัฐบาลมีมาตรการและบทลงโทษที่แตกต่างกันไป อาทิ ยกเลิกเงินสนับสนุน เรียกคืนเงินสนับสนุน ปรับเงิน เพิกถอนใบอนุญาตการผลิต รวมไปถึงการถอดรถยนต์รุ่นที่มีปัญหาออกจากรายชื่อการสนับสนุนของรัฐบาล  โดยมีการเปิดเผยรายชื่อเบื้องต้นของบริษัทที่เข้าข่ายการกระทำข้างต้นดังนี้

1.    Suzhou GMC Bus Manufacturing Co., Ltd.(苏州吉姆西客车有限公司)

2.    Shaanxi Tongjia Automobile Co., Ltd.(陕西通家汽车股份有限公司)

3.    Chongqing Lifan Passenger Vehicle Co.,Ltd.(重庆力帆乘用车有限公司)

4.       Green Wheel Electric Vehicle Co., Ltd.江苏陆地方舟新能源电动车汽车有限公司)

5.    Chery & Wanda Guizhou Bus Co.,Ltd. (奇瑞万达贵州客车股份有限公司)

6.    Guohong Automobile Co., Ltd.(国宏汽车有限公司)

7.       Jiangsu Aoxinxin Energy Car Limited Company江苏奥新新能源汽车有限公司)

8.    Wuhu Bodge Automobile Co., Ltd (芜湖宝骐汽车制造有限公司

9.    Chongqing Lifan Automobile Co., Ltd (重庆力帆汽车有限公司)

10. Jinhua China Youth Car Group(金华青年汽车制造有限公司)

อนึ่ง นายเฝิง เฟย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจีน เปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ในจีนเป็นอย่างมาก หลังจากพบว่าหลายบริษัทมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและฉ้อโกงเงินสนับสนุน รัฐบาลจึงมีแผนที่จะปรับปรุงกฏระเบียบของการมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว 3 ประการ ได้แก่

1.    ปรับปรุงมาตรฐานและระบบการให้เงินสนับสนุน รวมถึงวิธีการรับและมอบเงิน

2.    กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีปรับปรุงสารบัญรถยนต์ที่รัฐให้การสนับสนุน

และเพิ่มเงินสนับสนุนให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีความก้าวหน้าสูง

3.    ส่งเสริมการบริษัทผลิตรถยนต์พลังงานใหม่และน้ำมันใช้ระบบควบคุมดูแลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงส่งเสริมและกระตุ้นตลาดรถยนต์พลังงานใหม่เพื่อส่งเสริมการผลิต

อุตสาหกรรมรถยนต์ในจีนโดยเฉพาะมณฑลกวางตุ้ง ถือว่ากำลังอยู่ในช่วงการเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งถึงแม้การเติบโตดังกล่าวจะมาจากแรงผลักดันโดยรัฐบาลอยู่ไม่น้อย แต่ตัวผู้ผลิตเองก็เร่งพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของรถยนต์พลังงานใหม่ เพื่อให้ตอบรับกับกระแสการใช้พลังงานของโลก ที่เริ่มหลีกเลี่ยงพลังงานฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ในอนาคตจีนจะคงเป็นหนึ่งด้านการผลิตและพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่ได้หรือไม่ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน จะนำข่าวสารและข้อมูลอัพเดทมานำเสนออย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลอันเป็นประโยชน์ได้จากเว็บไซต์ www.thaibizchina.com หรือเฟสบุคแฟนเพจ www.facebook.com/thaibizchina


[1] รายชื่อเมืองที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตและใข้รถพลังงานใหม่ ได้แก่ กรุงปักกิ่ง มหานครเซี้ยงไฮ้ นครฉงชิ่ง นครฉางชุน เมืองต้าเหลียน เมืองหางโจว นครจี่หนาน เมืองอู่ฮั่น เมืองเซินเจิ้น เมืองเหอเฝย นครฉางซา นครคุนหมิงและเมืองหนานชาง

แหล่งที่มา เว็บไซต์ทางการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน  http://www.most.gov.cn/fggw/zfwj/zfwj2009/200902/t20090224_67588.htm

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม