รัฐบาลจีนสั่งเช็คบิล “ท่าเรือนำเข้าถ่านหินคุณภาพต่ำ” ทำยอดกว่างซีร่วง

สำนักข่าวซินหัว-นครหนานหนิง : ผลจากการที่รัฐบาลจีนได้บังคับใช้ "มาตการบริหารจัดการคุณภาพถ่านหิน" (ฉบับชั่วคราว) เมื่อต้นปี 58 ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นการ "ตื่นตัว" ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าถ่านหินในท่าเรือฝางเฉิงก่างของกว่างซี "ลดลง"

มาตรการดังกล่าวมีข้อกำหนดชัดเจนเพื่อใช้กำกับดูแลธุรกิจถ่านหินตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การจำหน่าย การนำเข้า รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์

ตามรายงาน ช่วงระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ.2558 ที่ผ่านมา สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคประจำท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่าง หรือ CIQ มีการตรวจสอบคุณภาพถ่านหินนำเข้าเพียง 33 ล็อต คิดเป็นปริมาณ 1.9412 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 87.5 และ 30.8 (YoY) ตามลำดับ

ท่าเรือฝางเฉิงก่าง เป็นท่าเรือน้ำลึกที่ตั้งอยู่สุดปลายชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน และเป็นช่องทางออกสู่ทะเลเพื่อเชื่อมสู่ "อาเซียน" ที่มีความสะดวกรวดเร็วที่สุดของพื้นที่จีนตอนใน โดยภาคตะวันตกเฉียงใต้และภาคกลางตอนล่างของประเทศ

ท่าเรือแห่งนี้เป็น 1 ใน 20 ท่าเรือ "ฮับ" ที่ตั้งอยู่เลียบชายฝั่งทะเลของประเทศจีน ขณะนี้ มีท่าเทียบเรือทั้งหมด 28 ท่า ท่าเทียบเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มีศักยภาพรองรับงานขนถ่ายตู้ได้ปีละ 2.5 แสน TEUs ท่าเรือมีศักยภาพรองรับปริมาณการขนถ่ายสินค้ามากกว่าปีละ 25 ล้านตัน

ท่าเรือฝางเฉิงก่างทำการค้ากับ 230 ท่าเรือใน 80 ประเทศทั่วโลก เป็นฐานขนถ่ายสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ถ่านหิน เมล็ดพืช ปุ๋ยเคมี และปูนซีเมนต์

สำนักงาน CIQ ของกว่างซีได้นำมาตรการดังกล่าวมาปฏิบัติ โดยเพิ่มระดับความเข้มข้นในการควบคุมตรวจสอบ เพื่อป้องกันการนำเข้าถ่านหินเกรดต่ำ เพื่อสร้างหลักประกันด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

คุณหัง เต๋อ ฮ่าว (Hang De Hao, 杭德浩) หัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบควบคุม สำนักงาน CIQเขตฯ กว่างซีจ้วง กล่าวว่า สำนักงานฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวผ่านหลายช่องทาง (เว็บไซต์ และ QQ Group) และมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันมลพิษในกระบวนการจัดเก็บและการขนส่งถ่านหิน

คุณหัง กล่าวอีกว่า สำนักงานฯ ได้เพิ่มอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสำนักงานฯ ยังได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานศุลกากรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุมเข้มการนำเข้าถ่านหินให้มีคุณภาพและปลอดภัย 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม