รถไฟฟ้าใต้ดินพร้อมเปลี่ยนโฉมหน้าการเดินทางในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง

ในปัจจุบันระบบรถไฟฟ้าของเมืองต่าง  ๆ ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูงเจียงได้พัฒนาและขยายเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้นครกว่างโจวให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินรวมทั้งสิ้น 9 เส้นทาง ได้แก่ สาย1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, APM (Automated People Mover systems) และกว่าง-ฝอ ทั้งนี้ภายในปี 2560 คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเส้นทางครอบคลุมทุกพื้นที่ของนครกว่างโจวระยะทางรวมกว่า 900 กิโลเมตร เมืองฝอซานเปิดให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 รวมความยาวทั้งสิ้นกว่า 260 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างนครกว่างโจวกับเมืองฝอซานซึ่งนับว่าเป็นรถไฟใต้ดินระหว่างเมืองเส้นทางแรกของจีน อนาคตฝอซานจะมีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 8 สาย ความยาวทั้งสิ้น 264.3 กิโลเมตร เมืองเซินเจิ้น เปิดให้บริการรถไฟใต้ดินครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ปัจจุบันมีเส้นทางให้บริการทั้งสิ้น 5 เส้นทาง ได้แก่ สาย 1, 2, 3, 4และ5 ความยาวทั้งสิ้น 178 กิโลเมตร โดยในปี 2573 คาดว่ามีความยาวรวมทั้งสิ้น 585.3 กิโลเมตร 357 สถานี เมืองตงก่วน กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่ารถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกจะเปิดให้บริการในเดือน พฤษภาคม 2559 ความยาวทั้งสิ้น 55.7 กิโลเมตร 23 สถานี และในปี 2573 คาดว่าจะมีความยาวรวมทั้งสิ้น 307.8 กิโลเมตร  84 สถานี  ทั้งนี้ นอกจากการสร้างและพัฒนาระบบรถไฟฟ้าใต้ดินภายในละเมืองแล้ว การเชื่อมต่อเส้นทางระหว่างเมืองก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถขยายความเจริญทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของเมืองในเขตแม่น้ำจูเจียงให้มีศักยภาพครอบคลุมทุกพื้นที่อีกด้วย

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 รัฐบาลกว่างโจวและฝอซานได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือในโครงการเชื่อมต่อเส้นทางระหว่างรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 7 ของนครกว่างโจวให้เชื่อมไปสู่เขตซุ้นเต๋อของ

ฝอซานและโครงการเพิ่มจุดเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินระหว่างกันอีก 6 เส้นทางซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาพื้นที่และจุดเชื่อมต่อเพิ่มเติม โดยในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เส้นทางเชื่อมต่อกว่าง-ฝอ มีผู้ใช้บริการมากกว่า 240 ล้านครั้ง ซึ่งมากกว่าจำนวนประชากรของเมืองฝอซานถึง 10 เท่า นับว่าเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริษัทรถไฟฟ้าเซินเจิ้นกับบริษัทการลงทุนอุตสาหกรรมตงก่วน ได้เซ็นลงนามกรอบข้อตกลงความร่วมมือด้านรถไฟฟ้าใต้ดินระหว่างกัน โดยมีแผนที่จะร่วมมือเชิงลึก ในโครงการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าใต้ดินของทั้งสองเมือง ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้ตกลงโครงการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินระหว่างกันไปแล้วเป็นจำนวน 5 เส้นทาง โดยปัจจุบันเมืองตงก่วนได้นำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินมาตั้งแต่ 2553 ซึ่งคาดว่าเส้นทางแรกจะเปิดบริการให้ใช้ในเดือน พฤษภาคม 2559 มีความยาวทั้งสิ้น 55.7 กิโลเมตร 23 สถานี และในอนาคตจะเป็นหนึ่งในเส้นทางที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดินเซินเจิ้นอีกด้วย  

ในอนาคตเมื่อระบบรถไฟฟ้าใต้ของกว่างโจว ฝอซาน เซินเจิ้นและตงก่วน จะเชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการพัฒนาและขยายระบบการขนส่งมวลชนมีความเชื่อมโยงและนำมาซึ่งความสะดวกสบายมาให้แก่ประชาชนเท่านั้น แต่ยังเป็นส่งเสริมการกระจายตัวทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เขตเศรษฐกิจสำคัญแห่งนี้

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนตั้งข้อสังเกตว่าการขยายตัวของระบบรถไฟฟ้าใต้ดินของกลุ่มเมืองในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงนั้น เป็นเสมือนยุทธ์ศาสตร์เส้นทางแม่เหล็กทางเศรษฐกิจที่สำคัญดึงดูดโอกาสทางธุรกิจมากมายครอบคลุมไปทุกพื้นที่ และหลังจากที่มีข่าวการเซ็นสัญญาการลงทุนด้านระบบรถไฟฟ้าใต้ดินออกไป อสังหาริมทรัพย์ก็เป็นหน่วยธุรกิจแรกที่ใช้ประโยชน์จากโครงการเหล่านี้มาสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แต่ตนเอง ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีชุมชนโอกาสของหน่วยธุรกิจอื่น ๆ ก็จะตามมาอย่างแน่นอน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนจะคอยคิดตามและนำเสนอโอกาสทางธุรกิจต่าง ๆ มาให้ผู้ประกอบการต่อไป 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม