รถไฟฟ้าใต้ดินกว่างโจวปี 58 ขนส่งผู้โดยสารสูงสุด 8.79 ล้านเที่ยวคนต่อวัน

รถไฟฟ้าใต้ดิน นครกว่างโจว เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีผู้โดยสารหนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันมีเส้นทางที่ให้บริการรวม 9 เส้นทาง ความยาวกว่า 266 กิโลเมตร ในปี 2558 บริษัทรถไฟฟ้าใต้ดินกว่างโจวได้ลงทุนเพื่อต่อเติมและขยายเส้นทางของรถไฟฟ้าใต้ดิน คิดเป็นเงินจำนวน 17,769 ล้านหยวน โดยปริมาณผู้โดยสานทั้งปีมีรวมทั้งสิ้นกว่า 240 ล้านเที่ยวคน สูงสุดต่อวัน 8.79 ล้านคน ทั้งนี้เฉลี่ยทั้งปีมีผู้ใช้บริการวัน 6.59 ล้านเที่ยวคนต่อวัน

ในปี 2558 บริษัทรถไฟฟ้าใต้ดินกว่างโจวได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางใหม่ไปแล้วทั้งหมด 10 เส้นทาง (ช่วง) ความยาวกว่า 263 กิโลเมตร 117 สถานี ใน 120 เขต(พื้นที่) และกว่า 360 ไซด์งาน ทั้งนี้ในสิ้นปี 2558 โครงการข้างต้นดังกล่าวบริษัทฯ ได้ดำการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า 148 กิโลเมตร 49 สถานี ใน 30 พื้นที่(เขต) ของจีน

หลังจากที่ส่วนต่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าระหว่างเมืองเส้นทางกว่าง-ฝอ (กว่างโจว-ฝอซาน) เส้นทางระหว่างซีหล่าง-เยี่ยนก่างได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ทำให้เส้นทางรถไฟฟ้าของนครกว่างโจวมีความยาวทั้งสิ้น 266 กิโลเมตร โดยในปี 2556 สมาคมรถไฟฟ้าใต้ดินโลก (Community of Metros : CoMet) ประกาศการจัดอันดับสมรรถนะรถไฟฟ้าทั่วโลก โดยกว่างโจว ถูกจัดอันดับให้เป็นระบบรถไฟฟ้าที่มีการดำเนินงานที่ปลอดภัยที่สุดอันดับ 1 มีบริการที่ไว้วางใจได้อันดับ 3 และ มีความสามารถในการใช้ขบวนรถอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งเป็นการยืนยันว่าระบบรถไฟฟ้าใต้ดินของนครกว่างโจวมีคุณภาพอันยอดเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลกอีกด้วย

ในขณะเดียวกัน นอกเหนือจากโครงการขยายเส้นทางฯ แล้ว บริษัทรถไฟฟ้าใต้ดินกว่างโจวยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและยกรับคุณภาพและการบริการของรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้มีการยกระดับขีดความสามารถของรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 3 โดยการปรับปรุงระบบกลับรถและการเพิ่มความถี่ของขบวนรถในชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งผู้โดยสารได้มากถึง ร้อยละ 30 รวมไปถึงการเพิ่มจำนวนขบวนรถไฟเสริมสายสั้น ในรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 4 (จินโจว-ฮวางชุน และ ซินจ้าว-ฮวางชุน) ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนเที่ยวขนส่งผู้โดยสารได้มากถึงร้อยละ 31

นอกจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินในนครกว่างโจวแล้ว ยังมีโครงการอื่น ในเมือง เขต หรือพื้นที่อื่น ๆ ของจีนกว่า 35 แห่ง อาทิ โครงการออกแบบ บริหาร ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมในระดับชาติ 23 โครงการ โครงการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อีก 14 โครงการ อีกทั้งยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลียและมาเลเซีย ซึ่งโครงการเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ดำเนินอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารงานแบบ “เดินออกไป” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกที่มุ่งเน้นความร่วมมือและโครงการอื่น ๆ กับพื้นที่นอกเหนือจากนครกว่างโจว

ในปี 2559 นครกว่างโจวยังคงเดินการดำเนินโครงการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน ให้ครอบคลุมพื้นของนครกว่างโจวและเมืองใกล้เคียงให้มากที่สุด เพื่อขยายความสะดวกสบายและความเจริญไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยปัจจุบันมีเส้นทางที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างทั้งสิ้น 10 เส้นทาง ได้แก่ สาย 13 (เสร็จสิ้นแล้วร้อยละ 60) สาย 14 (เสร็จสิ้นแล้วร้อยละ 55) สายเมืองแห่งความรู้ (เสร็จสิ้นแล้วร้อยละ 70) สาย 21 (เสร็จสิ้นแล้วร้อยละ 55) สาย 6 โครงการ 2 สาย 7 โครงการ 1 สาย 9 โครงการ 1(เสร็จสิ้นแล้วร้อยละ 75) ส่วนต่อขยายสาย 4 (เสร็จสิ้นแล้วร้อยละ 80 ) สาย 8 (เสร็จสิ้นแล้ว

ร้อยละ 30) และสาย 11 เพิ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้าง 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม