รถไฟฟ้ากว่างโจวขยายอีก อนุมัติแล้ว 10 เส้นทางใหม่

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน  ประกาศแผนก่อสร้างคมนาคมทางรางนครกว่างโจว ระยะที่ 3 ประจำปี 2560-2566 อนุมัติโครงการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ 10 เส้นทาง ความยาวรวมกว่า 258.1 กิโลเมตร มูลค่าโครงการเท่ากับ 2.2 แสนล้านหยวน โดยในปี 2566 เส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินนครกว่างโจวจะมีความยาวรวมทั้งสิ้น 792 กิโลเมตร 18 เส้นทาง

เส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินทีได้รับการอนุมัติได้แก่

1.  สาย 3 (ส่วนขยายด้านตะวันออก) ความยาว 9.6 กิโลเมตร 4 สถานี ระยะโครงการปี 2562-2565

2.  สาย 5 (ส่วนขยายด้านตะวันออก) ความยาว 9.7 กิโลเมตร 6 สถานี ระยะโครงการปี 2561-2565

3.  สาย 7 (ส่วนขยายระยะที่ 2) ความยาว 21.8 กิโลเมตร 11 สถานี ระยะโครงการปี 2561-2565

4.  สาย 8 (ส่วนขยายทิศเหนือ) ความยาว 20 กิโลเมตร 9 สถานี ระยะโครงการปี 2562-2565

5.  สาย 10 ความยาว 19.9 กิโลเมตร 14 สถานี ระยะโครงการปี 2560-2565

6.  สาย 12 ความยาว 37.6 กิโลเมตร 25 สถานี ระยะโครงการปี 2561-2565

7.  สาย 13 (ส่วนขยายระยะที่ 2) ความยาว 33.6 กิโลเมตร 23 สถานี ระยะโครงการปี 2560-2564

8.  สาย 14 (ส่วนขยายระยะที่ 2) ความยาว 11.6 กิโลเมตร 7 สถานี ระยะโครงการปี 2560-2564

9.  สาย 18 ความยาว 62.5 กิโลเมตร 9 สถานี ระยะโครงการปี 2560-2563

10.      สาย 22 ความยาว 31.8 กิโลเมตร 6 สถานี ระยะโครงการปี 2560-2563

นอกจากเส้นทางภายในนครกว่างโจวแล้ว รัฐบาลยังดำเนินโครงการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินเข้ากับเมืองข้างเคียง อาทิ โครงการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินเชื่อมฝอซาน ตงก่วน จงซาน ชิงหย่วน และโครงการเชื่อมโชงเมืองด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินของเมืองตงก่วนปัจจุบันมีแผนที่จะเชื่อมต่อรถไฟฟ้าใต้ดินเมืองตงก่วนสาย 1 (ระยะที่ 1) เข้ากับรถไฟฟ้าใต้ดินนครกว่างโจวสาย 5 โดยมีจุดเชื่อมต่อกับโครงการเชื่อมโยงเมืองด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินของเมืองเซินเจิ้น สาย 6 โดยปัจจุบันรถไฟฟ้าใต้ดินเมืองเซินเจิ้นสาย 4 ได้เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟไปยังฮ่องกง

รัฐบาลจีนให้ความสำคัญของพื้นที่เศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงมากขึ้นเรื่อย ๆ เห็นได้จากการผลักดันให้เป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นที่ตั้งของเขตการค้าเสรี 3 แห่งในนครกว่างโจว เมืองเซินเจิ้นและเมืองจูไห่ อีกทั้งรัฐบาลกลางยังมีโครงการความร่วมมือ อ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (粤港澳大湾区 ) หรือ Guangdong -Hongkong-Macao Geater Bay Area) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์ตามแนวคิด One Belt, One Road ของจีน โครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจีนตอนใต้คือ มณฑลกวางตุ้ง เขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า โดยในเขตมณฑลกวางตุ้งครอบคลุม 9 พื้นที่ได้แก่ นครกว่างโจว เมืองเซินเจิ้น เมืองจูไห่ เมืองฝอซาน เมืองหุ้ยโจว เมืองตงกวน เมืองจงซาน เมืองเจียงเหมินและเมืองจ้าวชิ่ง ซึ่งโครงการขยายเส้นทางคมนาคมในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำการให้ความสำคัญจากรัฐบาล ที่จะเร่งการก่อสร้างโครงสร้างเครือยข่ายคมนาคมให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันให้นครกว่างโจวเป็นฮับแห่งการคมนาคมอย่างแท้จริงต่อไป 

แผนที่แสดงเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินนครกว่างโจว ปี 2566

เส้นทางสีแสง   = เส้นทางที่เพิ่งได้รับการอนุมัติ

เส้นทางสีน้ำเงิน = คือเส้นทางที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน

เส้นทางสีเขียว  = คือเส้นทางที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม