- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

รถไฟความเร็วสูง กุ้ยโจว-ฉงชิ่ง คาดเปิดใช้งานปลายปี 2560

ปัจจุบัน รถไฟความเร็วสูงกุ้ยโจว-ฉงชิ่ง ช่วงกุ้ยโจวจะปูรางเสร็จปลายเดือนมีนาคม 2560 ในขณะที่ช่วงฉงชิ่งอยู่ระหว่างเร่งการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถทดลองวิ่งตลอดสาย ในเดือนกันยายน และจะเปิดใช้งานได้กลางเดือนธันวาคม 2560 นี้

หากเส้นทางรถไฟดังกล่าวสร้างเสร็จ จะทำให้การเดินทางจากกุ้ยหยาง-ฉงชิ่ง ใช้เวลาเดินทางเพียง 2 ชม. (เดิม 8-9 ชม.) และเดินทางจากฉงชิ่ง-กุ้ยหยาง-กว่างโจว ใช้เวลา 6 ชม. (เดิม 11-12 ชม.)

เส้นทางรถไฟความเร็วสูงกุ้ยโจว-ฉงชิ่ง มีระยะทาง 345 กม. เป็นระยะทางในฉงชิ่ง 115 กม. กุ้ยโจว 230 กม. ความเร็ว 200 กม./ชม. ประกอบด้วย 12 สถานี โดยเป็นสถานีในกุ้ยโจว 7 แห่ง

ทั้งนี้ เส้นทางรถไฟความเร็วสูงกุ้ยโจว-ฉงชิ่ง นับเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายที่ 3 ที่พาดผ่านมณฑล กุ้ยโจว ต่อจากเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง-กว่างโจว และเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเซี่ยงไฮ้-กุ้ยหยาง-คุนหมิง

http://www.gz.xinhuanet.com/2017-03/10/c_1120601902.htm