- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

รถไฟความเร็วสูงเส้นทางเฉิงตู-ฉงชิ่ง-กุ้ยหยาง เริ่มให้บริการแล้ว

 

 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ขบวนรถไฟความเร็วสูงเส้นทาง “เฉิงตู-ฉงชิ่ง-กุ้ยหยาง” เคลื่อนขบวนแรกออกจากสถานีรถไฟเฉิงตูตะวันออก มุ่งหน้าสู่สถานีกุ้ยหยางตะวันออกอย่างเป็นทางการแล้ว และในวันเดียวกัน รถไฟความเร็วสูงเส้นทางฉงชิ่ง-กุ้ยหยาง ก็เริ่มเคลื่อนขบวกแรกจากสถานีฉงชิ่งตะวันตกเพื่อไปสู่สถานีกุ้ยหยางตะวันออกแล้วด้วยเช่นกัน

 

ขบวนรถไฟความเร็วสูง “เฉิงตู-ฉงชิ่ง-กุ้ยหยาง” เป็นการเชื่อมรางกันของเส้นทางรถไฟ “เฉิงตู-ฉงชิ่ง” และ “ฉงชิ่ง-กุ้ยหยาง” ใช้ความเร็วในการวิ่งประมาณ 200 กม./ชม.ตลอดเส้นทางใช้เวลาการวิ่งประมาณ 3.5-4.5 ชม.มีบริการที่นั่งแบบวีไอพีที่ราคา 823 หยวน ชั้นหนึ่งที่ราคา 439 หยวน และที่นั่งชั้น 2 ที่ราคา 275 หยวน

 

ขณะที่ขบวนรถไฟความเร็วสูง ฉงชิ่ง-กุ้ยหยาง ใช้ความเร็วในการวิ่งประมาณ 200 กม./ชม. และใช้เวลาการวิ่งตลอดเส้นทางประมาณ 2 ชม. (จากเดิมใช้เวลาวิ่ง 10 ชม.) มีบริการที่นั่งชั้นหนึ่งที่ราคา 204 หยวน และที่นั่งชั้น 2 ที่ราคา 129 หยวน  ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า อีกไม่นานเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู-คุนหมิง และรถไฟความเร็วสูงฉงชิ่ง-คุนหมิง ก็จะเริ่มเปิดให้บริการ โดยรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู-คุนหมิง จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 7 ชม. ขณะที่รถไฟความเร็วสูงฉงชิ่ง-คุนหมิงจะใช้เวลาเดินทางเพียง 4 ชม.เท่านั้น    

 

อนึ่ง โครงการรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู-กุ้ยหยาง มีเส้นทางประมาณ 632.6 กม.เริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี 2556 คาดว่าจะแล้วเสร็จและให้บริการในปลายปี 2562 ซึ่งใช้ความเร็วในการวิ่งประมาณ 250 กม./ชม.และตลอดเส้นทางใช้เวลาการวิ่งประมาณ 3.5-4 ชม.