รถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง-เฉิงตูเปิดครบหนึ่งปี เมืองปี้เจี๋ยได้อานิสงค์ด้านการท่องเที่ยว

หลังจากรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง-เฉิงตูได้เปิดให้บริการครบหนึ่งปี ส่งผลให้เมืองเล็ก ๆ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกุ้ยโจวอย่างเมืองปี้เจี๋ยมีนักท่องเที่ยวจากต่างเมืองเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง

รถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง-เฉิงตูซึ่งพาดผ่านเมืองปี้เจี๋ย ส่งผลให้การเดินทางจากเมืองปี้เจี๋ยไปยังนครกุ้ยหยางใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง และจากเมืองปี้เจี๋ยไปนครเฉิงตูใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง  ทั้งนี้ ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา รถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง-เฉิงตูช่วงสถานีปี้เจี๋ย ได้รองรับผู้โดยสารกว่า 2,180,000 คน หรือโดยเฉลี่ยวันละ 5,965 คน และเคยให้บริการสูงสุด 88 เที่ยวต่อวัน ปัจจุบัน ผู้โดยสารสามารถเดินทางจากสถานีรถไฟปี้เจี๋ยไปยังเมืองสำคัญของจีนในภาคต่าง ๆ ได้ เช่น กว่างโจว เซี่ยงไฮ้ เซี่ยเหมิน หนานหนิง ฉางซา จูไห่ คุนหมิง หนานชาง หังโจว กุ้ยหลิน และหยางซั่ว

นอกเหนือจากรถไฟความเร็วสูง เมืองปี้เจี๋ยยังมีการขนส่งระบบอื่นที่สะดวกให้บริการประชาชนอีกด้วย โดยมีทางด่วนครอบคลุมทุกอำเภอมาตั้งแต่ปี 2558 และมีทางด่วนที่สำคัญ 2 เส้นพาดผ่าน ได้แก่ ทางด่วนหังโจว-รุ่ยลี่ และทางด่วนเซี่ยเหมิน-เฉิงตู นอกจากนี้ ยังมีท่าอากาศยานเฟยสงเป็นท่าอากาศยานหลักของเมืองที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2556

อนึ่ง รถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง-เฉิงตูเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกว่างโจว-กุ้ยหยาง-เฉิงตู-ซีหนิง โดยได้รับฉายาว่าเป็น “เส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟ” เนื่องจากตลอดแนวของเส้นทางมีสถานีที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวระดับสูงสุดของจีน (ระดับ AAAAA) จำนวน 26 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA จำนวนกว่า 300 แห่ง เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พาดผ่าน 3 มณฑล ได้แก่ มณฑลกุ้ยโจว มณฑลยูนนาน และมณฑลเสฉวน โดยในช่วงของมณฑลกุ้ยโจวมีผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออกมณฑลเฉลี่ยปีละ 6,850,000 คน แบ่งเป็นการเดินทางออกจากกุ้ยโจว 3,730,000 คน และเป็นการเดินทางมายังกุ้ยโจว 3,120,000 คน

ที่มา: https://www.sohu.com/a/439593745_120952561

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม