รถไฟความเร็วสูงกว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง เชื่อม Greater Bay Area เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ 23 กันยายน นี้

โครงการเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง (Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link: XRL) พร้อมเปิดเดินรถอย่างเต็มรูปแบบตลอดเส้นทางได้ในวันที่ 23 กันยายน 2561 โดย Hong Kong MRT จะจัดพิธีเปิดล่วงหน้า ณ สถานีเกาลูนตะวันตก ในวันที่ 22 กันยายน 2561 ขบวนรถพิเศษนี้ได้รับการตั้งชื่อว่า 動感(Vibrant Express) ที่แปลว่า มีชีวิตชีวา ซึ่งเป็นขบวนรถที่จะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากนครกว่างโจวไปยังฮ่องกงจากเดิม 2 ชั่วโมง ให้เหลือเพียง 48 นาที เท่านั้น

เส้นทางรถไฟช่วงเซินเจิ้น-ฮ่องกง เป็นเส้นทางช่วงสุดท้ายของ Vibrant Express ที่ดำเนินการทดสอบการเดินรถ ในวันที่ 1 เมษายน 2561 หลังจากที่ช่วงกว่างโจว-เซินเจิ้นได้เปิดทดสอบการเดินรถมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 และเส้นทางเซินเจิ้นเหนือ-ฝูเถียนในเดือนธันวาคม 2558 

ข้อมูลทั่วไป

เส้นทางรถไฟความเร็วสูงกว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง (Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link: XRL) มีระยะทางรวม 140 กิโลเมตรแบ่งเป็น 7 สถานี ได้แก่ สถานีกว่างโจวใต้-สถานีชิ่งเซิ่ง (นครกว่างโจว)- สถานีหู่เหมิน (เมืองตงก่วน) – สถานีกวงหมิง (เมืองเซินเจิ้น) – สถานีเซินเจิ้นเหนือ – สถานีฝูเถียน (เมืองเซินเจิ้น) – สถานีเกาลูนตะวันตก (ฮ่องกง) โดยรถไฟตามเส้นทางดังกล่าวจะเดินรถด้วยความเร็วสูงสุด 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขบวนรถไฟกว่า 127 คู่ คาดสามารถขนส่งผู้โดยสารวันละ 143,000 แสนคน

ขบวนรถไฟดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามระยะการเดินรถ ได้แก่ เส้นทางระยะสั้น 114 ขบวน ประกอบด้วยสถานนีกว่างโจวใต้ ชิ่งเซิ่ง หู่เหมิน กวงหมิง เซินเจิ้นเหนือ ฝูเถียนและเกาลูนตะวันออก (ผ่าน  4 เมืองได้แก่ นครกว่างโจว เมืองตงก่วน เซินเจิ้นและฮ่องกง) และ เส้นทางระยะไกล 13 ขบวน เชื่อมไปยังเมืองต่าง ๆ ในจีน เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง กุ้ยหลิน (เขตฯ กว่างซี) สือเจียจวง (มณฑลเหอเป่ย) เจิ้งโจว (มณฑลเหอหนาน) อู่ฮั่น (มณฑลหูเป่ย) ฉางซา (มณฑลหูหนาน) หางโจว (มณฑลเจ้อเจียง) หนานชาง (มณฑลเจียงซี) ฝูโจว เซี่ยเหมิน (มณฑลฝูเจี้ยน) เป็นต้น 

บัตรโดยสาร

ปัจจุบันรูปแบบการเดินทางระหว่างนครกว่างโจวไปยังฮ่องกง มีหลากหลายรูปแบบอาทิ การนั่งรถบัสโดยสาร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง การนั่งรถไฟระหว่างเมืองไปยังด่านหลอหู (เมืองเซินเจิ้น) ใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง 30 นาที และการนั่งรถไฟความเร็วปานกลางจากสถานีกว่างโจวตะวันออก ไปยังสถานีฮังฮอม (ฮ่องกง) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นต้น บัตรโดยสารจำหน่ายในหลายช่องทาง ได้แก่ ตัวแทนจำหน่าย สายด่วน อินเตอร์เน็ต เครื่องจำหน่ายบัตรโดยสาร และ เค้าเตอร์จำหน่ายจำหน่ายบัตรโดยสารในสถานี  โดยสามารถชำระเงินได้ด้านเงินสด Alipay Wechat pay และ Apple pay

การข้ามแดน 1 พื้นที่ 2 ด่านตรวจ “Co-location” Arrangement

ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยขบวนรถไฟกว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง จะสามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และขั้นตอนศุลกากรของจีนและฮ่องกงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผ่านการดำเนินงานแบบ 1 พื้นที่ 2 ด่านตรวจ กล่าวคือ ผู้โดยสารจะดำเนินพิธีด่านตรวจคนเข้าเมืองของทั้งจีนและฮ่องกง ณ สถานีเกาลูนตะวันตกเพียงจุดเดียว คาดจะใช้เวลาเพียงคนละ 5 นาทีเท่านั้น โดยอาคารผู้โดยสารเกาลูนตะวันออกแบ่งออกเป็น 4 ชั้นได้แก่ ชั้น B1 เป็นพื้นที่จำหน่ายบัตรโดยสาร ชั้น B2 เป็นพื้นที่ขาเข้า ประกอบด้วย ด่านฯ ขาเข้าฮ่องกงและด่านฯ ขาออกจีน ชั้น  B3 เป็นพื้นที่ขาออก ประกอบด้วย ด่านฯ ขาออกฮ่องกงและด่านฯ ขาเข้าจีน และชั้น B4 เป็นพื้นที่ชานชาลา

คมนาคมเชื่อมต่อพื้นที่ Greater Bay

เมื่อเส้นทางรถไฟความเร็วสูงดังกล่าวเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ พื้นที่เศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงจะเข้าสู่การเป็นเขตวงแหวนเศรษฐกิจ 1 ชั่วโมงอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลให้เขตความร่วมมืออ่าวกว่างตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Greater Bay Area) มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านการไหลเวียนของทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกันและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ โครงการรถไฟดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งโครงการพื้นฐานสำคัญที่เข้ามาส่งเสริมกรอบข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมการสร้างเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกงมาเก๊า (Greater Bay Area) ให้มีความแข็งแกร่ง เป็นพื้นที่ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างพื้นที่ใกล้เคียงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเขตความร่วมมือลุ่มแม่น้ำจูเจียง (Pan-Pearl River Delta) รวมถึงการขยายความความร่วมมือด้านต่าง ๆ ไปยังเมืองอื่น ๆ ของจีน

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม