รถไฟความเร็วสูงกว่างซีอันดับ 1 ของจีน และอันดับ 6 ของโลก

ไฮไลท์

  • หนึ่งในผลสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอด 70 ปี คือ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางรางอย่าง “รถไฟความเร็วสูง” ทำให้ปัจจุบัน จีนเป็นประเทศที่มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงยาวที่สุดในโลก
  • ปัจจุบัน เส้นทางรถไฟความเร็วสูงของจีนมีโครงข่ายครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ ยกเว้นเขตปกครองตนเองทิเบต เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า รวมระยะทาง 25,000 กิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนราว 22.2% ของเส้นทางรถไฟทั้งประเทศที่มีอยู่ 1.31 แสนกิโลเมตร และคิดเป็นสัดส่วนถึง 2/3 ของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งให้บริการแล้วทั่วโลก
  • สิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึง คือ “เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง” เป็นมณฑลที่มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงยาวที่สุดในจีน และยาวเป็นอันดับ 6 ของโลก รวมระยะทาง 1,751 กิโลเมตร รองลงมา ด้แก่ มณฑลกวางตุ้ง มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลเจ้อเจียง และมณฑลอันฮุย

70 ปีหลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ปี 2492 จีนได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับโลกอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในผลงานความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นั่นคือ การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมในประเทศ โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งทางรางอย่าง “รถไฟความเร็วสูง” ปัจจุบัน จีนเป็นประเทศที่มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงยาวที่สุดในโลก รองลงมา ได้แก่ สเปน 3,100 กิโลเมตร เยอรมนี 3,038 กิโลเมตร ญี่ปุ่น 2,765 กิโลเมตร และฝรั่งเศส 2,658 กิโลเมตร

รถไฟความเร็วสูงเป็นโครงการปรับฐานสาธารณูปโภคครั้งสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ช่วยลดต้นทุนเวลาการเดินทางและโลจิสติกส์ ขับเคลื่อนการค้าและการลงทุน การจ้างงาน การขยายตัวของเมือง และการกระจายความเจริญสู่พื้นที่ห่างไกล

จุดเริ่มต้นของการพัฒนารถไฟความเร็วสูงของจีนเกิดขึ้นเมื่อปี 2541 โดยได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับเพิ่มระดับความเร็วของรถไฟเส้นทางกว่างโจว-เซินเจิ้นให้วิ่งได้ความเร็วสูงสูงสุด 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งในเวลานั้น จีนได้เช่าขบวนรถเร็วที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีอันทันสมัยที่สุดในยุค 90 จากสวีเดน

จนกระทั่งในปี 2546 ถือเป็นจุดเปลี่ยนของการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในจีน เมื่อมีการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายฉินหวงต่าว(มณฑลเหอเป่ย)-เสิ่นหยาง(มณฑลเหลียวหนิง) โดยสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งก่อนเปิดให้บริการจริง จีนได้นำขบวนรถไฟความเร็วสูงหลายรุ่นมาวิ่งทดสอบ โดยขบวนรถ DJJ (中华之星) ที่จีนได้พัฒนาขึ้นเองสามารถวิ่งทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 321.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ณ สิ้นปี 2561 ประเทศจีนมีเส้นทางเส้นทางรถไฟความเร็วสูงมากกว่า 25,000 กิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนราว 22.2% ของเส้นทางรถไฟทั้งประเทศที่มีอยู่ 1.31 แสนกิโลเมตร และคิดเป็นสัดส่วนถึง 2/3 ของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งให้บริการแล้วทั่วโลก

ปัจจุบัน เส้นทางรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนมีโครงข่ายครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ ยกเว้นเขตปกครองตนเองทิเบต (ยังไม่มีโครงการก่อสร้าง) เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย (กำลังก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563) และเขตบริหารพิเศามาเก๊า (ยังไม่มีโครงการก่อสร้าง)

สิ่งที่หลายคนคงคาดไม่ถึง คือ “เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง” เป็นมณฑลที่มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงยาวที่สุดในประเทศจีน และยาวเป็นอันดับ 6 ของโลก มีระยะทาง 1,751 กิโลเมตร รองลงมา ได้แก่ มณฑลกวางตุ้ง 1,542 กิโลเมตร และมณฑลฝูเจี้ยน 1,500 กิโลเมตร โดยประเทศจีนมี 11 มณฑลที่มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระยะทางเกิน 1,000 กิโลเมตร หรือเทียบเท่าระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดยะลานั่นเอง

โดยในปี 2563 นับเป็นปีทองของรถไฟความเร็วสูงจีน เส้นทางรถไฟความเร็วสูงในหลายมณฑลที่กำลังก่อสร้างจะเริ่มทยอยเปิดให้บริการ ซึ่งจะทำให้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงในมีจีนมีระยะทางรวมมากกว่า 30,000 กิโลเมตร

สำหรับกว่างซี ปัจจุบัน มี 12 เมืองจากทั้งหมด 14 เมืองในมณฑลที่เปิดให้บริการเส้นทางรถไฟความเร็วสูงแล้ว และมีโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงอยู่อีกหลายเส้นทาง ทั้งเส้นทางภายในมณฑล และเส้นทางเชื่อมข้ามมณฑล ซึ่งในแผนพัฒนารถไฟความเร็วสูงของกว่างซีได้ตั้งเป้าหมายว่า ในปี 2563 ทุกเมืองใน กว่างซีจะมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูง คิดเป็นระยะทางเกิน 2,000 กิโลเมตร

      ปัจจุบัน เส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่กำลังก่อสร้างในกว่างซีมีอยู่หลายเส้นทางสำคัญ อาทิ

  • สายกุ้ยหยาง (มณฑลกุ้ยโจว) – หนานหนิง (เขตฯ กว่างซีจ้วง) ระยะทาง 533 กิโลเมตร วิ่งด้วยความเร็ว 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สายแรกในภาคตะวันตกเฉียงใต้ โดยย่นเวลาการเดินทางเหลือ 2 ชั่วโมง จากเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายเดิมที่ต้องเดินทางอ้อม ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมงกว่า และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2566
  • สายหนานหนิง-ฉงจั่ว วิ่งผ่านเข้าท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง ระยะทาง 119.75 กิโลเมตร วิ่งด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกที่ลงทุนโดยรัฐบาลมณฑล ช่วยย่นเวลาการเดินทางเหลือครึ่งชั่วโมง (รถยนต์ใช้เวลา 2 ชั่วโมง) คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2564 และสามารถขยายเส้นทางต่อไปถึงเมืองชายแดนผิงเสียง ซึ่งพร้อมเชื่อมเข้าเวียดนามเมื่อพร้อม
  • สายอำเภอเหอผู่ เมืองเป๋ยไห่ (เขตฯ กว่างซีจ้วง) – จ้านเจียง (มณฑลกวางตุ้ง) เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายที่ 2 ที่สามารถเชื่อมต่อเส้นทางไปยังนครกว่างโจวได้ วิ่งด้วยความเร็ว 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ย่นเวลาการเดินทางจากนครหนานหนิงถึงเมืองจ้านเจียงเหลือ 2 ชั่วโมง จากเดิมเส้นทางรถไฟธรรมดาต้องใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมงกว่า และย่นเวลาการเดินทางจากเมืองเป๋ยไห่ถึงเมืองจ้านเจียงเหลือเพียงครึ่งชั่วโมง และถึงนครกว่างโจวเพียง 2 ชั่วโมงครึ่ง

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (广西中新社)  วันที่  29 กันยายน 2562
ภาพประกอบ http://m.onegreen.net/

thaibiz_editor

thaibiz_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม