- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

รถไฟขนส่งสินค้าหูหนาน-ยุโรปโตต่อเนื่อง เพียงครึ่งปีแรกปริมาณเดินรถแซงหน้าปีก่อนแล้ว

แม้ขณะนี้ทั่วโลกจะยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่รถไฟขนส่งสินค้าจากมณฑลหูหนานไปยังยุโรปยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจากสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-11 สิงหาคม 2564 รถไฟขนส่งสินค้าหูหนาน-ยุโรปมีปริมาณการเดินรถรวม 530 เที่ยว มากกว่าปริมาณการเดินรถตลอดทั้งปีของปี 2563 โดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีปริมาณการเดินรถสูงถึง 114 เที่ยว กลายเป็นเดือนที่มีปริมาณการเดินรถสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 44.3

สำหรับการเดินรถเที่ยวล่าสุดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 รถไฟขนส่งสินค้าหูหนาน-ยุโรปได้บรรทุกสินค้า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และของใช้ในชีวิตประจำวัน น้ำหนัก 570 ตัน คิดเป็นมูลค่า 6,400,000 ดอลลาร์สหรัฐ เดินทางออกจากสถานีขนส่งสินค้านครฉางซาสายเหนือมุ่งตรงไปยังกรุงมินสก์ ประเทศเบลารุส โดยใช้เวลาเดินทาง 18 วัน

ในปี 2564 รถไฟขนส่งสินค้าหูหนาน-ยุโรปสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 เนื่องจากหน่วยงานทุกระดับได้ร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยสำนักงานท่าเรือและโลจิสติกส์นครฉางซาของรัฐบาลนครฉางซาทำหน้าที่ดูแลภาพรวมด้านมาตรฐานโลจิสติกส์ การประสานงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคระบาดรวมถึงห่วงโซ่อุปทานให้มีความเป็นระเบียบและปลอดภัยสูงสุด ขณะเดียวกัน สำนักงานศุลกากรนครฉางซาได้เร่งผลักดันให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ระบบ “การยื่นเรื่องล่วงหน้า” ในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรขาออกสำหรับการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟหูหนาน-ยุโรป ซึ่งจะทำให้การตรวจปล่อยสินค้ามีความรวดเร็วและถึงปลายทางตรงต่อเวลา ส่วนบริษัท Central South China International Land Port ซึ่งเป็นผู้ดูแลด้านการขนส่งของรถไฟหูหนาน-ยุโรปได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด รวมทั้งได้ระดมการจัดหาสินค้าเพื่อให้รถไฟขนส่งสินค้าสามารถดำเนินการได้ตามปกติ

ที่ผ่านมา รถไฟขนส่งสินค้าหูหนาน-ยุโรปได้พยายามส่งเสริมการเพิ่มปริมาณเดินรถสินค้าขาเข้าเพื่อให้สมดุลกับปริมาณเดินรถของสินค้าขาออก จนกระทั่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ปริมาณการเดินรถทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกเริ่มมีความสมดุลกัน ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 บริษัท Central South China International Land Port จะให้ความสำคัญกับรถไฟนำร่องขนส่งสินค้าอีคอมเมิร์ซข้ามแดนและไปรษณีย์กับประเทศรัสเซีย รวมถึงเร่งผลักดันการก่อสร้างศูนย์ขนส่งสินค้ารถไฟหูหนาน-ยุโรปแบบแชร์พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์ และการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อกับเขตกำกับดูแลของศุลกากรระบบรางนานาชาตินครฉางซา เพื่อเพิ่มปริมาณการเดินรถของรถไฟขนส่งสินค้าหูหนาน-ยุโรปให้มากขึ้น

ที่มา: http://www.hunan.gov.cn/hnszf/hnyw/sy/hnyw1/202108/t20210815_20344050.html