ยูนนาน–เวียดนาม เปิด “Fast Track” สำหรับสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562 ด่านเหอโข่ว (ยูนนาน) – ด่านลาวไก (เวียดนาม) ได้เปิด “Fast Track” สำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็น “Fast Track” สำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปจีน-เวียดนามแห่งแรก และเป็นลำดับที่ 5 ในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านของจีน ถัดจาก   คาซัคสถาน คีกิซสถาน ทาจิกิซสถาน และมองโกเลีย

การเปิด “Fast Track” สำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป นับเป็นการที่สองประเทศกำหนดช่องทางบริการตรวจปล่อยสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปโดยเฉพาะ ดำเนินการตรวจเอกสารศุลกากรและโรคพืชสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปเพื่อการนำเข้า-ส่งออกอย่างรวดเร็ว โดยมีการพิจารณามอบสัญลักษณ์ “Fast Track” สำหรับบริษัทขนส่งและพาหนะขนส่งที่ได้มาตรฐาน ทำให้พาหนะขนส่งสามารถรับบริการตรวจปล่อยผ่านช่องทาง “Fast Track” ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลา การติดค้างที่ด่านชายแดน

ตั้งแต่ด่านเหอโข่ว (ยูนนาน) – ด่านลาวไก (เวียดนาม) ได้เริ่มทดลองใช้ “Fast Track” สำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561 เป็นต้นมา หน่วยงานประจำชายแดนทุกหน่วยงานของทั้งสองประเทศได้ดำเนินนโยบายการตรวจปล่อยอย่างรวดเร็วอย่างเต็มที่ เช่น การยื่นเอกสารล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ การตรวจสินค้าตั้งแต่ต้นทาง และการตรวจปล่อย ณ จุดเดียว เป็นต้น ส่งผลให้การนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยระหว่างเดือน ม.ค. – พ.ค. ปี 2562 ด่านเหอโข่วมีการส่งออกผลไม้ 128,000 ตัน มูลค่า 1,462.39 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.3 และมีการนำเข้ามันสำปะหลังแผ่น 83,000 ตัน มูลค่า 79.98 ล้านหยวน ขณะที่การนำเข้าแก้วมังกร แตงโม และมะม่วง ในรูปแบบการค้าชายแดน มีปริมาณรวม 437,000 ตัน มูลค่า 2,990 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าการค้าชายแดน

ในวันที่ 28 มิ.ย. 2562 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิด “Fast Track” สำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ด่านเหอโข่ว (ยูนนาน) – ด่านลาวไก (เวียดนาม) อย่างเป็นทางการ ได้มีการส่งออกองุ่นคุณภาพดี 19 ตัน จากอำเภอปิงชวน เขตต้าหลี่ ผ่านด่านเหอโข่ว ปลายทางกรุงฮานอยของเวียดนาม บริษัทชิปปิ้งที่รับผิดชอบขนส่งองุ่นดังกล่าวเปิดเผยว่า การขนส่งองุ่นครั้งนี้นับเป็นการส่งออกองุ่นครั้งที่ 94 ของบริษัทในปีนี้ การเปิด “Fast Track” สำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ด่านเหอโข่ว (ยูนนาน) – ด่านลาวไก (เวียดนาม) ตั้งแต่ช่วงการทดลองเปิดใช้งานเมื่อเดือน ธ.ค. 2561 เป็นต้นมา ช่วยให้การตรวจปล่อยเร็วขึ้น ผลไม้สดสามารถส่งไปขายยังเวียดนามได้เร็วขึ้นด้วย

http://yn.yunnan.cn/system/2019/06/28/030311780.shtml
http://yn.yunnan.cn/system/2019/06/28/030311300.shtml

Avatar

Kunming_admin

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม