ยูนนานเร่งสร้างแบรนด์ “สมุนไพรยูนนาน” ส่งเสริมอุตสาหกรรมสมุนไพรจีน

มณฑลยูนนานมีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรสมุนไพรจีน ซึ่งเป็นที่มาของพื้นฐานที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมสมุนไพรจีนของมณฑล โดยยูนนานมีสมุนไพรจีน 6,559 ชนิด ในจำนวนนี้ เป็นพืชสมุนไพร 6,157 ชนิด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.4 และ 55.4 ของสมุนไพรจีนและพืชสมุนไพรทั่วประเทศจีน ตามลำดับ โดยในปี 2562 พื้นที่เพาะปลูก ปริมาณผลผลิต และมูลค่าผลผลิตพืชสมุนไพรของยูนนานครองอันดับหนึ่งของจีนเป็นปีที่สามติดต่อกัน

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมสมุนไพรจีนของมณฑลยูนนานยังประสบปัญหา “ทรัพยากรมีคุณภาพสูง แต่ยังขาดจุดแข็งเชิงอุตสาหกรรมและการสร้างแบรนด์” ดังนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมอุตสาหกรรมเพาะปลูกและขยายพันธุ์สมุนไพรจีนมณฑลยูนนาน (云南省中药材种植养殖行业协会) ภายใต้การชี้นำของกรมเกษตรและชนบทมณฑลยูนนาน จึงได้จัดตั้งคณะทำงานสร้างแบรนด์สมุนไพรยูนนาน 10 ชนิด เพื่อกำหนดแนวทางการสร้างแบรนด์สมุนไพรยูนนานและผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรจีนของมณฑลในหลายมิติ ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกชนิดและสายพันธุ์ เพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ สร้างแปลงเพาะปลูกสีเขียว ยกระดับประสิทธิภาพในการแปรรูป บ่มเพาะวิสาหกิจระดับแนวหน้า และบ่มเพาะแบรนด์ เป็นต้น

ปัจจุบัน คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกสมุนไพรเพื่อจัดทำรายชื่อเบื้องต้นแล้ว ได้แก่ ซานชี กะเลียว ตีนฮุ้งดอย หมากแน่ง โป่งรากสน เอื้องหมายนา ตังกุย เอื้องเค้ากิ่ว เทียนหมา และเตงจ่านฮัว

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/5VjaMPAOkox2R8C_sXsXhw

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม