ยูนนานเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4 A อีก 15 แห่ง บรรจุ 83 หมู่บ้านโบราณเข้าพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการประเมินเพื่อจัดอันดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวของมณฑลยูนนาน ได้ประกาศให้แหล่งท่องเที่ยวภายในมณฑลยูนนาน 15 แห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A ที่ผ่านมา มณฑลยูนนานมีแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสูงสุดของจีน จำนวน 8 แห่ง และมี
แหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A จำนวน 91 แห่ง เมื่อรวมกับแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A แห่งใหม่ จำนวน 15 แห่ง ทำให้มณฑลยูนนานมีแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A รวม 106 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 15 จาก 16 นคร/เมือง/เขตปกครองตนเองของมณฑลยูนนาน โดยมีเพียงเขตฯ นู่เจียงเพียงพื้นที่เดียวที่ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งระดับ 5A 4A และ 3A

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 กรมการเคหะและพัฒนาเมือง-ชนบทมณฑลยูนนาน ได้ประกาศ “รายชื่อหมู่บ้านโบราณที่ได้รับบรรจุเข้าพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล (Traditional Chinese Village Digital Museum) กลุ่มที่ 2” จำนวน 83 แห่ง โดยที่ผ่านมา มณฑลยูนนานมีหมู่บ้านโบราณที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลแล้ว 9 แห่ง เมื่อรวมกับหมู่บ้านโบราณกลุ่มที่ 2 จำนวน 83 แห่ง ทำให้มณฑลยูนนานมีหมู่บ้านโบราณในพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล รวม 92 แห่ง ครอบคลุม 15 นคร/เมือง/เขตปกครองตนเองของมณฑลยูนนาน ยกเว้นเขตฯ นู่เจียง โดยสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านโบราณของจีนได้ที่เว็บไซต์ http://www.dmctv.cn

การดำเนินการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวและประกาศรายชื่อหมู่บ้านโบรณาณในพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลของมณฑลยูนนานข้างต้น นอกจากจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของมณฑลภายหลังกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนอนุญาตให้ดำเนินกิจการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะข้ามมณฑลแล้ว ยังนับเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย ซึ่งมณฑลยูนนานมีประชากรชนกลุ่มน้อยมากที่สุดในประเทศจีนจำนวน 25 ชนเผ่าจาก 55 ชนเผ่า

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/oEH_iweNhSyz3FSOEVktQA และ
https://mp.weixin.qq.com/s/dXslWu3hXHnrgS-qkfx4MQ

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม