ยูนนานเผยแผนโลจิสติกส์ สร้างศูนย์โลจิสติกส์ข้ามพรมแดนเชื่อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559 สำนักงานรัฐบาลมณฑลยูนนานได้เผยแพร่ “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทันสมัย ปี 2559-2563” โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

1. เป้าหมาย : ภาคการขนส่งจะมีมูลค่า 6.3 ล้านล้านหยวน ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10.4 ต่อปี และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีมูลค่า 2 แสนล้านหยวน ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 13 ต่อปี โดยควบคุมให้ค่าใช้จ่ายภาคการขนส่งอยู่ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 18 ของ GDP เพื่อสร้างให้ยูนนานเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ศูนย์โลจิสติกส์และการค้าสินค้าเกษตรที่ราบสูงของจีน และศูนย์กลางโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนเชื่อมโยงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้

2. แนวคิด : “ใช้ศักยภาพยูนนานตอนกลาง กระตุ้นชายแดน หลายจุดสนับสนุน เชื่อมโยงทั้งประเทศเปิดกว้างสองทิศทาง” ดังนี้

     2.1 สร้าง “1 แกนหลัก 4 คลัสเตอร์” ได้แก่ เขตแกนหลักอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่มีคุนหมิงเป็นศูนย์กลาง กับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตก 4 แห่ง ตามโครงสร้างระบบเชื่อมต่อด้านโลจิสติกส์หลายชั้นโดยยึดเมืองใหญ่เป็นศูนย์กลาง เมืองขนาดกลางและเล็กเป็นฐาน ด่านสำคัญเป็นตัวสนับสนุน และเขตโลจิสติกส์เป็นตัวรองรับ โดยแบ่งจุดเชื่อมต่อออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ คุนหมิงเป็นจุดเชื่อมต่อแกนหลัก เมืองขนาดกลาง 7 แห่ง อาทิ ฉวี่จิ้ง เป็นจุดเชื่อมต่อระดับภาค เมืองขนาดเล็ก 15 แห่ง อาทิ อำเภอสุ่ยฝู เป็นจุดเชื่อมต่อระดับภาคย่อย และเมืองชายแดน 12 เมือง อาทิ เมืองเถิงชง เป็นจุดเชื่อมต่อข้ามพรมแดน

    2.2 สร้างเขตโลจิสติกส์ต้นแบบทั่วมณฑล 15 แห่ง อาทิ เขตโลจิสติกส์หวังเจียหยิง เขตโลจิสติกส์จิ้นหนิง

    2.3 สร้างโครงการสำคัญ 8 โครงการ อาทิ โครงการโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ช โครงการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน โครงการโลจิสติกส์ห้องเย็น โครงการกระจายสินค้าระหว่างเมืองกับชนบท

    2.4 บ่มเพาะวิสาหกิจชั้นนำของยูนนาน 10 แห่ง อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ กรมกิจการรถไฟคุนหมิง

    2.5 สร้าง platform การค้า 10 ประเภท อาทิ อัญมณี กาแฟ ชา ยางพารา สมุนไพรจีน ดอกไม้

ที่มา : http://yndaily.yunnan.cn/html/2016-11/23/content_1109074.htm?div=-1

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม