ยูนนานเบนเข็มอุตสาหกรรมไฟฟ้าของมณฑลจากพลังงานสะอาดไปสู่ยุคพลังงานใหม่

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักวิจัยกฎหมายพลังงานประจำสมาคมกฎหมายจีน ได้จัดการประชุมเพื่อวิจัยสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในมณฑลยูนนาน รวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต โดยที่ประชุมเห็นว่า พลังงานใหม่ (New Energy) ได้แก่ พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์จะกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าในอนาคต

ทั้งนี้ นับจนถึงสิ้นปี 2564 มณฑลยูนนานมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 105 ล้านกิโลวัตต์ สูงเป็นอันดับที่สิบของจีน ในจำนวนนี้ มณฑลยูนนานมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติตตั้งจากพลังงานสะอาดสูงเป็นอันดับหนึ่งของจีน โดยเฉพาะกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจากพลังงานน้ำ 77 ล้านกิโลวัตต์ สูงเป็นอันดับสองของจีน ซึ่งในอนาคตจะเพิ่มเป็น 130 ล้านกิโลวัตต์

อย่างไรก็ตาม ในอีก 8 ถึง 10 ปีข้างหน้า รูปแบบการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานน้ำของมณฑลยูนนานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาพลังงานสะอาดไปสู่การพึ่งพาพลังงานใหม่เป็นหลัก กล่าวคือ จากปัจจุบันที่มณฑลมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจากพลังงานใหม่เพียง 12 ล้านกิโลวัตต์ จะเพิ่มขึ้นเป็น 50 ล้านกิโลวัตต์ในปี 2568 และขยับเป็น 110 ล้านกิโลวัตต์ในปี 2573

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจำเป็นต้องมีการปรับตัวเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยี เพื่อรับประกันความมั่นคงและการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าของมณฑลยูนนาน กล่าวคือ พลังงานใหม่อย่างพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์มีความไม่แน่นอนสูงจากปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อการควบคุมและบริหารจัดการระบบและโครงข่ายจัดส่งกระแสไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนและการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของมณฑลยูนนาน ตลอดจนความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านต่อไปด้วย

ที่มา: http://yn.yunnan.cn/system/2022/05/11/032076711.shtml

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม