ยูนนานออก 22 มาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบใหม่ส่งเสริม “เศรษฐกิจดิจิทัล”

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 รัฐบาลมณฑลยูนนาน ได้ประกาศ “แผนดำเนินการผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบใหม่ 3 ปี” (ปี 2563-2565) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งการปฏิรูปเชิงดิจิทัลของอุตสาหกรรมดั้งเดิม โดยยกระดับมาตรฐานด้านคมนาคมอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ การท่องเที่ยวอัจฉริยะ และอินเทอร์เน็ตในภาคอุตสาหกรรมให้อยู่ในระดับแนวหน้าของจีน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนามณฑลยูนนานอย่างมีคุณภาพสูง

แผนดำเนินการดังกล่าวประกอบด้วยภารกิจ 22 ข้อ ครอบคลุม 4 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. การสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีคุณภาพสูง จำนวน 4 ภารกิจ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5G การยกระดับคุณภาพเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4G การพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) อย่างเต็มที่ และการยกระดับศักยภาพบริการด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

2. การสร้างแพลตฟอร์มสำหรับประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 5 ภารกิจ ได้แก่ แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตในภาคอุตสาหกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยีบล็อกเชนและคลาวด์คอมพิวติ้ง แพลตฟอร์มสำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI แพลตฟอร์ม Green Data Center ที่มีประสิทธิภาพสูงในการประมวลผล และแพลตฟอร์มวิจัยและนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรม

3. การสร้างแรงขับเคลื่อนการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิม จำนวน 4 ภารกิจ ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมอัจฉริยะ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอัจฉริยะ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์อัจฉริยะ และการพัฒนาระบบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านทรัพยากรน้ำเชิงดิจิทัล

4. กลไกในการบูรณาการศักยภาพระหว่างอุตสาหกรรม จำนวน 9 ภารกิจ ได้แก่ การปฏิรูปเชิงดิจิทัลในภาคเกษตรกรรม การยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต การเพิ่มศักยภาพบริการการท่องเที่ยวดิจิทัล การเพิ่มศักยภาพการพัฒนารูปแบบใหม่ของเศรษฐกิจออนไลน์ การพัฒนาศักยภาพบริการภาคสังคมดิจิทัล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ดิจิทัล การยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบดิจิทัล และการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/TJu0jwjOFMYq8ySq0Mi47g

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม