ยูนนานส่งออกผลไม้โดยรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปไปยังรัสเซียเป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 มะม่วง 20 ตันจากเมืองเป่าซาน (Baoshan) ของมณฑลยูนนานได้ขนส่งไปถึงกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย นับเป็นครั้งแรกที่มณฑลยูนนานส่งออกผลไม้โดยรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปในขบวนฉงชิ่ง-ซินเจียง-ยุโรปที่ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2563

สำหรับมะม่วงยูนนานที่ส่งออกไปยังประเทศรัสเซียครั้งนี้ เป็นผลผลิตมะม่วงพันธุ์เซี่ยงหยาของสหกรณ์การเกษตรคังหยวนในเขตหลงหยางของเมืองเป่าซาน ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของมณฑลยูนนาน มีสมาชิก 104 ครัวเรือน ปัจจุบัน มีพื้นที่เพาะปลูกมะม่วงรวม 1,000 หมู่ หรือประมาณ 416 ไร่ ประกอบด้วยมะม่วง 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เซี่ยงหยา (象牙芒) หรือพันธุ์งาช้าง และพันธุ์จินหวง (金煌芒) หรือพันธุ์สีทอง

การส่งออกมะม่วงครั้งนี้มีที่มาจากเมื่อปี 2562 ที่ผู้ค้าผลไม้ชาวรัสเซียเดินทางมายังเขตหลงหยางและติดใจรสชาติมะม่วงในพื้นที่ จนนำไปสู่การเจรจาสั่งซื้อผลไม้เพื่อส่งออกไปยังรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ในตอนแรกสหกรณ์การเกษตรคังหยวนยังไม่มีความรู้ด้านการส่งออก เนื่องจากที่ผ่านมาได้จำหน่ายผลผลิตเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น จนกระทั่งสำนักงานศุลกากรเมืองเถิงชง (Tengchong) ซึ่งดูแลเมืองเป่าซานได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งในการตรวจแมลงศัตรูพืช การควบคุมการใช้ยากำจัดศัตรูพืช และการขึ้นทะเบียนสวนผลไม้เพื่อการส่งออก รวมทั้งควบคุมการปลูกไปจนถึงขั้นตอนบรรจุภัณฑ์ตามข้อกำหนดด้านการกักกันโรคพืชของประเทศรัสเซีย นอกจากนี้ สำนักงานศุลกากรนครคุนหมิงยังได้ประสานงานอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงการขนส่งทางบกกับการขนส่งระบบรางแบบไร้รอยต่อ ตลอดจนการดำเนินขั้นตอนที่เกี่ยวข้องด้านการส่งออกอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยรักษาคุณภาพของผลไม้

บริษัท ยูนนานหรงจิ่นการเกษตร จำกัด (云南融谨农产品有限公司) เป็นผู้ดำเนินการส่งออกมะม่วงไปยังรัสเซียให้แก่สหกรณ์การเกษตรคังหยวน โดยคู่ค้าชาวรัสเซียต้องการให้บริษัทฯ จัดส่งสินค้าเกษตรให้ตลอดปี ปริมาณเฉลี่ยเดือนละ 400 ตัน เนื่องจากเห็นว่า สินค้าเกษตรของมณฑลยูนนานมีคุณภาพดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย “อาหารสีเขียว” จึงมีโอกาสขยายตลาดในรัสเซีย โดยนอกจากมะม่วงที่หลังจากนี้จะมีการส่งออกต่อเนื่องอีกครั้งละ 21 ตันแล้ว คู่ค้าชาวรัสเซียของบริษัทฯ ยังสนใจแตงโมและมะเขือเทศของเขตหลงหยางอีกด้วย ส่งผลให้มีเกษตรกรในพื้นที่แสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรคังหยวน ซึ่งบริษัทฯ ได้วางแผนสนับสนุนความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในทุกพื้นที่ของมณฑลยูนนาน รวมทั้งจะส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรของมณฑลไปยังรัสเซียต่อไป

ที่มา: http://yn.yunnan.cn/system/2020/07/10/030783381.shtml และ
http://yn.yunnan.cn/system/2020/07/12/030789777.shtml

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม