ยูนนานผลักดันโครงการต้นแบบทดลองการผลิตเชิงอัจฉริยะ 9 เดือนแรก 2562 ลงทุนแล้ว 4.06 พันล้านหยวน

เพื่อเป็นการเร่งการปฏิรูปอุตสาหกรรมและยกระดับการผลิตเชิงอัจฉริยะของมณฑลยูนนาน ปี 2562 กรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลยูนนานได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการต้นแบบทดลองการผลิตเชิงอัจฉริยะจำนวน 20 โครงการ ทั้งนี้ ณ เดือน ก.ย. 2562 ได้มีการลงทุนไปแล้ว 4,060 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 66.6 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด โดยโครงการทั้งหมดล้วนเริ่มก่อสร้างและดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ ในจำนวนนี้ มี 7 โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มผลิตหรือทดลองผลิต

ทั้ง 7 โครงการที่ก่อสร้างเสร็จและเริ่มผลิตหรือทดลองผลิตแล้วนั้น มีมูลค่าการลงทุนรวม 3,490 ล้านหยวน ได้แก่ (1) โรงงานผลิตหุ่นยนต์อัจฉริยะ Cruzr ของบริษัท UBTECH Technology Kunming จำกัด (2) โรงงานอัจฉริยะของบริษัท Yunnan Xiangfeng Petroleum จำกัด ซึ่งนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงอุปกรณ์เก็บกักสารไฮโดรเจนไนเตรทและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (3) บริษัท Lucheng Color Printing จำกัด เมืองฉู่สง ซึ่งมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอินเทอร์เน็ตร้อยละ 98 และข้อมูลการผลิตสามารถประมวลผลเองอัตโนมัติร้อยละ 100 (4) บริษัท Yunnan Maoduoli Food จำกัด ซึ่งเครื่องจักรในสายการผลิตควบคุมการทำงานอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerized Numerical Control-CNC) ในสัดส่วนร้อยละ 70 (5) บริษัท Yunnan Chihong Resources Integrated Utility จำกัด ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับแร่ มีรูปแบบการผลิต เทคโนโลยีการผลิต และอุปกรณ์การผลิตอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ (6) บริษัท Mile Haoxiang Technology จำกัด มีเทคโนโลยีการออกแบบ และสายการผลิตเครื่องยนต์ของเครื่องบินจำลองซึ่งมีระดับความเป็นอัจฉริยะค่อนข้างสูง และ (7) โรงงานอัจฉริยะของโครงการผลิตแท่ง Monocrystalline Silicon บริษัท Lijiang LONGI Silicon Materials จำกัด ซึ่งส่งเสริมทิศทางการพัฒนาความเป็นดิจิทัลของอุตสาหกรรม Photovoltaic ของมณฑลยูนนาน

นอกจาก 7 โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มผลิตหรือทดลองผลิตแล้ว อีก 13 โครงการก็ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีบางโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2562

กรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มณฑลยูนนาน เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการต้นแบบทดลองการผลิตเชิงอัจฉริยะ เป็นมาตรการสำคัญของมณฑลยูนนานในการผลักดันการผลิตเชิงอัจฉริยะและการพัฒนาคุณภาพขั้นสูงในภาคอุตสาหกรรม เพื่อปรับตัวสู้กับความท้าทายทั้งภายในและภายนอกประเทศ เร่งการปฏิรูปอุตสาหกรรมและยกระดับการผลิตเชิงอัจฉริยะของมณฑลยูนนาน บ่มเพาะจุดแข็งใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมพัฒนาไปสู่ตลาดบนและพัฒนาให้มณฑลยูนนานเป็นมณฑลที่มีความแข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมต่อไป

http://yn.yunnan.cn/system/2019/11/05/030512652.shtml

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม