ยูนนานดันอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์เต็มตัว ช่วง 8 เดือนแรก 2562 อุตสาหกรรมผลิตยาลงทุนเพิ่มร้อยละ 46.4

ภายในกิจกรรมแนะนำและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ของมณฑลยูนนาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายเดือน ก.ย. 2562 พบว่า อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ของมณฑลยูนนานมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 อุตสาหกรรมผลิตยาของมณฑลยูนนานมีการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.4

มณฑลยูนนานเป็นมณฑลที่มีความหลากหลายของพันธุ์พืชมากที่สุดของจีน ได้รับสมญานามว่า “คลังยา” และ “บ้านเกิดของเครื่องหอม” โดยในจำนวนพืชชั้นสูงทั่วประเทศจีนเกือบ 30,000 ชนิด พบได้ในมณฑลยูนนานมากกว่าร้อยละ 60 และยังเป็นแหล่งวัตถุดิบยาแผนจีน 6,559 ชนิด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.4 ของวัตถุดิบยาแผนจีนทั่วประเทศ

มณฑลยูนนานมีพื้นที่ปลูกวัตถุดิบยาแผนจีน 7.94 ล้านหมู่ (ประมาณ 3.3 ล้านไร่) โดยได้ผลผลิตวัตถุดิบยาแผนจีน 1.04 ล้านตัน พื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิตครองอันดับ 1 ของจีน นอกจากนี้ มณฑลยูนนานยังเป็นแหล่งวัตถุดิบยาแผนชนกลุ่มน้อยกว่า 2,000 ชนิด และมีสูตรยาภูมิปัญญาชาวบ้านอีกกว่า 10,000 สูตร ยาแผนชนกลุ่มน้อยที่โดดเด่นของมณฑลยูนนาน ได้แก่ ยาแผนชนกลุ่มน้อยชาวอี๋ แม้ว และไทลื้อ เป็นต้น ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการรักษาโรค มีศักยภาพและอนาคตทางการตลาด

คณะกรรมการพรรคฯ ประจำมณฑลยูนนาน และรัฐบาลมณฑลยูนนาน ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ โดยได้มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยาแผนจีน อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ และอุตสาหกรรมสุขภาพ จำนวนหลายฉบับ ทำให้สามารถดึงดูดบริษัทยาที่มีชื่อเสียงของโลกและของจีนเข้ามาลงทุนพัฒนาธุรกิจในมณฑลยูนนาน ได้แก่ Sanofi-Aventis ของฝรั่งเศส Sinopharm Group, Shanghai Pharma Group และ Guangzhou Pharmaceutical Holding ของจีน เป็นต้น

ปี 2561 อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ของมณฑลยูนนานมีมูลค่า 168,590 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 12.8 โดยมีบริษัทยาที่โดดเด่นของมณฑลยูนนาน ได้แก่ Yunnan Baiyao, Kunming Pharmaceutical Corp, Walvax Biotechnology และ Yunnan Sanqi Technology เป็นต้น โดยมณฑลยูนนาน
มีบริษัทยาขนาดใหญ่ (มูลค่าการผลิตเกิน 20 ล้านหยวน) 150 ราย ในจำนวนนี้ เป็นบริษัทยาที่มีมูลค่าการผลิตเกิน 1,000 ล้านหยวน 7 ราย นับเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยาของมณฑลยูนนาน

นอกจากนี้ มณฑลยูนนานเตรียมออกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพขั้นสูงของอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ เร่งความเร็วในการพัฒนายาชีวภาพ ยาแผนจีนสมัยใหม่ และยาสามัญ (generic drugs) เพื่อสร้างอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เด่นชัด และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง โดยตั้งเป้าหมายในปี 2565 ในการมีบริษัทยาขนาดใหญ่ (มูลค่าการผลิตเกิน 20 ล้านหยวน) มากกว่าปี 2561 เพิ่มขึ้น 1 เท่า (300 ราย) และอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 1 เท่า เพื่อบรรลุการเป็นจุดหมายปลายทางรักษ์สุขภาพ (healthy life style destination) ระดับโลกตามนโยบายไพ่ 3 ใบ

http://yn.yunnan.cn/system/2019/11/03/030510328.shtml

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม