ม.ค. – เม.ย. 2556 ยูนนานดึงดูดเงินลงทุนจากต่างมณฑล 107,950 ล้านหยวน

ระหว่างเดือน ม.ค. – เม.ย. 2556 มณฑลยูนนานมีการลงนาม และการดำเนินการในโครงการความร่วมมือภายในประเทศ 6,194 โครงการ ในจำนวนนี้ เป็นโครงการลงนามใหม่ 482 โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง 5,712 โครงการ ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างมณฑลได้ 107,950 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 36 ของเป้าหมายประจำปี 2556 ที่กำหนดไว้ 300,000 ล้านหยวน

การดึงดูดเงินลงทุนจากต่างมณฑลในทุกพื้นที่ของมณฑลยูนนานมีทิศทางเติบโตขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ โดยคุนหมิง ยวี่ซี ต้าหลี่ หลินชาง และฉวี่จิ้ง ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างมณฑลได้เฉลี่ยสูงกว่า 7,000 ล้านหยวน โดยเฉพาะคุนหมิงมียอดเงินลงทุนจากต่างมณฑลสูงถึง 27,640 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.6 ของยอดเงินลงทุนจากต่างมณฑลทั้งหมดของมณฑลยูนนานตลอดเดือน ม.ค. – เม.ย. 2556

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม