มูลค่าค้าปลีกออนไลน์เมืองชิงต่าวในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ขึ้นอันดับ 1 ของมณฑลซานตง และอันดับ 2 ของภาคเหนือจีน

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2564 สำนักงานพาณิชย์เมืองชิงต่าว ได้เปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกออนไลน์ของเมืองชิงต่าวในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 อยู่ที่ 73,470 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 30.3 จากยอดค้าปลีกออนไลน์ทั้งหมดของมณฑลซานตง เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 เป็นอันดับ 1 ของมณฑลซานตง และเป็นอันดับ 2 ในภาคเหนือของจีน (รองจากกรุงปักกิ่ง)

ยอดค้าปลีกออนไลน์ของสินค้าใช้สอย อยู่ที่ 63,800 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 25.1 ของยอดค้าปลีกออนไลน์ของสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมด ดังนี้

สินค้าใช้สอย (TOP 10)

ม.ค. – มิ.ย. 2564

ยอดค้าปลีกออนไลน์
(ล้านหยวน)

สัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563
(คิดเป็นร้อยละ)

สัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสินค้าทั้งหมด
(คิดเป็นร้อยละ)

1. เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและโสตทัศนูปกรณ์

30,400

15.7

47.7

2. เสื้อผ้า รองเท้า หมวก และสินค้าสิ่งทอ

6,350

33.4

10

3. สินค้าในชีวิตประจำวัน

5,760

4.6

9

4. น้ำมันพืช อาหาร

5,530 10.4

8.7

5. อุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน

4,190

32.2

6.6

6. เครื่องสำอาง

3,540

61.6

5.5

7. เฟอร์นิเจอร์

1,410

17.5

2.2

8. อุปกรณ์กีฬาและความบันเทิง

1,290 42.4

2

9. ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า

1,160

41.1

1.8

10. สุราและเครื่องดื่ม

990

19.3

1.6

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เมืองชิงต่าวมีการพัฒนาและก้าวทันกระแสของการค้าปลีกออนไลน์ E-Commerce ยุคใหม่ เร่งการพัฒนาการไลฟ์สดหรือ Live Streaming ในตลาด E-Commerce Social Commerce หรือการค้าขายสินค้าหรือบริการผ่านโซเชียลมีเดียโดยตรง และการตลาดเครือข่ายรูปแบบใหม่และโมเดลใหม่ โดยเมืองชิงต่าวได้เข้าร่วมกลยุทธ์ทางการค้าปลีกออนไลน์ ดังนี้

  1. กลยุทธ์การตลาดในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564 เป็นเวลา 30 วัน สร้างรายได้จากการค้าปลีกออนไลน์ถึง 16,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3
  2. กลยุทธ์การตลาดในการชอปปิงสินค้าแบรนด์ (双品网购节) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าแบรนด์ที่ดีและมีคุณภาพสูงในราคาที่ย่อมเยา มูลค่ารวม 7,560 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.9
  3. ช่วงเทศกาลชอปปิงออนไลน์ 618ในทุกเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นเดือนเฉลิมฉลองร้านค้าของ JD ในทุก ๆ ปี มูลค่ารวม 12,860 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12

ปัจจุบัน เมืองชิงต่าวมีร้านค้าปลีกออนไลน์ถึง 249,000 ร้าน โดยร้านค้าปลีกออนไลน์ที่ตั้งอยู่ในโซเชียลมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ (1) DIAN PING (大众点评) 84,000 ร้าน (2) Meituan (美团) 82,000 ร้าน (3) Taobao (淘宝网) 77,000 ร้าน

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มีมากกว่า 20 บริษัท ที่มียอดค้าปลีกออนไลน์สูงถึง 100 ล้านหยวน ได้แก่ (1) Haier (2) Hisense (3) Business Consulting (青岛蓝色基点电子商务有限公司) (4) Tianhaizang Aquatic Products (Shandong) Co., Ltd. (天海藏食品(山东)有限公司) (5) aucma (青岛澳柯玛电子商务有限公司) เป็นต้น

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้มีการพัฒนาของเทคโนโลยีมากขึ้น เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ และเพิ่มการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไร้สัมผัส เช่น การชอปปิงออนไลน์ การศึกษาออนไลน์ และการแพทย์ทางไกล ซึ่งเป็นการเปิดเส้นทางใหม่สำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองชิงต่าว

นอกจากนี้ เมืองชิงต่าวได้ออกมาตรการและนโยบายหลายอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่และรูปแบบการตลาดออนไลน์ เช่น Live Streaming E-Commerce และ Social Commerce เป็นต้น มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมแบรนด์ และสร้างแพลตฟอร์ม E-Commerce ในพื้นที่ชนบท ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค กระตุ้นการบริโภค ส่งเสริมระบบอุปสงค์ภายในประเทศที่สมบูรณ์ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการค้าปลีกออนไลน์

 

 

แหล่งที่มา:
1. https://sd.dzwww.com/sdnews/202108/t20210805_8888156.htm เว็บไซต์ทางการของมณฑลซานตง (大众网) วันที่ 5 สิงหาคม 2564
2. http://qingdao.chinadaily.com.cn/2021-08/06/c_649307.htm เว็บไซต์ทางการของเมืองชิงต่าว (Charming Qingdao) วันที่ 6 สิงหาคม 2564

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม