มุ่งมั่น! เสฉวนเดินหน้ายกระดับเอาท์ซอร์สท้องถิ่น หวังสร้างเครือข่ายธุรกิจทั่วโลก

ปัจจุบัน ธุรกิจประเภทรับช่วงดำเนินการต่อ หรือที่เรียกว่า ธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก เป็นกลยุทธ์สำหรับธุรกิจสมัยใหม่เพื่อลดขั้นตอน ลดต้นทุน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงมาก

                                                                           

เมื่อต้นเืดือน มิ.ย.58 รัฐบาลมณฑลเสฉวนแถลง แผนการพัฒนาธุรกิจเอาท์ซอร์สท้องถิ่น ฉบับใหม่ ระบุแนวทางการพัฒนาที่เน้นการทำงานร่วมกันในเชิงสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้เดินหน้าไปด้วยกันแบบ WIN-WIN และยกระดับระบบการบริการให้มีความทันสมัยและหลากหลายขึ้น พร้อมกับตั้งเป้าภายในปี 2558-2560 ธุรกิจเอาท์ซอร์สในมณฑลเสฉวนจะขยายตัวขึ้น 35% และในตัวเลขดังกล่าวเป็นความร่วมมือธุรกิจเอาท์ซอร์สท้องถิ่นกับต่างประเทศ 25%   

 

หลายปีมานี้ ธุรกิจเอาท์ซอร์สในมณฑลเสฉวนมีพัฒนาการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สถิติระบุว่า ระหว่างปี 2550-2557 ธุรกิจเอาท์ซอร์สในมณฑลเสฉวนมีผลประกอบการโตขึ้นปีละประมาณ 72.5% โดยในปี 2557 ผลประกอบการธุรกิจเอาท์ซอร์สมีมูลค่ากว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีผู้ประกอบการและพนักงานเอาท์ซอร์สในท้องถิ่นจำนวนกว่า 170,000 ราย ซึ่ง 74% ของพนักงานในธุรกิจดังกล่าวเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 

ในแผนการพัฒนาธุรกิจเอาท์ซอร์สฯ ระบุ ธุรกิจเอาท์ซอร์สท้องถิ่นจะต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์เอาท์ซอร์สของตนเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการปรับปรุงฐานข้อมูลและเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่ตลอด พร้อมกับขยายฐานเครือข่ายโดยการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานและธุรกิจต่างๆ อาทิ ด้านโลจิสติกส์ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการผลิตและด้านวัฒนธรรม เพื่อเตรียมพร้อมรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า   

 

ธุรกิจเอาท์ซอร์สท้องถิ่นจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเงิน โดยเฉพาะธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศเพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อลูกค้า รวมทั้งสร้างนวัตกรรมเอาท์ซอร์สสำหรับบริการด้านศุลากรและการผ่านด่านตรวจสอบและกักกันสินค้าสำหรับธุรกิจการนำเข้า-ส่งออก

 

ขณะเดียวกัน ธุรกิจเอาท์ซอร์สท้องถิ่นจะต้องกระตือรือร้นที่จะขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศเศรษฐกิจใหม่ หรือ BRICS ได้แก่ รัสเซีย อินเดีย บราซิลและแอฟริกาใต้ ตลอดจนพยายามสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับประเทศในเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมให้มากที่สุด เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ One Belt & One Road กระตุ้นการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจีน                                 

 

นอกจากนี้ รัฐบาลมณฑลเสฉวนยังเสนอให้ธุรกิจเอาท์ซอร์สท้องถิ่นรับสมัครพนักงานและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ รวมถึงชาวจีนที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อสร้างสรรค์แนวคิดและสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับงานเอาท์ซอร์สเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน


การแถลงแผนการพัฒนาธุรกิจเอาท์ซอร์สท้องถิ่นของรัฐบาลมณฑลเสฉวนในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างยิ่งที่จะยกระดับให้ธุรกิจเอาท์ซอร์สท้องถิ่นก้าวขึ้นสู่มาตรฐานระดับสากล พร้อมกับตั้งความหวังที่จะผลักดันธุรกิจเอาท์ซอร์สให้กลายเป็นอีกหนึ่งธุรกิจศักยภาพของมณฑล และสามารถสร้างเครือข่ายธุรกิจเอาท์ซอร์สให้ขยายไปทั่วโลก เพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจของมณฑลเสฉวนให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม