มหานครฉงชิ่งส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ต่ออายุสินเชื่อสำหรับ SME

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สำนักกำกับดูแลกิจการทางการเงินมหานครฉงชิ่งแจ้งว่า ได้มีการจัดตั้งศูนย์ต่ออายุสินเชื่อสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้วใน 4 พื้นที่ ในอนาคตจะส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ต่ออายุสินเชื่อสำหรับวิสาหกิจดังกล่าวทั่วทุกพื้นที่ในมหานครฉงชิ่ง เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นผู้ประกอบการสำคัญในตลาดอุตสาหกรรม เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการจ้างงาน แต่กลุ่มวิสาหกิจเหล่านี้มักจะประสบกับปัญหาด้านการขาดแคลนเงินทุน จึงควรได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อของธนาคาร

พื้นที่ 4 แห่ง ที่ได้มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว ได้แก่ เขตอู่หลง เขตเจียงเป่ย เขตถงเหลียง และตำบลหยุนหยาง ซึ่งศูนย์ต่ออายุสินเชื่อแห่งแรกถูกตั้งขึ้นที่เขตเจียงเป่ย  ถูกดำเนินการผ่านการจัดตั้งสำนักงานในธนาคารพาณิชย์ ให้บริการครบวงจร สะดวกรวดเร็ว บริการทางการเงินที่มีคุณภาพสูง ให้คำปรึกษาด้านนโยบายสินเชื่อทางการเงิน ประยุกต์ใช้ Big Data และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เช่นเดียวกับระบบทะเบียนการจัดหาเงินทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่งมีการเปิดตัวใหม่ โดยระบบเหล่านี้จะช่วยด้านการจัดหาเงินทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์การผลิตและสินทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งช่วยบรรเทาด้านการขาดหลักประกันและช่วยจัดหาเงินทุนอื่น ๆ ด้วย

ผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักกำกับดูแลกิจการทางการเงินมหานครฉงชิ่งระบุว่า การจัดตั้งศูนย์ต่ออายุสินเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการเงินในมหานครฉงชิ่ง ช่วยเพิ่มความพร้อมในการจัดหาเงินทุนและยังคงส่งเสริมการเข้าถึงสินเชื่อสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แสดงให้เห็นว่ามหานครฉงชิ่งยังคงปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ในขั้นตอนต่อไป จะส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ต่ออายุสินเชื่อสำหรับกลุ่มวิสาหกิจดังกล่าวทั่วทุกพื้นที่ในมหานครฉงชิ่ง ปรับปรุงการให้บริการทางการเงินสำหรับวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เขตเจียงเป่ย กลายเป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ

***********************

แหล่งที่มา         เว็บไซต์ http://cq.cqnews.net/cqqx/html/202006/17/content_50971027.htm

ฉบับวันที่ 17 มิถุนายน 2563

และเว็บไซต์ http://www.cq.xinhuanet.com/2020-07/02/c_1126186649.htm ฉบับวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

Avatar

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม