มณฑลเสฉวนจะสร้างพื้นที่เพาะปลูกขนาด 50 ล้านเอเคอร์ภายในปี 2565 และรับประกันผลผลิตทางการเกษตรกว่า 70,000 ล้านไร่

เมื่อเร็ว ๆ  นี้ รัฐบาลมณฑลเสฉวนได้ออกนโยบายส่งเสริมการก่อสร้างพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานระดับสูงและรับประกันความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยภายในปีนี้ มณฑลเสฉวนจะสร้างพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานระดับสูงขนาด 44.3 ล้านเอเคอร์ และรับประกันผลผลิตทางการเกษตรทั้งในช่วงภัยแล้งและอุทกภัย ส่งเสริมด้านการเกษตรโดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร สร้างมาตรฐานที่เป็นสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานระดับสูง โดยภายในปี 2565  มณฑลเสฉวนจะสร้างพื้นที่เพาะปลูกขนาด 50 ล้านเอเคอร์ และรับประกันพืชผลทางการเกษตรกว่า 70,000 ล้านไร่

การก่อสร้างพื้นที่ทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานระดับสูงนั้น ประการแรก ทางมณฑลเสฉวนจะเร่งวางแผนโครงการโดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการจัดการที่ดินและสร้างระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพ อาทิ โครงการจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็ก การส่งเสริมการเกษตรรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นต้น

ในส่วนการคลังและการเงิน มณฑลเสฉวนจะเร่งพัฒนาและปรับโครงสร้างค่าใช้จ่ายทางการเงินให้เหมาะสม โดยรัฐบาลกลางจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนเงินทุนสำหรับการลงทุนในครั้งนี้ นอกจากนี้ จะมีการประสานงานกับกองทุนที่ดูแลโครงการก่อสร้างพื้นที่ทางการเกษตรและทางภูมิภาคในระดับต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนั้น มณฑลเสฉวนจะเร่งจัดตั้งแพลตฟอร์ม Big Data โดยนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ทางการเกษตรได้อย่างครอบคลุมและมีมาตรฐานระดับสูง ทั้งนี้ ภายในปี 2578 จะมีการจัดตั้งกลไกเพื่อจัดการและคุ้มครองพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรในระยะยาว การจัดระเบียบและรักษาความปลอดภัย รวมถึงการรับประกันผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

แหล่งที่มา:    เว็บไซต์ http://scnews.newssc.org/system/20200804/001092320.html

โดยอ้างอิงเว็บไซต์ www.scnews.newssc.org

Avatar

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม