มณฑลเจียงซีส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวในชนบทเพื่อผลักดันให้ชาวชนบทหลุดพ้นจากความยากจน

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

มณฑลเจียงซีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจีนมานาน มีความโดดเด่นด้านระบบนิเวศ และมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ โดยอยู่ติดกับมณฑลกวางตุ้ง เจ้อเจียง ฝูเจี้ยน และหูหนาน และอยู่ใกล้กับเจียงซูและเซี่ยงไฮ้ ซึ่งล้วนเป็นมณฑลที่เป็นแหล่งนักท่องเที่ยวรายใหญ่และมีกำลังซื้อสูง นอกจากนั้น การคมนาคมภายในมณฑลและระหว่างเจียงซีกับมณฑลอื่น ๆ มีความเชื่อมโยงทั่วถึงและสะดวกสบาย ดังนั้น รัฐบาลเจียงซีจึงเร่งส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในชนบท (Rural Tourism) เพื่อผลักดันชาวชนบททั้งหมดให้หลุดพ้นจากความยากจนภายในปี 2563 ตามนโยบายของปธน. สี จิ้นผิง ซึ่งมณฑลเจียงซีได้ประสบความสำเร็จอย่างดี สะท้อนจากในช่วงวันหยุดวันแรงงานปี 2563 มณฑลเจียงซีรับนักท่องเที่ยวทั้งหมด 28.95 ล้านคน สูงเป็นอันดับ 1 ของจีน คิดเป็นจำนวนร้อยละ 25.2 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดทั่วประเทศ (ทั่วประเทศรับนักท่องเที่ยวจำนวนทั้งหมด 115 ล้านคน) ขณะที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด 1.53 หมื่นล้านหยวน สูงเป็นอันดับ 1 ของจีน คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 32.1 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดทั่วประเทศ (ทั่วประเทศมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด 4.76 หมื่นล้านหยวน)

รัฐบาลเจียงซีเน้นการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในชนบทเพื่อผลักดันการสร้างพื้นที่ชนบทที่สวยงาม โดยจัดตั้งทีมงานเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ วัฒนธรรมและศิลปะ รวมทั้งสร้างรูปแบบการพักผ่อนแบบ Bed and Breakfast (B&B) ร้านกาแฟ ร้านน้ำชา หอสมุดที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งกิจกรรมเกมส์สำหรับเด็กและความบันเทิงอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างงานในเขตชนบทให้มากขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท

ในปี 2562 รายได้เฉลี่ยสุทธิต่อหัวของชาวชนบทเจียงซีคิดเป็น 15,796 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และรายจ่ายเฉลี่ยต่อหัวคิดเป็น 12,497 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 ทั้งนี้ ในปี 2563 รัฐบาลเจียงซีได้ออกมาตรการเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งท่องเที่ยวในชนบทระดับมณฑลระดับ 5A อีก 6 แห่งและแหล่งท่องเที่ยวในชนบทระดับมณฑลระดับ 4A อีก 27 แห่งเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในชนบท โดยกำหนดว่าแหล่งท่องเที่ยวในชนบทระดับมณฑลระดับ 5A จะต้องรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้มากกว่า 1.5 แสนคนต่อปี มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 15 ล้านหยวนต่อปี สร้างงานทางตรงให้ได้มากกว่า       40 ตำแหน่ง และสร้างงานทางอ้อมให้ได้มากกว่า 150 ตำแหน่ง

อำเภอว่านอาน เมืองจี่อาน พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

สิ่งที่ไทยเรียนรู้ได้ การที่มณฑลเจียงซีประสบความสำเร็จในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในชนบทให้ได้รับความชื่นชอบจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ มีปัจจัยสำคัญจากนโยบายของรัฐบาลเจียงซีที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตชนบทตามความได้เปรียบและเอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีมาตรการสำคัญ เช่น จัดตั้งเงินทุนอุดหนุนสำหรับการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว จัดตั้งทีมงานเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างความสวยงามของเขตชนบท ตั้งรางวัลสำหรับการคัดแยกขยะของแต่ละหมู่บ้าน และส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชนบทให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นนโยบาย ที่ไทยสามารถใช้เป็นแบบอย่างในพิจารณากำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตชนบทของไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

*****************

แหล่งอ้างอิง http://jx.people.com.cn/n2/2020/0820/c190260-34241025.html

http://tjj.jiangxi.gov.cn/col/col38773/index.html

http://www.jx.xinhuanet.com/2020-01/05/c_1125422890.htm

Zeng Yuancheng

Zeng Yuancheng

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม