มณฑลเจียงซีส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชอย่างยั่งยืน

การเพาะเลี้ยงและแปรรูปกุ้งเครย์ฟิชกลายเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรในมณฑลเจียงซี โดยในปี 2564 ผลผลิตกุ้งเครย์ฟิชทั้งมณฑลเจียงซีสูงเกือบ 250,000 ตัน มูลค่าการผลิตโดยรวมสูงเกือบ 3 หมื่นล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าผลผลิตทางการประมงทั้งหมดของมณฑล และสูงเป็นอันดับ 5 ในอุตสาหกรรมกุ้งเครย์ฟิชทั่วประเทศ รองจากมณฑลหูเป่ย อานฮุย หูหนาน และเจียงซู มณฑลเจียงซีมีฐานการเพาะพันธุ์ลูกกุ้งมากกว่า 200 แห่ง ศูนย์การเพาะพันธุ์ลูกกุ้งมากกว่า 100 ล้านตัวต่อปีรวม 6 แห่ง ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งมากกว่า 600 แห่ง ผู้ประกอบการแปรรูปกุ้งเครย์ฟิชกว่า 20 แห่ง และบริษัทอีคอมเมิร์ชจำหน่ายกุ้งเครย์ฟิชมากกว่า 80 แห่ง โดยกำลังการแปรรูปกุ้งเครย์ฟิชกว่า 100,000 ตันต่อปี และมีผู้ประกอบการที่มีมูลค่าการผลิตมากกว่า 100 ล้านหยวนต่อปีรวม 10 แห่ง

ปัจจุบัน มณฑลเจียงซีมีพื้นที่เกษตรกรรมแบบผสมผสานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมาณ 1 ล้านไร่ และมุ่งส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งโดยใช้การทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน โดยมีการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชในนาข้าว ซึ่งมูลจากกุ้งเครย์ฟิชจะย่อยสลายเป็นเกลืออนินทรีย์และกลายเป็นปุ๋ยสำหรับต้นกล้าของข้าว ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวและลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสีเขียวของมณฑลเจียงซี โดยในปี 2564 ผลผลิตกุ้งเครย์ฟิชต่อหมู่ (0.4 ไร่) มากกว่า 100 กิโลกรัม และช่วยเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อหมู่มากขึ้นจำนวน 1,800 หยวน เพิ่มขึ้น 3 – 6 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ มณฑลเจียงซีมีอำเภอที่มีการเพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชที่มีผลผลิตมากกว่า 20,000 ตัน ทั้งหมดจำนวน 5 อำเภอ สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ โดยเฉพาะอำเภอหยงซิว เมืองจิ่วเจียง ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งกุ้งเครย์ฟิชนิเวศวิทยาของจีน” และมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งของคลัสเตอรร์อุตสาหกรรมกุ้งเครย์ฟิช โดยอำเภอหยงซิวเป็นอำเภอที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศและมีทะเลสาบผอหยางไหลผ่าน ทำให้มีห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งเครย์ฟิชที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำของการผลิต อาทิ การเพาะพันธุ์ การแปรรูป และการขนส่ง

ในปี 2564 อำเภอหยงซิวมีพื้นที่การเลี้ยงกุ้งในนาข้าวกว่า 50,000 ไร่ มีผลผลิตกุ้งมังกรเล็กจำนวน 20,000 ตัน รวมมูลค่าการผลิตจำนวน 600 ล้านหยวน และรัฐบาลอำเภอหยงซิวได้ตั้งเป้าหมายขยายพื้นที่เลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชให้ได้ถึง 83,000 ไร่ภายในปี 2565 และให้ได้มากถึง 125,000 ไร่ภายในปี 2566 เพื่อทำให้อำเภอหยงซิวเป็นศูนย์แห่งการผลิตกุ้งเครย์ฟิชในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน

แหล่งอ้างอิง http://jx.news.cn/2022-07/12/c_1128823686.htm

https://m.jxnews.com.cn/economy/system/2022/07/07/019701396.shtml

Zeng Yuancheng Xiamen_editor

Zeng Yuancheng Xiamen_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม