ส่านซีผุดโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมอนุมัติสำนักงานผู้เชี่ยวชาญ 41 แห่ง เสริมทัพภาคอุตสาหกรรม

รัฐบาลมณฑลส่านซีประกาศโครงการผลักดันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 โดยมุ่งส่งเสริม  ความเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมเกิดใหม่ในเชิงกลยุทธ์ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จากความสำเร็จในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม พลังงาน เคมี เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ รถยนต์พลังงานใหม่ การอนุรักษ์พลังงาน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

จากการวิจัยและสาธิตของโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญ มณฑลส่านซีได้เป็นผู้นำการผลิตอัจฉริยะ อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว โดยปีที่แล้วมณฑลส่านซีได้ก่อตั้งสำนักงานผู้เชี่ยวชาญ (Academic Expert Workstation) เกือบ 200 แห่ง และในปี 2562 รัฐบาลมณฑลส่านซีได้อนุมัติสำนักงานผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพิ่มกว่า 41 แห่ง มีบุคลากรรวม 46 คนเป็นนักวิชาการนอกมณฑล 33 คนและนักวิชาการในมณฑล 13 คน เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพสูง มาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑล แบ่งตามสาขาต่างๆ ได้ ดังนี้

  • การผลิตอัจฉริยะ (Intelligent Manufacturing )
  • การเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture)
  • การบินและอวกาศ (Aerospace)
  • เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ (New-generation Information)
  • อุตสาหกรรมพลังงานใหม่และยานพาหนะที่ใช้พลังงานใหม่ (New Energy and New Energy Vehicles)
  • อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
  • การประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม (Energy Saving and Enviromental Protection)

การวางโครงสร้างสร้างสำนักงานผู้เชี่ยวชาญ รัฐบาลมณฑลส่านซีได้สนับสนุนทรัพยากรทางปัญญาและนวัตกรรมต่างๆ ขณะเดียวกันยังได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถรวมไปถึงการผลักดันนวัตกรรมมากขึ้น เพื่อกระจายการเข้าถึงประชาชนระดับรากหญ้าในรูปแบบของสำนักงานผู้เชี่ยวชาญ เช่น การดูแลทางการแพทย์ การบรรเทาความอยากจน โดยปัจจุบันได้จัดตั้งสถาบันการแพทย์ 4 แห่ง และสถาบันบรรเทาความยากจน 5 แห่ง

ทั้งนี้ โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของมณฑลส่านซีเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าจับตามอง นอกจากนี้ มณฑลส่านซียังมีโครงการอื่นๆ ที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคตอันใกล้นี้ เช่น โครงการการผลิตอัจฉริยะ อุตสาหกรรมพลังงานเคมี และเกษตรสมัยใหม่ รวมทั้ง 3 โครงการพิเศษ ได้แก่ เทคโนโลยีใหม่ รถยนต์พลังงานใหม่ และอุตสาหกรรมวงจรรวม

ข้อมูลอ้างอิง

http://www.sxdaily.com.cn/n/2019/0325/c324-6478455.html  

http://www.sxdaily.com.cn/n/2019/0327/c324-6479203.html

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม