มณฑลส่านซีเดินหน้าพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป “1 หมู่บ้าน 1 ผลิตภัณฑ์”

กองกิจการชนบท สนง. เกษตรมณฑลส่านซี ประกาศรายชื่อหมู่บ้านและผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ศูนย์สาธิต 1 หมู่บ้าน 1 ผลิตภัณฑ์” กลุ่มที่ 8 ของประเทศ จำนวน 19 หมู่บ้าน ดังนี้

สินค้า 1 หมู่บ้าน 1 ผลิตภัณฑ์ (一村一品) ของมณฑลส่านซีที่ได้รับการคัดเลือกเป็น กลุ่มที่ 8 ของประเทศ

เมือง

หมู่บ้าน

สินค้าที่ได้รับคัดเลือก

1. เมืองยวีหลิน

– หมู่บ้าน Ding Jia Pan อ. อู๋เป่า

– หมู่บ้าน Qian Qingshui Gou อ. จื่อโจว

– หมู่บ้าน Wang Liang Ze อ. จิ้งเปียน

– พุทราแดง อ. อู๋เป่า

– แอปเปิล Huang Tu Wa

– บัควีต (Buckwheat)

2. เมืองฮั่นจง 

– หมู่บ้าน Xiao Jia Bei อ. หนิงเฉียง

– หมู่บ้าน Da Gu Ping อ. ฝอผิง  

หมู่บ้าน Mu Jia Ba เขตหนานเจิ้น

– ชาเขียว Qing Mu Chuan

– น้ำผึ้งป่า อ. ฝอผิง

– ชาเขียว  

3. เมืองเสียนหยาง

– หมู่บ้าน Zhen Guan Di อ. เฉียน

หมู่บ้าน Da Xi อ. อู่กง

– หมู่บ้าน Zhi Fang อ. ซวิน ยี่

– แอปเปิล Liang Shan

– มะเขือเทศ

– แคนตาลูป

4. เมืองอันคัง 

– หมู่บ้าน Xin Hua อ. จื่อหยาง

– บุกแปรรูป

5. เมืองซังลั่ว

– หมู่บ้าน Xi Chuan อ. จาสุ่ย

– หมู่บ้าน Da Ren อ. เจิ้นอัน

– เห็ดหูหนู Zha Shui

– ชา Zhen An Xiang

6. เมืองเป่าจี

– หมู่บ้าน Shi Li Dian อ. เฟิ่ง

– หมู่บ้าน Ping Tou อ. หล่ง

หมู่บ้าน Nan Sai อ. เชียนหยาง  

– พริกไทย

– เห็ดหอม

– แอปเปิล

7. เมืองเว่ยหนาน

– หมู่บ้าน Dong Bai Long อ. เถิงเฉิง

– หมู่บ้าน Chao Yi อ. ต้าลี่

– พุทราฤดูหนาว

– พุทราฤดูหนาว

8. เมืองเหยียนอาน

– หมู่บ้าน Tong Sai อ. อู๋ฉี่

– หมู่บ้าน Lao Miao อ. ลั่วชวน

– ธัญพืช

– แอปเปิล Yan Mei

รัฐบาลมณฑลส่านซียึดหลักแนวคิด 4 ด้าน (四品) ในการพัฒนาและผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป รวมไปถึงการส่งเสริมสินค้าที่มีเอกลักษณ์ ได้แก่ “品相 (ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ / สินค้า),品质 (คุณภาพของสินค้า),品位 (สถานะ / ระดับของสินค้า),品牌 (แบรนด์ของสินค้า)” ส่งผลให้สินค้าท้องถิ่นของมณฑลส่านซีเป็นที่นิยมและได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจำหน่ายทั่วประเทศ

ในปี 2560 มณฑลส่านซีมีสินค้าเกษตรแปรรูปที่ขึ้นทะเบียน “ 1 หมู่บ้าน 1 ผลิตภัณฑ์” ระดับมณฑลแล้วกว่า 4,647 รายการ ในจำนวนนี้มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (生产特色产品) มากถึง 600 รายการ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 13.6 อยู่ที่ 13,786 หยวน สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรทั้งมณฑล ราวร้อยละ 34.4 (เฉลี่ยอยู่ที่10,265 หยวน)

นอกจากนี้ รัฐบาลมณฑลส่านซียังเร่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร 1 หมู่บ้าน 1 ผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน “三品一标(Three Products One Standard) 1 โดยในปี 2560 มีสินค้าเกษตร 1 หมู่บ้าน 1 ผลิตภัณฑ์ของมณฑลส่านซี ที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว ได้แก่

1) ระดับ 无公害农产品 (Pollution-free Farm Products) เพิ่มขึ้น 35 ราย รวมทั้งหมด 824 รายการ

2) ระดับ 绿色食品 (Green Foods) เพิ่มขึ้น 253 ราย รวมทั้งหมด 611 รายการ

แม้สินค้าเกษตรแปรรูปของมณฑลส่านซีจะได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้า 1 หมู่บ้าน 1 ผลิตภัณฑ์จำนวนมาก แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเพียง 1,435 รายการ (ร้อยละ 30.88 ของจำนวนสินค้าทั้งหมด) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลมณฑลส่านซีที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าให้ได้รับมาตรฐาน “有机食品” (Organic) และ 地理标志” (China Geographical Indication Products) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของมาตรฐานวงการผลิตภัณฑ์อาหารจีน เพื่อให้สินค้าเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://www.shaanxi.gov.cn/sxxw/xwtt/mb/116432.htm

2. https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E5%93%81%E4%B8%80%E6%A0%87/6316115

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. มาตรฐาน “三品一标(Three Products One Standard) แบ่งตามลำดับมาตรฐานเป็น (1) ตรา 农产品地理标志 (China Geographical Indication Products) ที่จีนประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือน ธ.ค. 2550 มีอำนาจให้การคุ้มครองตามกฎหมายการเกษตรฉบับปี พ.ศ 2545 ให้การรับรองแก่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีต้นกำเนิดและขั้นตอนการผลิต เป็นไปตามที่กำหนดให้สามารถใช้ตรารับรองดังกล่าว (2) ตรา有机产品 (Organic) เป็นตราที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิกส์ซึ่งอาจเรียกได้อีกหลายชื่อ อาทิ 生态或生物食品 (Ecological / biological food) มีเนื้อหาครอบคลุม    ไปถึงการกำหนดวิธีการผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษ ปัจจุบัน ตรารับรองนี้ครอบคลุมไปยังผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์จากป่า (3) ตรา绿色食品 (Green Food) เป็นการรับรองสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีขั้นตอนการผลิตและขั้นตอนการแปรรูปที่ได้มาตรฐานตามกำหนด และมีการควบคุมปริมาณสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหาร และ (4) ตรารับรอง 无公害农产 (Pollution-free Farm Products) เป็นตรารับรองที่บังคับให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่กำหนด ปัจจุบัน ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกประเภท ได้แก่ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และประมง ซึ่งตรารับรองชนิดนี้เป็นตรารับรองที่มีข้อบังคับรวมไปถึงความเข้มงวดน้อยที่สุดในบรรดา 4 ตรารับรองที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้น

 

 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม