มณฑลส่านซีเดินหน้าผลักดันการเป็น “ศูนย์กลางอุตสาหกรรม AR/VR” ของประเทศจีน

มณฑลส่านซีหนึ่งในผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศจีน ร่วมก่อตั้งองค์กรสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยีกราฟฟิกสามมิติ (Virtual Reality/Augmented Reality) พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ www.ARA.org.cn อย่างเป็นทางการ 

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2559 นางหวัง ลี่เสีย รองผู้ว่าการมณฑลส่านซี ตัวแทนรัฐบาลมณฑลส่านซี ได้เป็นประธานในพิธีก่อตั้งสำนักงานสาขาองค์กรสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยีกราฟฟิกสามมิติ (Virtual Reality/Augmented Reality Industry Foundation) ซึ่งเป็น NGO ข้ามชาติ ร่วมกับ คณะผู้บริหารจาก AugmentedReality.org (องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร) เปิดตัว www.ARA.org.cn ในประเทศจีนอย่างเป็นทางการ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Ginwa Investment Group วิสาหกิจชั้นนำของมณฑลส่านซีที่กำลังเร่งผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศจีน ผ่าน www.ARA.org.cn ที่บรรจุข้อมูลตารางงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง, ปรับข้อมูลให้ทันสมัยและข่าวในอุตสาหกรรม AR/VR และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นสำหรับสมาชิก เบื้องต้นมีสมาชิกแล้วกว่า 52 หน่วยงาน

 

รู้จัก อุตสาหกรรม VR และ AR

เทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality คือ เทคโนโลยีในการเพิ่มข้อมูลให้แก่สิ่งของและสถานที่ด้วยการสร้างข้อมูลเพิ่มเติมจากวัตถุหรือสถานที่จริง ในแง่ของ รูปภาพ เสียง หรือข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ เพิ่มเติม

เทคโนโลยี VR หรือ Virtual Reality คือ เทคโนโลยีการจำลองให้เสมือนจริงจากโลกจินตนาการ ซึ่งส่งผลให้เทคโนโลยี VR เป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อการออกแบบหรือจำลองสถานการณ์ที่สมบูรณ์ อาทิ แว่นตาพิเศษ หมวก หรือ ถุงมือ เป็นต้น

เทคโนโลยีดังกล่าวมีมานานกว่า 40 ปีแล้ว (ตั้งแต่ ค.ศ.1970) ถือกำเนิดโดย Myron Krueger ชาวอเมริกัน ที่คิดค้นวิธีการใช้คอมพิวเตอร์สร้างวัตถุและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในรูปแบบสามมิติให้สามารถเห็น ได้ยินหรือรู้สึกไปกับสิ่งเหล่านั้นได้ หรือที่เรียกว่า “การจำลองมิติเสมือนจริง” แต่ด้วยเทคโนโลยีในช่วงเวลานั้นยังคงไม่ก้าวหน้าเพียงพอ จึงไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ [1]

อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานเทคโนโลยี VR ภาพจาก www.phandroid.com/ , www.iotworm.com, www.en.wikipedia.org/

อุตสาหกรรม AR/VR เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ที่กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน

อุตสาหกรรมทั้งสองประเภทเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น มีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลรวมไปถึงอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ปัจจุบันมีวิสาหกิจจำนวนมากที่พัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว อาทิ แอพพลิเคชั่นแสดงคำแนะนำการใช้งานอุปกรณ์สำนักงานหรือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (Aurasma, Layer, Newyork Nearest place, World Browser) ตำราสอนหนังสือ/สอนทำอาหาร (Blippar, Sayduck) เป็นต้น

มณฑลส่านซีกับการพัฒนาอุตสาหกรรม AR/VR

 มณฑลส่านซีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้เป็นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม AR และ VR ของประเทศจีน ผ่านเวที Augmented World Expo (Asia) ที่นครซีอานเป็นเจ้าภาพในปี 2015 นอกจากนี้รัฐบาลมณฑลส่านซี ยังเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและผลักดันอุตสาหกรรม AR ให้เป็นรูปธรรมผ่านนโยบายและการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการฝึกอบรมและสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ startup

รัฐบาลมณฑลส่านซีตั้งเป้าสร้างฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ดังกล่าวขึ้นใน Xi’an Software Park ซึ่งเป็นฐานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคที่สำคัญของมณฑล ในปี 2015 เขตพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงของนครซีอานสามารถสร้างรายได้มากถึง 19,400 ล้านเหรียญสหรัฐ (รายได้กว่าร้อยละ 90 มาจากอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) (รายได้ของเขตฯ จัดอยู่ในลำดับที่ 3 ของเขตพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ทั้ง 146 แห่งทั่วประเทศ) และมีวิสาหกิจเข้าไปลงทุนในเขตฯ จนถึงปัจจุบันจำนวนมากถึง 40,000 ราย (มากเป็นลำดับที่ 2 ของเขตฯ ทั้งหมด 146 แห่งทั่วประเทศ)

เขตฯ ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการผลักดันอุตสาหกรรมดังกล่าวผ่านการเป็นเจ้าภาพจัดงาน 2015 The 1st Augmented World Expo (Asia) โดยมีผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากวิสาหกิจเข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 คน ในปี 2016 เขตฯ ได้เร่งผลักดันอุตสาหกรรมฯ ดังกล่าวอีกครั้ง ผ่านการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันการประดิษฐ์และออกแบบนวัตกรรม China ARI Augmented Reality Innovation 2016 โดยมีผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากเทคโนโลยี AR/VR จากทั่วประเทศส่งเข้าแข่งขันมากกว่า 100 ชิ้น ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนภูมิภาคเข้าแข่งขันที่ 2016 Augmented World Expo ที่ Santa Clara ประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ ผู้บริหารของเขตฯ ยังได้ตั้งเป้ารายได้จากอุตสาหกรรม AR/VR รวมไปถึงจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องภายในปี 2020 ว่าจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านหยวน และตั้งเป้ามูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการของอุตสาหกรรมดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 1,300 ล้านหยวน

นักวิชาการคาด อนาคตอุตสาหกรรม AR/VR ในประเทศจีนมาแรง

ข้อมูลจากนาย Tim Merel กรรมการผู้จัดการ The Tech advisory คาดการณ์ว่า ยอดรวมรายได้จากอุตสาหกรรม AR/VR ของโลกจะสูงขึ้นถึง 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอีก 4 ปี ข้างหน้า (ปี 2020) สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม AR และ VR ของเขตพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงนครซีอาน โดยนาย จ้าว หงจวน เลขาธิการพรรคฯ ประจำเขตฯ ได้กล่าวว่า ในอีกสามปีข้างหน้าอุตสาหกรรม AR/VR และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นร่วมกับอุตสาหกรรมเกิดใหม่ อาทิ E-commerce, วงการโฆษณา, การตลาดดิจิทัล, สื่อการเรียนการสอน 3 มิติ ที่นำเอาเทคโนโลยี 3D Rendering มาใช้ควบคู่กัน เป็นต้น

บทสรุป

ประเทศจีนกำลังมุ่งพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม จากเดิมที่เป็นเพียงฐานรองรับการผลิตสินค้าให้แก่วิสาหกิจจากประเทศตะวันตก โดยมณฑลส่านซีมีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมดังกล่าว เนื่องจากมีฐานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากถึง 1,000 แห่ง และมีสถาบันการศึกษามากกว่า 100 แห่ง ทำให้สามารถผลิตบุคลากรเฉพาะทางได้มากถึงปีละ 1 ล้านคน รวมถึงรัฐบาลมณฑลส่านซี มีนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐตามแผนพัฒนา 6 อุตสาหกรรมไฮเทคของมณฑลส่านซี (เทคโนโลยีสารสนเทศ การบินและอวกาศ, รถยนต์พลังงานสะอาด, การพิมพ์ภาพ 3 มิติ, หุ่นยนต์และการผลิตชิปความจำขนาดเล็ก) ทำให้มณฑลส่านซีมีความได้เปรียบและกลายเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ ของวิสาหกิจที่ประสงค์จะลงทุนตั้งฐานการผลิต ซึ่งอุตสาหกรรมฯ ดังกล่าวสามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่มณฑลฯ ในขณะที่อุตสาหกรรม AR/VR เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของประชาชนมากขึ้นและจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่มณฑลส่านซีมีความเชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมฯ ดังกล่าวจึงเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและสามารถทำเงินให้แก่มณฑลฯ และประเทศจีนได้   

ข้อมูลอ้างอิง

[1] http://news.thaiware.com/7740.html

1. http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2016-06/01/content_25563791.htm

2. http://www.ara.org.cn/

3. http://www.digi-capital.com/news/2015/04/augmentedvirtual-reality-to-hit-150-billion-disrupting-mobile-by-2020/#.V14lvyh94dU

4. Xi’an looking to become hub for China’s AR/VR industries http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-05/06/content_25117794.htm

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม