มณฑลซานตงเปิดโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นครจี่หนาน – เขตหลายอู๋ จะแล้วเสร็จปี 2565

เมื่อเดือนกันยายน 2562 มีพิธีเปิดโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางนครจี่หนาน – เขตหลายอู๋ โดยเส้นทางรถไฟดังกล่าวเริ่มต้นจากสถานีจี่หนานตะวันออกและสิ้นสุดที่สถานีกังเฉิง เขตหลายอู๋ นครจี่หนานมีความยาวรวม 117 กิโลเมตร รวม 6 สถานี และรถไฟมีความเร็วสูงสุด 350 กม. / ชม. การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางนครจี่หนาน – เขตหลายอู๋ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของนครจี่หนาน เมืองหลวงของมณฑลซานตง ซึ่งนครจี่หนานเป็นจุดตัดที่สำคัญของเขตเศรษฐกิจรอบทะเลโป๋ไห่ (Bohai Economic Rim) และแถบเศรษฐกิจปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์กลางของบริเวณรอบทะเลโป๋ไห่ (Bohai Rim) และเป็นเมืองหลักของกลุ่มเมืองคาบสมุทรมณฑลซานตงและกลุ่มเศรษฐกิจเมืองหลวงของมณฑลด้วย

การก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงดังกล่าว เป็นการก่อสร้างเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการออกแบบที่มุ่งเน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อมตามเส้นทางรถไฟ และลดผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศโดยจะใช้การก่อสร้างอุโมงค์ลอดผ่านสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์กำแพงเมืองแคว้นฉีที่ตั้งอยู่ในมณฑลซานตง (The Great Wall of Qi) สร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำหลางเมา ซึ่งเป็นเขตคุ้มครองระดับ 2 และสร้างอุโมงค์ลอดพื้นที่ภูเขาผานหลงซาน ซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครอง “เส้นสีแดงระบบนิเวศ” (Ecological redline) ตลอดจนสร้างอุโมงค์และสะพานผ่านหมู่บ้านซานเต๋อฟ่าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านจีนโบราณระดับประเทศ ในเขตพื้นที่นอกเขตควบคุมการก่อสร้าง (Coordination area) ทำให้ตลอดเส้นทางเดินรถ ผู้โดยสารจะได้ชื่นชมกับวิวธรรมชาติ อาทิ ทะเลสาบ พื้นที่ชุ่มน้ำ อุทยาน เขตชมทิวทัศน์ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และภูมิทัศน์ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ นับได้ว่าเป็น “เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุด” อีกเส้นทางหนึ่ง

คาดว่า เส้นทางดังกล่าวจะเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2565 ซึ่งจะทำให้นครจี่หนานมีบริการการขนส่งที่ปลอดภัย รวดเร็วและสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยว นับเป็นบทบาทสำคัญในการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในนครจี่หนานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยในการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ ในมณฑลซานตง เป็นประโยชน์ในการรวบรวมทรัพยากรส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมระหว่างเขตหลายอู๋และเขตกังเฉิง นครจี่หนาน ในอนาคต หากมีการขยายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไปทางตอนใต้ไปสู่เมืองหลินอี๋ ก็จะช่วยส่งเสริมบทบาทความเป็นเมืองศูนย์กลางของนครจี่หนาน ส่งเสริมการติดต่อระหว่างพื้นที่ทางตอนเหนือ – ใต้ของมณฑลซานตง ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงกับปักกิ่ง – เทียนจิน – เหอเป่ย และพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Delta) อีกด้วย

แหล่งที่มา
http://sd.sina.com.cn/news/2019-09-18/detail-iicezueu6643725.shtml
http://sd.dzwww.com/sdnews/201909/t20190918_19185466.htm
http://sd.dzwww.com/sdnews/201909/t20190918_19185473.htm

Avatar

Dara Saeyang

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม