- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

มณฑลกวางตุ้งได้รับเลือกเป็นพื้นที่นำร่องด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

คณะกรรมการพัฒนาและปฎิรูปจีน (National Development and Reform Commission: NDRC) และสำนักงานบริหารและจัดการด้านไซเบอร์สเปซจีน (Cyberspace Administration of China)  ได้ประกาศเลือกมณฑลกวางตุ้งให้เป็น 1 ใน 6 พื้นที่นำร่องด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของจีน (National digital economy innovation development pilot) ในระหว่างการประชุมอินเทอร์เน็ตโลก   (World Internet Conference) ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2562 ที่มณฑลเจ้อเจียง

การจัดตั้งพื้นที่นำร่องด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลกวางตุ้งมีเป้าหมายที่จะพัฒนามณฑลกวางตุ้งให้เป็นผู้นำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนภายใน 5 – 8 ปี โดยเน้นการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ โรงงานอัจฉริยะ Cloud Computing และ Big Data เป็นต้น รวมทั้งจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลกในเขตกรอบความร่วมมือกวางตุ้ง – ฮ่องกง – มาเก๊า (Guangdong – Hong Kong – Macao Greater Bay Area: GBA)

ทั้งนี้ เมื่อปี 2561 สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจีน (China Academy of Information and Communications Technology) รายงานว่า เศรษฐกิจดิจิทัลของจีนมีมูลค่ารวม  31.3 ล้านล้านหยวน (4.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.8 ของ GDP ของจีน โดยเศรษฐกิจดิจิทัลจากภาคการผลิตเป็นสาขาที่มีมูลค่ามากที่สุด หรือคิดเป็นมูลค่า 24.9 ล้านล้านหยวน (3.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.6 ของ GDP ของจีน

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2019-10/21/content_37517185.htm

https://www.sohu.com/a/228259592_353595

http://cq.cqnews.net/html/2019-10/21/content_50700266.html

http://www.bjttsf.com/swx/common/news_490_4690.html (รูปภาพ)