มณฑลกวางตุ้งติดตั้งสถานีรับ – ส่งสัญญาณ 5G มากที่สุดในจีน

เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา มณฑลกวางตุ้งมีการติดตั้งสถานีรับ – ส่งสัญญาณ 5G มากที่สุดในจีน หรือเป็นจำนวน 21,473 แห่ง โดยติดตั้งในนครกว่างโจว 10,626 แห่ง เมืองเซินเจิ้น 9,504 แห่ง ซึ่งภายในปี 2562 มณฑลกวางตุ้งจะมีสถานีรับ – ส่งสัญญาณ 5G ทั้งสิ้น 34,800 แห่ง

การติดตั้งสถานีรับ – ส่งสัญญาณ 5G เป็นไปตามแผนปฏิบัติการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม 5G (ระยะ 3 ปี ระหว่าง 2562 – 2564) ของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งมีเป้าหมายที่จะติดตั้งสถานีรับ – ส่งสัญญาณ 5G จำนวน 60,000 แห่ง พร้อมทั้งมีผู้ใช้บริการ 5G จำนวน 4 ล้านคน ภายในปี 2563 นอกจากนี้ รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งยังมีนโยบาย “สัญญาณ 5G + โรงงานอัจฉริยะ” เพื่อพัฒนาระบบอุตสาหกรรมอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี 5G ใน 8 สาขาอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ หุ่นยนต์อัจฉริยะ เป็นต้น

อนึ่ง ในครึ่งปีหลังของปี 2562 กรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลกวางตุ้ง จะผลักดันการทดลองการใช้สัญญาณ 5G เชิงพาณิชย์ในพื้นที่ต่าง ๆ มณฑลกวางตุ้งรวม 30 แห่ง ในหลายสาขา เช่น การแพทย์ โทรทัศน์และภาพยนตร์ การศึกษา เป็นต้น

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

http://news.southcn.com/gd/content/2019-10/04/content_189151208.htm

http://finance.eastmoney.com/a/201910241271123123.html

Sawanee Chotijirapan

Sawanee Chotijirapan

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม