พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนของท่ารถไฟนานาชาตินครเฉิงตู เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 21

เมื่อวันที่ 8 เมษายน ท่ารถไฟนานาชาตินครเฉิงตูรายงานว่า ในวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ปริมาณการดำเนินการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนของท่ารถไฟนานาชาตินครเฉิงตูมีจำนวนมากกว่า 1,000,000 ครั้ง เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 21 โดยมีมูลค่ารวมกว่า 110 ล้านหยวน แนวโน้มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การดำเนินการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดแต่อย่างใด และยังคงพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนให้เป็นช่องทางการขนส่งที่รวดเร็วอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของรถไฟ

นายชี ยู่จิ้ง รองผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารท่ารถไฟนานาชาติชิงไป๋เจียง นครเฉิงตู ระบุว่า แน่นอนว่าการขนส่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด หลายประเทศทั่วโลกได้ปิดการเดินเรือ การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางรถ แต่ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญในระบบการขนส่งระดับโลก และด้วยความได้เปรียบด้านประสิทธิภาพและเส้นทางที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของขบวนรถไฟสายจีน (เฉิงตู) – ยุโรป  ทำให้ท่ารถไฟนานาชาตินครเฉิงตูสามารถรักษาเสถียรภาพด้านการขนส่งและการเงินในระดับนานาชาติ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจได้
ขณะเดียวกัน การประยุกต์ใช้ระบบ “Single Window” ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของท่ารถไฟนานาชาตินครเฉิงตู ทำให้การจัดสรรเงินทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความคล่องตัวขึ้น ทั้งยังช่วยลดแรงกดดันด้านเงินทุนด้วย สิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีการออกใบเสร็จการส่งสินค้าผ่านระบบ “Single Window” จำนวนถึง 4,320 ใบ และผู้ประกอบการกว่า 10 รายได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินการผ่านระบบ “Single Window”  นี้

ท่ารถไฟนานาชาตินครเฉิงตูแก้ปัญหาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยการสร้างองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ที่สามารถอำนวยความสะดวกแก่การขนส่งได้เต็มที่ ได้แก่ การบริการการขนส่งแบบครบวงจร สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการค้า บริการคลังสินค้า และบริการทางการเงิน โดยในช่วงการแพร่ระบาด สิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวได้ช่วยสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการได้โดยตรง อาทิ การกำหนดและจัดสรรเวลา การลดต้นทุนโลจิสติกส์เพื่อนำเข้าและส่งออก และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการด้วย

คาดว่าในช่วงปลายไตรมาสแรก การกลับมาดำเนินการตามปกติขององค์กรต่าง ๆ จะเพิ่มมากขึ้น การดำเนินงานด้านการค้าระหว่างประเทศและห่วงโซ่ในอุตสาหกรรมจะกลับมาดำเนินการผลิตได้ตามปกติ ขบวนรถไฟสายจีน (เฉิงตู) – ยุโรป มีการให้บริการและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น ผลักดันการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้บริการรายย่อยกับผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น TCL DELL และ Lenovo เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแบบตำแหน่งสู่ตำแหน่ง และจากประตูสู่สถานีให้บริการ เพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่ง ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และช่วยผลักดันธุรกิจนำเข้าและส่งออกของผู้ประกอบการด้วย

แหล่งที่มา  เว็บไซต์ http://www.sc.chinanews.com.cn/zxjzzsc/2020-04-09/125801.html
ฉบับวันที่ 10 เมษายน 2563

Avatar

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม