พลังประชารัฐส่งนครหนานหนิงเขยิบเข้าสู่ Smart City

      นครหนานหนิงวางเป้าหมายเป็นต้นแบบ New Smart City มุ่งสู่อาเซียนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) โดยการส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม Cloud Computing และ Big Data

      เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นครหนานหนิงได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน "Love Nanning APP" (แอปอ้ายหนานหนิง/爱南宁APP) แพลทฟอร์มข้อมูลและการบริการสาธารณะที่ครอบคลุม 4 หมวด ได้แก่ การคมนาคม การแพทย์และสุขภาพ การดำรงชีวิตประจำวัน และการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการบริการ

      นายติง เหว่ย (Ding Wei/丁伟) ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปนครหนานหนิง(Nanning DRC) กล่าวว่า นครหนานหนิงแสดงศักยภาพด้านทำเลที่ตั้งในฐานะจุดเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) โดยกำลังเร่งพัฒนาให้นครหนานหนิงเป็น Smart City หรือเมืองอัจฉริยะที่รวมอุตสาหกรรม Big Dataและเป็นต้นแบบ New Smart City มุ่งสู่อาเซียน

      วัตถุประสงค์ของการพัฒนาแอปพลิเคชัน "爱南宁APP" เพื่อให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศแก่ประชาชนบนพื้นฐานการพัฒนานครหนานหนิงให้เป็นSmart City ถือเป็นซอฟแวร์บริการชิ้นแรกที่พัฒนาขึ้น โดยมีเทศบาลนครหนานหนิงเป็นหัวหอกร่วมกับอีกหลายหน่วยงาน

      นายติง เหว่ย ประธาน Nanning DRC กล่าวว่า ในอนาคตการพัฒนา "Smart City Nanning" จะมีการพัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยี ประกอบด้วย"หนึ่งคลาวด์ ห้าแพลทฟอร์มการใช้ประโยชน์ในหลายมิติ"[*] เพื่อให้ประชารัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวางทุกที่ทุกเวลา

      นครหนานหนิงเป็นเมืองหน้าด่านและศูนย์กลางความร่วมมือเปิดสู่ภายนอกระหว่างจีนกับอาเซียน ใน “แผนการพัฒนา China-ASEAN Information Harbor(CAIH)” ที่รัฐบาลกลางอนุมัติเมื่อเดือนเมษายน 2559 ได้ระบุถึงเป้าหมายหลักของการพัฒนา CAIH ให้เป็นระบบโครงข่ายโทรคมนาคมการสื่อสารและศูนย์อินเทอร์เน็ต (Internet Center) ระหว่างประเทศมุ่งสู่อาเซียน โดยมี“เขตฯ กว่างซีจ้วง” (นครหนานหนิง)เป็นศูนย์กลางและเป็นโลกไซเบอร์ (community of shared future in cyberspace) ที่มีสันติภาพ ปลอดภัย เปิดสู่ภายนอก และแพลทฟอร์มความร่วมมือร่วมกัน

      ปัจจุบันเทศบาลนครหนานหนิงได้ลงนาม“ข้อตกลงด้านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ว่าด้วยการพัฒนานครหนานหนิงเป็น Smart City” ร่วมกับ Aliyun (阿里云) ในเครืออาลีบาบาและ dtdream (数梦工场) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้าน Cloud Computing และ Big Data ชั้นนำของจีน เพื่อร่วมมือผลักดันการพัฒนาให้นครหนานหนิงเป็น New Smart City

      ปัจจุบัน มีธุรกิจหลายรายแสดงความประสงค์จะเข้ามาตั้งกิจการใน“ศูนย์นวัตกรรมความร่วมมือเมืองอัจฉริยะจีน-อาเซียน” (China-ASEANNew Smart City Collaborative Innovation Center /中国东盟新型智慧城市协同创新中心) ซึ่งเป็นแหล่งรวมโครงการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง (Wuxiang New District/五象新区) นครหนานหนิง

      ศูนย์นวัตกรรมดังกล่าวจะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา Smart City และแหล่งรวมธุรกิจบริการเพื่อสนับสนุนการผลิต (Producer Services) และจะพัฒนาให้ศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้เป็นพื้นที่สาธิตเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) / พื้นที่นำร่องอุตสาหกรรมNew Smart City และพื้นที่ต้นแบบของอุตสาหกรรม Big Data

 

คำอธิบาย

      "หนึ่งคลาวด์ ห้าแพลทฟอร์มการใช้ประโยชน์ในหลายมิติ"[*] มีความหมายดังนี้

      – หนึ่งคลาวด์ คือ การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศต่างๆ บนแพลทฟอร์มตัวเดียวที่ช่วยให้ภาครัฐสามารถแบ่งปันและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน ซึ่งจะเพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลสารสนเทศ

      – ห้าแพลทฟอร์ม คือ การบูรณาการแพลทฟอร์ม 5 ด้าน คือ การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อุตสาหกรรม การใช้ชีวิตประจำวัน และการสตาร์ทอัพและนวัตกรรม

      – การใช้ประโยชน์ในหลายมิติ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลสารสนเทศให้กับประชาชน อาทิ การตรวจสอบอนุมัติของภาครัฐ แผนที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม การเดินทางและระบบคมนาคม การรักษาพยาบาล การออกกำลังกาย ประกันสังคม งานตำรวจเพื่อประชาชน พยากรณ์อากาศ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

 

ลิงก์ข่าว

Go Digital: หนานหนิงหนุนใช้บัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์”(e-ID card)(17 ม.ค. 2561)

กว่างซีสานยุทธศาตร์One Belt One Road ผุดแนวคิดInformation Silk Road(24 พ.ค. 2560)

 

จัดทำโดย: นางสาวทักษิณา อาสนะ นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรียบเรียงโดย: นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

แหล่งที่มา: เว็บไซต์
www.gx.chinanews.com (中国新闻网) วันที่ 20 มกราคม 2561

            
เว็บไซต์ www.gxnews.com.cn (广西新闻网) วันที่ 16 มกราคม 2561

             เว็บไซต์ www.nanning.gov.cn

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม