ฝูเจี้ยนออกประกาศการจัดการอุตสาหกรรมหนักที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

9 ม.ค. 57 (www.people.com.cn) – รายงานข่าวระบุว่า รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนประกาศแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมหนักในแต่ละเขตพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวม 7 ประเภทอันประกอบด้วย อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรมถลุงแร่ อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ อุตสากรรมผลิตกระดาษ อุตสาหกรรมย้อมผ้าและการพิมพ์


แนวทางการจัดการอุตสาหกรรม 7 ประเภท

1. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เน้นให้บริษัทต่าง ๆ ตั้งฐานการผลิตอยู่ที่อ่าวเหมยโจว (湄洲湾) แหล่งปิโตรเคมีกู่เหลย (古雷石化基地) เมืองจางโจว และเขตอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบประเภทใหม่เจียงยิน (江阴化工新材料专区) เมืองฝูชิง สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ฟลูออไรด์ พร้อมกันนี้ยังจะควบคุมการพัฒนาการเติบโตของอุตสาหกรรมเคมีในพื้นที่อื่นอีกด้วย

2. อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ เน้นพื้นที่บริเวณนครฝูโจว เมืองเซี่ยเหมิน เมืองจางโจว และพื้นที่ทางทิศตะวันตกของมณฑลให้เป็นแหล่งผลิตรถยนต์ที่สำคัญ พร้อมกันนี้ยังจะให้ความสำคัญแก่บริษัทที่สามารถผลิตรถยนต์ด้วยพลังงานทดแทน

3. อุตสาหกรรมต่อเรือ เน้นให้มีการรวมตัวของบริษัทต่อและซ่อมเรืออยู่ที่บริเวณปากแม่น้ำหมิ่นเจียง (闽江) เขตซานตูเอ้า (三都澳) เมืองหนิงเต๋อ อ่าวเหมยโจว (湄洲湾) เมืองเซี่ยเหมินและจางโจว พร้อมกันนี้ ยังจะขยายการพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตอุปกรณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทางทะเล อุตสาหกรรมการเดินเรือสำราญและเรือยอร์ช

4. อุตสาหกรรมถลุงแร่ เน้นให้มีการตัวกันอยู่ที่เขตซานตูเอ้า (三都澳) เมืองหนิงเต๋อ อ่าวหลัวหยวน (罗源湾) และทางใต้ของเมืองจางโจวให้เป็นแหล่งถลุงแร่ที่มิใช่โลหะที่สำคัญของมณฑล

5. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เน้นการควบคุมการผลิตปูนซีเมนต์แห้งอย่างเคร่งครัด รวมทั้งดูแลจัดการการสร้างโรงบดปูนให้เหมาะสม

6. อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งผลิตเดิมบริเวณเขตท่าเรือ พร้อมกันนี้ยังห้ามการสร้างโรงงานผลิตกระดาษหรือโครงการลงทุนใด ๆ ณ บริเวณที่มีความละเอียดอ่อนทางด้านนิเวศวิทยา

7. อุตสาหกรรมย้อมผ้าและการพิมพ์ ระบุอย่างชัดเจนว่า สนับสนุนการรวมตัวของ มิให้มีการสร้างโรงงานย้อมผ้า ในพื้นที่ที่สถานที่ท่องเที่ยว เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งน้ำเพื่อการบริโภค ตลอดจนสองฝั่งริมแม่น้ำ ในขณะเดียวกัน บริเวณที่มีโรงงานย้อมผ้าตั้งอยู่แล้ว หากพบปัญหาการขาดแคลนน้ำหรือน้ำมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานก็ให้ระงับมิให้มีการก่อสร้างโรงงานใด ๆ เพิ่มเติม
เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งคุณภาพน้ำและอากาศได้กลายเป็นประเด็นที่ชาวจีนให้ความสนใจตลอดปีที่ผ่านมา โดยในส่วนของรัฐบาลกลางและรัฐบาลมณฑลล้วนต่างตื่นตัวและให้ความสำคัญมากขึ้น มีการออกมาตรการหลายอย่างเพื่อมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำหรับนักธุรกิจไทยที่สนใจเข้ามาลงทุนในมณฑลฝูเจี้ยนจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องศึกษาข้อมูลการลงทุน อันรวมถึงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างละเอียด 
Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม