ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในกุ้ยโจวขยายตัวในอัตราเลขสองหลักต่อเนื่องเป็นปีที่หก

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สำนักงานบริหารการสื่อสารมณฑลกุ้ยโจวเปิดเผย “รายงานการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของมณฑลกุ้ยโจวประจำปี 2563” ซึ่งพบว่า มณฑลกุ้ยโจวมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรวม 23.98 ล้านคน การเติบโตยังคงขยายตัวในอัตราเลขสองหลักต่อเนื่องเป็นปีที่หก และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.6 ของจำนวนประชากรทั้งหมดของมณฑล โดยแบ่งเป็นผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในเขตเมือง 14.82 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.8 ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของมณฑล และผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในเขตชนบท 9.16 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.2 ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของมณฑล

ในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ต มณฑลกุ้ยโจวมีการใช้งานแบนด์วิดท์ (Bandwidth) ขาออก 17,000 Gb/s เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.7 และเปิดใช้งานสถานีฐาน 5G แล้วรวม 20,721 แห่ง นอกจากนี้ จำนวนผู้ใช้บรอดแบนด์แบบคงที่ที่สูงกว่า 1000Mbps มีจำนวน 34,700 คน เพิ่มขึ้นเกือบ 24 เท่า และอัตราการเข้าถึงของผู้ใช้บรอดแบนด์มือถือในมณฑลกุ้ยโจวอยู่ที่ 93.99 หน่วยต่อ 100 คน ติดอันดับ 13 ของประเทศ

สำหรับจำนวนผู้ประกอบการด้านอินเทอร์เน็ต มณฑลกุ้ยโจวมีบริษัทด้านอินเทอร์เน็ตรวม 668 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.6 กิจการด้านโทรคมนาคม 678 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.9 และห้องคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ 61 แห่ง สูงเป็นอันดับ 11 ของประเทศ

ที่มา: http://news.gog.cn/system/2021/05/18/017901999.shtml

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม