ผู้ผลิตหมอนยางพาราไทยเร่งตรวจสอบ! จีนบังคับใช้มาตรฐานสินค้าหมอนยางพาราฉบับใหม่แล้ว

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จีนได้บังคับใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราอย่างเป็นทางการตามแนวทางของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน ฉบับที่ 16/2019 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม 447 รายการ ซึ่งรวมถึงหมอนยางพาราที่ได้รับการกำหนดเลขทะเบียนมาตรฐานอุตสาหกรรมเคมี HG/T 5644-2019 โดยในกระบวนการจัดทำมาตรฐานสินค้าหมอนยางพาราข้างต้น ได้มีวิสาหกิจจากมณฑลยูนนานเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย เนื่องจากมณฑลยูนนานเป็นแหล่งผลิตยางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของจีนและมีวิสาหกิจในอุตสาหกรรมยางพาราอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเพาะปลูก การแปรรูปขั้นสูง และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้น

มาตรฐานสินค้าหมอนยางพาราดังกล่าวจะบังคับใช้กับหมอนยางพาราที่ผลิตจากยางธรรมชาติและยางผสม และได้จำแนกผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราเป็น 4 ประเภท ได้แก่ หมอนหนุน หมอนข้าง หมอนอิง และหมอนสำหรับทารก รวมทั้งได้กำหนดมาตรฐานด้านขนาด รูปลักษณ์ภายนอก วัสดุที่ใช้ในการผลิต คุณสมบัติทางฟิสิกส์ คุณสมบัติทางเคมี การทดสอบ การตรวจสอบ บรรจุภัณฑ์ การระบุเครื่องหมายและคำอธิบายบนบรรจุภัณฑ์ การขนส่งตลอดจนการเก็บรักษา

การดำเนินการจัดทำมาตรฐานสินค้าหมอนยางพาราของจีนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบการผลิตและระบบโลจิสติกส์สินค้าหมอนยางพาราในตลาดจีน กระตุ้นให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  รวมทั้งปกป้องสุขภาพของผู้ซื้อ เนื่องจากปัจจุบันมีหมอนยางพาราคุณภาพต่ำจำหน่ายอยู่ในจีนเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นการหลอกลวงและสร้างผลเสียด้านสุขภาพต่อผู้บริโภค

ในภาพรวม ความนิยมสินค้าหมอนยางพาราของผู้บริโภคชาวจีนเริ่มมาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปยังประเทศไทยและมักซื้อหมอนยางพารากลับมาด้วย จนเกิดเป็นกระแสแบบปากต่อปากถึงคุณภาพของหมอนยางพาราไทย ทำให้หมอนยางพารากลายเป็นหนึ่งในสินค้าไทยยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีนอย่างรวดเร็ว จากนั้น จึงเริ่มมีการส่งออกสินค้าชนิดนี้มายังประเทศจีนเพื่อจับกระแสตลาดและตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี แม้ตลาดจีนจะมีความต้องการสินค้าหมอนยางพาราจำนวนมาก แต่ผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจและการสังเกตแยกแยะหมอนยางพาราคุณภาพดีกับหมอนปลอม จึงเป็นช่องโหว่ให้มีการผลิตหมอนยางพาราคุณภาพต่ำออกมาหลอกลวงผู้บริโภค ซึ่งได้สร้างความเสียหายและทัศนคติเชิงลบต่อสินค้าไทยที่มีคุณภาพดีไปด้วย

การที่จีนหันมากำหนดมาตรฐานสินค้าหมอนยางพาราเองนี้ นอกจากจะมุ่งหวังคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ยังนับเป็นความพยายามส่งเสริมและรับรองผู้ผลิตหมอนยางพาราจีนที่ในปัจจุบันได้พัฒนาและเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับสูงเพื่อรองรับตลาดจีนที่ยังมีอุปสงค์สินค้าชนิดนี้สูงมาก ดังนี้แล้ว แม้สินค้าหมอนยางพาราไทยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและยังได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคจีนส่วนใหญ่ แต่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกหมอนยางพาราไทยก็ควรศึกษามาตรฐานสินค้าหมอนยางพาราของจีนโดยละเอียด เนื่องจากอาจมีข้อกำหนดและคุณสมบัติเฉพาะบางประการที่อาจไม่สอดคล้องกับสินค้าที่ส่งออกมายังตลาดจีนในปัจจุบัน รวมทั้งในอนาคตอาจมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการผลิตและบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับมาตรฐานข้างต้นของจีนต่อไป เนื่องจากในระยะยาว หมอนยางพาราไทยยังมีโอกาสและศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาดจีน

ที่มา: http://yn.yunnan.cn/system/2020/07/01/030757634.shtml

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม